Negozio eta berrikuntza
aukera berrien identifikazioa
Behatokia
BERTOKO TEKNOLOGIEKIKO AUKERAK OSASUN SEKTOREAN
Inguruko enpresak osasun sektorera dibertsifikatzeko aukerak aztertzen dira
EKONOMIA ZIRKULARRA
Ekonomia Zirkularrean oinarritutako negozio ideiak sustatzea dugu helburu
ELIKAGAIGINTZA OSASUNGARRIA
Elikagai industrien sektorerako, negozio aukera berriak identifikatzen dira
4.0 INDUSTRIA
4.0. industriak eskaintzen dituen aukerak identifikatzen dira
MEGATENDENTZIAK
Mundu mailako megatendentziak prospektatzen dira