Txikizkako merkataritza dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Kit Digitala: enpresa txikiak eta mikroenpresak digitalizatzeko laguntzak_2022
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2022/03/15 - 2023/09/02
Araudia:
Minimis

Agindu honen xedea enpresa txikiak, mikroenpresak eta autoenplegu-egoeran dauden pertsonak digitalizatzeko Kit Digital Programa (aurrerantzean, Programa) gauzatzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzea da. Programa Digitalizatzeko Soluzioen Katalogoan jasotako digitalizazio-soluzioak hartzea du helburu programa horrek.

ENTITATE ONURADUNAK:

Enpresa txikiak, mikroenpresak eta autoenplegu-egoeran dauden pertsonak

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

Soluzio digitalen katalogoan sartuta daudenak:

 • Webgunea eta presentzia Interneten
 • Merkataritza elektronikoa
 • Sare sozialen kudeaketa
 • Business Intelligence eta Analitika
 • Prozesuen kudeaketa
 • Faktura elektronikoa
 • Bulego birtualeko zerbitzuak eta tresnak
 • Komunikazio seguruak
 • Zibersegurtasuna

GASTU HAUTAGARRIAK:

Programa Digitalizatzeko Soluzioen Katalogoan eskuragarri dauden digitalizazio-soluzioak hartzeko egiten diren gastuak.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

 • 3 eta 10 langile arteko enpresa txikiak edo mikroenpresak: 6.000 €
 • Enpresa txikiak edo 1 eta 3 langile arteko mikroenpresak: 2.000 €

ESKATZEKO EPEA:

Eskaerak egiteko epea mailaka irekiko da, segmentu hauetan oinarrituta:

 • II. segmentua: 3 eta 10 langile arteko enpresa txikiak edo mikroenpresak: 02/09/2022 – 02/09/2023
 • III. segmentua: 0 eta 3 langile arteko enpresa txikiak edo mikroenpresak: definitzeko
Enpresaren tamaina
1 - 10
Sektore ekonomikoa
Beste merkataritza zerbitzuak
Ileapaindegiak eta estetika zentroak
Merkataritza
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Kontrata programa_2022
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa
Eskatzeko epea:
2022/06/27 - 2022/11/04
Araudia:
Minimis

Atal honen helburua da Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailak eman ahal izango dituen laguntzak ezartzea eta arautzea, kontratazio mugagabearen bidez edo aldi baterako kontratua kontratu mugagabe bihurtuz kontratazioa eta enpleguari eustea bultzatzeko, edo enplegu eta prestakuntzako programa mistoetan (Laborlan III 2022. urtean) parte hartu duten langabeen enplegagarritasuna babesteko, Bizkaiko DEMA Enpresa Garapena enpresaren gidaritzapean.

Laguntza lerroak:

 1. Kontratazio mugagaberako pizgarriak: kontratazio mugagabea eginez edo aldi baterako kontratua kontratu mugagabe bihurtuz enplegua mantentzea eta kontratatzea.
 2. Lanbide-esperientzia: Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena buru duten enplegu eta prestakuntzako programa mistoetan (Laborlan III, 2022. urtean) parte hartu duten langabetuen enplegagarritasuna babestea.

Entitate onuradunak:

 • Bizkaiko enpresak, edozein forma juridiko dutela ere
 • Banakako enpresaburuak eta profesionalak
 • Ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko irabazi-asmorik gabeko elkarteak, fundazioak eta bestelako erakundeak

Pertsona onuradunak: 

 • 45 urtetik gorakoak edo 30 urtera arteko gazteak.
 • Iraupen luzeko langabeak, hau da, kontratazioa hasi aurreko 13 hilabeteetan hilabete baino gehiago lan egin ez dutela egiaztatzen dutenak.
 • Desgaitasuna duten pertsonak, hau da, desgaitasun-egoeraren % 33ko edo gehiagoko balorazioa egiaztatzen dutenak.
 • Baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak

Diruz lagundutako jarduerak: 

Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko martxoaren 1etik urriaren 31ra bitartean egindako kontratu mugagabeak eta aldi baterako kontratu mugagabe bihurtzeak.

Kontratuaren betekizunak: 

 • Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko martxoaren 1etik urriaren 31ra bitartean langabeekin egindako kontratu mugagabeak.
 • Aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe bihurtzea ere diruz lagunduko da, 2022ko martxoaren 1etik urriaren 31ra bitartean formalizatzen badira.
 • Kontratu mugagabeek eta aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeek lanaldi osokoak izan beharko dute, kontratua hasten den egunetik edo
 • Bihurketa eta bere indarraldi osoan.
 • Kontratu mugagabea diruz laguntzeko modukoa izan dadin, diru-laguntza eskatzeko arrazoi izan den langileak aldez aurretik kontratu bat izan badu amaitu den enpresa berean, gutxienez hilabete bat igaro behar izan da bi kontratuen artean.
 • Kontratuak mugagabe bihurtzen diren kasuan:
  • Erakunde eskatzaileak ez du 18 hilabetetik gorako kontraturik egin behar 24 hilabeteko epean, bihurketaren aurretik.
  • Kontratuen bihurketek, gutxienez, aurreko aldi baterako kontratuak zituen baldintza berberei eutsi beharko diete, soldatari eta lanaldiari dagokienez.
 • Kontratu mugagabearen bidez kontratatutako langileek kontratua hasi baino lehen eta kontratua formalizatu arte egiaztatu behar dute langabezian daudela.

Laguntzaren zenbatekoa:

1 Lerroa: 

 • Kontratu mugagabeetarako diru-laguntzaren zenbatekoa 3.000 eurokoa izango da, eta 3.500 eurokoa kontratatutako pertsona emakumea bada.
 • Aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko diru-laguntzaren zenbatekoa 2.500 eurokoa izango da.
 • Langileak Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailaren edo Barakaldoko DEMA Enpresa Garapenaren enplegu-programaren batean parte hartu eta programa hori osatu badu, diru-laguntzaren zenbatekoa 4.000 eurokoa izango da.
 • Erakunde onuradun bakoitzari, gehienez ere, 10 kontratazio egingo zaizkio, eta, guztira, gehienez ere 30.000 euroko diru-laguntza emango zaio.

2 Lerroa: 

 • Kontratatutako pertsonaren hileko soldata gordinaren % 100 eta enpresaren konturako gizarte-segurantzako gastuak diruz lagunduko ditu kontratuak irauten duen lehen 3 hilabeteetan, gehienez ere 10.500 euro kontratu bakoitzeko.
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Euskal Autonomia Erkidegoan, Berrorekarako eta ekitaterako lurralde-proiektu berriak. Ekintza eta mikroenpresak programa finantzatzeko laguntzak
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/02/14 - 2023/05/31

Deialdi honek Euskal Autonomia Erkidegoan mikroenpresetan eta langile autonomoen artean enpleguari eusteko eta trantsizio ekologiko eta digitalean laguntzeko «Berroreka eta ekitaterako lurralde-proiektu berriak. Ekintzailetza eta mikroenpresak» izeneko osagaiaren inbertsioa finantzatzeko laguntzak arautu eta oinarriak ezarri nahi ditu, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Dirulaguntzen arloan, bi lerro ezarri dira: bat eraldaketa ekologikorako inbertsioak egin dituzten enpresetan enpleguari eusteko dirulaguntzak emateko, eta, bestea, eraldaketa digitalerako inbertsioak egin dituzten enpresetan enpleguari eusteko dirulaguntzak emateko.

Entitate onuradunak:

Dirulaguntzaren onuradun izan ahalko dira mikroenpresak, beren forma juridikoa edozein izanda ere, barnean direla ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak, bai eta kooperatibak eta lan-sozietateak eta beren konturako langileak edo autonomoak (enpresari indibidualak) ere, betiere beren jarduera Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen badute eta gutxienez lantoki bat bertan badute, soldatapeko hamar langile edo, hala badagokio, bazkide langile edo lan-bazkide baino gutxiago badituzte, eta beren negozio-bolumena ez bada bi milioi eurotik gorakoa.

Deialdi honetan aurreikusitako laguntzen onuradun izateko, aurreko atalean zerrendatutako mikroenpresek eta pertsona autonomoek berariaz egiaztatu beharko dute trantsizio ekologiko edo digitalerako inbertsioak egin eta ordaindu dituztela, 2021eko urtarrilaren 1etik dirulaguntzaren eskaria aurkezten den datara arte, honako kontzeptu hauetakoren batean.

Inbertsioak:

A) Trantsizio ekologikorako inbertsioen kasuan:

 • Aurrezte edo eraginkortasun energetikorako neurriak ezartzeko obrak eta instalazioak.
 • Energia ez-kutsagarri eta berriztagarrien instalazioak.
 • Energetikoki eraginkorra den ekipamendua, jarduerara bideratua, betiere eraginkortasun energetiko altuko etiketa energetikoa badu (Ahhh, Ahh eta Ah, edo baliokideak).
 • Klimatizazio-ekipoak, betiere eraginkortasun energetiko altuko etiketa energetikoa badute (Ahhh, Ahh eta Ah, edo baliokideak).
 • Ingurumen-ziurtagiriak (EMAS, ISO14001, ISO 14006, UNE 150301, etiketa berdea eta abar), hemen sartzen delarik egindako ezarpenaren inbertsioa.
 • Garraio-elementu elektriko edo hibrido entxufagarriak, enpresariaren edo profesionalaren jarduerarekin zuzenean eta esklusiboki lotuta daudenak; karga elektrikoko puntuak. Ondorio horietarako, hauek bakarrik egongo dira zuzenean eta esklusiboki jarduerari lotuta:
  – Salgaiak garraiatzeko erabilitako ibilgailu mistoak.
  – Kontraprestazio bidez bidaiariak garraiatzeko zerbitzuak ematerakoan erabiltzen direnak.
  – Kontraprestazio bidez gidariei edo pilotuei irakasteko zerbitzuak ematerakoan erabiltzen
  direnak.
  – Probak, saiakuntzak eta erakustaldiak egiterakoan edo salmentak sustatzerakoan ekoizleek
  erabiltzen dituztenak.
  – Merkataritza-agenteen edo ordezkarien lanbideari lotutako joan-etorrietan erabiltzen direnak.
  – Zaintza-zerbitzuetan erabiltzen direnak.
 • Ekonomia zirkularreko irtenbideak, enpresaren jasangarritasunean aurrera egiteko: orokorrean kontsumoak, eta, zehazki, lehengaiak eta energia murrizten dituztenak; hondakinen sorrera murrizten dutenak; berrerabilpena areagotzen dutenak; uraren erabileraren eraginkortasuna hobetzen dutenak edo berotegi-efektuko gas-isuriak murrizten dituztenak. Produktuetan edo biltzeko prozesuan hondakinen sorrera ezabatu edo murrizten duen diseinua ahalbidetzen
  duten irtenbideak.
 • Biodibertsitatea berrezartzeko proiektuen ezarpena, jarduera ekonomikoarekin lotutakoa

B) Trantsizio digitalerako inbertsioen kasuan:

 • Ekipo informatikoak, aplikazio informatikoak eta softwarea.
 • Haririk gabeko konektagarritasuna hedatu edo hobetzeko inbertsioak.
 • Irtenbide teknologikoen ezarpena, enpresaren digitalizazio-prozesuan aurrera egiteko: hodeiko biltegia, kobrantza eta ordainketa segurua, negozioaren kudeaketa integrala (bezeroak, hornitzaileak eta abar), Big Data prozesuetan oinarritutako irtenbide aurreratuak, bezeroaren esperientziako irtenbide teknologikoak (errealitate handitua, errealitate birtuala, errealitate murgildua, eta abar), fakturazio elektronikoko irtenbideak (TicketBAI-TBAI sistemarako fakturazio-softwarea barne), bezeroarentzako zerbitzuen kudeaketa, salmenta-puntuen terminalak, produktuen kodetze eta irakurketa optikorako sistemak, eta abar.
 • Merkaturatze-sistemak martxan jarri edo hobetzeko sorrera, garapena eta ezarpena (webguneen garapena, online salmenta, ecommerce, scommerce, mcommerce eta antzekoak).

Gutxieneko inbertsioa:

Dirulaguntza eskuratzeko, egindako inbertsioek gutxienez 600 euroko zenbatekoa eduki behar dute, BEZa kanpo, dirulaguntzen bi lerroetako batean, izan trantsizio ekologikorako inbertsioetan, izan trantsizio digitalerako inbertsioetan. Gutxieneko zenbateko horretara iristeko, lerro bereko inbertsio-kontzeptu desberdinen kostuak batu ahal izango dira.

Erakundea
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Euskadiko txikizkako Merkataritzako ekipamendu pertsonalaren eta etxeko unitateen azpisektoreei sostengua emateko laguntzen programa 2022
Dirulaguntza mota:
Eskatzeko epea:
2022/06/27 - 2022/07/27

Laguntzei buruzko agindu honen xedea da oinarriak ezartzea euskal txikizkako merkataritzako ekipamendu pertsonalaren eta etxekoen unitatearen azpisektoreak, norberaren konturako langileak edo autonomoak, ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak eta mikroenpresak eta enpresa txikiak babesteko eta zuzenean euskarri ekonomikoa emateko, eta jarduera ahalik eta lasterren bultzatzeko aukera ematea.

Entitate onuradunak:

Agindu honetan jasotako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte beren konturako langileek edo autonomoek, ondasun-erkidegoek, sozietate zibilek eta euskal txikizkako merkataritzako mikro eta enpresa txikiek, besteak beste.

EKONOMIA-JARDUEREN GAINEKO ZERGAREN EPIGRAFEAK

 • 651. 1 Etxerako ehungintzako produktuen, jantzien, alfonbren eta antzekoen eta tapizgintzako gaien txikizkako merkataritza
 • 651. 2 Jantzi eta bururako era guztietako jantzien txikizkako merkataritza
 • 651. 3 Lentzeriaren eta kortseteriaren txikizkako merkataritza
 • 651. 4 Mertzeriako eta paketeriako gaien txikizkako merkataritza
 • 651. 5 Jantzi berezien txikizkako merkataritza
 • 651. 6 Oinetakoen, larruzko gaien eta imitazioaren edo ordezko produktuen, gerrikoen, diru-zorroen, poltsen, maleten eta bidaia-gaien txikizkako merkataritza, oro har.
 • 651. 7 Larrugintzako jantzien txikizkako merkataritza
 • 652. 2 Drogeriako, lurringintzako eta kosmetikako produktuen, garbiketako gaien, pinturen, bernizen, disolbatzaileen, paperen eta dekoraziorako beste ekoizkin batzuen eta kimikako ekoizkinen txikizkako salmenta.
 • 652. 3 Lurringintzako eta kosmetikako ekoizkinen eta norbere higienerako eta garbiketarako gaien txikizkako salmenta.
 • 653. 1 Altzarien txikizkako merkataritza (bulegokoak izan ezik).
 • 653. 2 Material eta aparatu elektriko, elektroniko, etxetresna elektriko eta etxerako beste aparatu batzuen txikizkako merkataritza, elektrikoa ez den beste energia mota batek eragindakoa, bai eta sukaldeko altzariena ere.
 • 653. 3 Etxeko gauzak, burdindegia, apaingarriak, opariak edo erakargarriak txikizka salerostea (imitaziozko bitxiak eta etxetresna elektriko txikiak barne).
 • 653. 4 Eraikuntzako materialen eta saneamenduko gaien eta altzarien txikizkako merkataritza.
 • 653. 5 Ateen, leihoen eta pertsianen, molduren eta markoen, oholtzen eta parket-mosaikoen, saskigintzaren eta kortxo-gaien txikizkako merkataritza
 • 653. 6 Brikolajeko gaien txikizkako merkataritza.
 • 653. 9 Etxeko ekipamendurako beste artikulu batzuen txikizkako merkataritza.
 • 975 Markogintza zerbitzuak

 

Laguntzaren zenbatekoa:

* 2022ko otsailaren 24an merkataritza establezimenduan alta emandako langile kopuruaren arabera.

 • 1-9 langile dituzten establezimenduak: 2.000 euro
 • 10 langile edo gehiagoko establezimenduak: 3.000 euro
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko saltoki txikia suspertzeko eta hiriko merkataritza-jarduerarekin lotura duten merkataritza- eta zerbitzu-sektoreko establezimenduetan kontsumoa sustatzeko «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda» programa
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/05/17 - 2022/05/26

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko enpresaburu autonomoek, mikroenpresek eta enpresa txikiek gauzatutako hiriko merkataritza-jardueran aritzen diren establezimenduetako ondasunak kontsumitzea eta zerbitzuak ematea sustatzea.

Euskadiko herritarren eskura egongo diren deskontu-bonuen bidez antolatuko da, bonoak EAEko eremu osoan kanpainari atxikitako merkataritza-establezimenduetan ondasunak erosteko izango dira.

Entitate onuradunak:

Diruz lagunduko den jardueraren eremuak autonomoek eta micro eta enpresa txikiek Euskal Herriko merkataritza establezimenduetan egindako txikizkako merkataritza oro hartzen du, baita Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko kategoria edo epigrafe hauetan ere:

KODEA

6443

JARDUERA

Gozogintzako, opilgintzako eta konfitegintzako ekoizkinen txikizkako merkataritza.

6444 Izozkien txikizkako merkataritza.
6445 Bonboien eta karameluen txikizkako merkataritza.
645 Mota guztietako ardoen eta edarien txikizkako merkataritza.
651 Ehungintza-gaien, jantzigintza-gaien, oinetakoen, larruen eta larrugintza-gaien txikizkako merkataritza.
6522 Drogeriako, lurringintzako eta kosmetikako produktuen, garbiketako gaien, pinturen, bernizen, disolbatzaileen, paperen eta dekoraziorako veste ekoizkin batzuen eta kimikako ekoizkinen txikizkako merkataritza.
6523 Lurringintzako eta kosmetikako ekoizkinen eta norbere higienerako eta garbiketarako gaien txikizkako merkataritza.
6524 Belar-dendetako landareen eta belarren txikizkako merkataritza.
653  Etxeko ekipamenduen eta eraikuntzarako gaien txikizkako merkataritza.
6542  Lehorreko ibilgailuentzako osagarrien eta ordezko piezen txikikazko merkataritza
6545 Mota guztietako makineriaren txikizkako merkataritza (etxeko aparatuak, bulegokoak, medikuntzakoak, ortopedikoak, optikoak eta argazkigintzakoak izan ezik).
6546  Mota orotako ibilgailuetarako gurpil-azalen, banden edo aire-ganberen txikizkako merkataritza
656  Altzarien, jantzien, etxean erabiltzeko jantzi eta tresna arrunten eta antzeko ondasunen txikizkako merkataritza
657  Musika-tresnen eta haien osagarrien txikizkako merkataritza
659  Txikizkako bestelako merkataritza
662  Txikizkako Merkataritza mistoa edo integratua
971  Garbitegiak, tindategiak eta antzeko zerbitzuak.
972  Ile-apaindegiak eta edertasun-apaindegiak.
9731  Argazkigintza-zerbitzuak
 975 Markogintza-zerbitzuak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
2022ko MEC. MERKATARITZA-ESTABLEZIMENDUAK ETA MERKATARITZA-JARDUERAREKIN LOTUTAKO ZENBAIT ZERBITZU MODERNIZATZEKO LAGUNTZA
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala, Inbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/05/18 - 2022/09/30

Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-establezimenduak eta zenbait zerbitzu modernizatzea sustatzeko, berrikuntzaren bitartez eta kudeaketa-tresnak, azpiegiturak eta ekipamendu komertzialak hobetuz, kalitate- eta lehiakortasun-maila handiagoa lortzeko.

Entitate onuradunak:

Beren konturako langileak edo autonomoak, legez eratutako sozietate zibilak eta ondasun-erkidegoak, eta mikroenpresak eta enpresa txikiak, baldin eta jarduera nagusia, negozio-bolumenari dagokionez, merkataritza-jarduera edo merkataritza-jarduerarekin lotutako zerbitzuak badira, eta jarduera Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-establezimenduetan eta zerbitzu jakin batzuetan egiten badute, eta honako hauek biltzen badituzte:

 • Enpresa-jarduerak egoitza soziala eta fiskala EAEn izan beharko du, eta bertan egon beharko du laguntzaren xede den merkataritza- edo zerbitzu-establezimenduak.
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotea Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren aginduan onartutako talde edo/eta epigraferen batean sartuta dagoen jarduera batean.

Diruz lagundu daitezkeen inbertsioak:

1.– Merkataritza-establezimenduko azpiegitura eta ekipamendua berritzea: merkataritza- edo zerbitzuestablezimendua eraberritzeko eta modernizatzeko inbertsioak, obrak eginez, eta inbertsioak altzarietan eta merkataritza-jarduera gauzatzeko behar diren ekipamenduetan, gehi kanpoko zein barneko elementuetan, zuzen
funtzionatzeko beharrezkoak badira.

 • Merkataritza-establezimenduaren barrualdea edo kanpoaldea moldatzeko, berritzeko edo handitzeko instalazioak eta obrak, eragina baldin badute establezimenduaren egokitzapenean, merkataritza-azaleraren banaketan edo irudia hobetzean.
 • Energia aurrezteko edo energia-efizientziako neurriak ezartzeko obrak eta instalazioak.
 • Oztopo arkitektonikoak ezabatzeko egindako eraberritzeak, mugikortasun murriztua duten pertsonen irisgarritasuna hobetzen badute.
 • Errotuluak erosi eta merkataritza-establezimenduaren kanpoaldean instalatzea, izen komertziala, marka, logotipoa edo antzekoak identifikatzeko, baita toldoak erosi eta instalatzea ere.
 • Jarduera nagusia betetzeari lotutako makineria eta altzariak erosi, instalatu eta muntatzea.
 • Produktuak erakusteko ekipamendua eta altzariak erostea: erakusleihoak, mahaiak, panelak, apalak, beira-arasak
  eta erakusketa-euskarriak (hoztutakoak barne), tarimak, kakotegiak eta parekoak.
 • Produktuak biltegiratzeko altzariak (hotz-ganberak barne). Hotz-ganberak, betiere energia-efizientzia altuko ziurtagiri energetikoa badute. (A, B, C).
 • Alarmak eta segurtasun-sistemak. Diruz lagun daitekeen inbertsioaren gehieneko zenbatekoa ezingo da 6.000 euro baino gehiago izan, BEZik gabe.
 • Lokala girotzeko ekipamenduak, betiere energia-efizientzia altuko ziurtagiri energetikoa badute (A, B, C).
 • Besteak beste, merkataritza-alorreko enpresa txikiek hiriko merkataritza-gune batean partekatutako espazio eta elementu komunak berrantolatzeko eta modernizatzeko inbertsioak, merkataritza-jarduerarekin zuzenean lotutakoak, hala nola korridoreak, instalazio teknikoak, estalkiak, kanpoko etxe-aurreak, zerbitzuak eta sarbideak, betiere espazio eta elementu horiek merkataritza-establezimenduen titularrek berek jabekide-erkidegoko araubidean kudeatuak
  badira.
 • Lurruneztagailuak, airea purifikatzeko eta aireztapeneko sistemak, gorputzaren tenperatura neurtzeko kamerak, esterilizagailuak, alfonbra deskutsatzaileak, CO neurgailuak eta pareko ezaugarriak dituzten ekipamenduak.

2.– Teknologia berriak eta berrikuntza txertatzea: ekipamendu eta aplikazio informatikoak, enpresa-kudeaketa hobetzeko, zerga-araudira egokitzeko eta produktuak webguneen bidez merkaturatzea sustatzeko.

 • Ekipamendu informatikoak, aplikazio informatikoak eta kudeaketa-softwarea, merkataritza-establezimendua kudeatzea hobetzera zuzendutakoak, betiere merkaturatze-prozesuetan integratuta edo enpresa-kudeaketara bideratuta badaude. Kasu horretan, funtzio nagusien deskribapena eta garatutako jarduerarekiko duen lotura aurkeztu behar da. (Ekipamendu informatiko bat eta periferiko mota bakoitzeko unitate bat baizik ez dira diruz lagunduko inbertsioa
  gauzatzen den establezimenduko.)
 • Merkaturatze-sistemak sortu, garatu, ezarri, hobetu edo martxan jartzeko lanak (webgunea garatzea, online saltzea, ecommerce, scommerce, mcommerce eta parekoak) edo merkataritza-establezimendua kudeatzekoak (bezeroak, hornitzaileak eta abar).
 • Salmenta-puntuen terminalak eta produktuen irakurgailu optiko eta kodeketa-sistemak.
 • Salgaien balantza elektronikoak.
 • Kutxa-erregistratzaileak.
 • TicketBAI (TBAI) sistemarako fakturazio-softwarea ezartzea.

Gutxieneko inbertsioa:

 • 3.000 euro (BEZik gabe), 8. oinarriko 1. puntuan jasotako inbertsioetarako.
 • 750 euro (BEZik gabe), 8. oinarriko 2. puntuan jasotako inbertsioetarako.

Laguntzaren zenbatekoa:

Diru-laguntzaren ehunekoa, gehikuntza-puntuak barne, ez da inola ere izango onartutako inbertsio osoaren % 40 baino handiagoa.

Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Erakundeak
Eskatzeko epea