Industria & B2B dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
ICEX Next – 2022
Dirulaguntza mota:
Nazioartekotzea
Eskatzeko epea:
-

Esportazioa hasteko eta sendotzeko ICEX Next programako laguntzen 2022ko deialdia.

ONURADUNAK

Espainiako ETEak esportatzeko potentzialarekin eta beraien nazioarteko estrategia berbideratu, hasi edo finkatu nahi dutenak eta merkaturatzeko eta nazioartekotzeko produktu edo zerbitzu bat dutena.

Eskaera egiteko epea:

1. prozedura: 2021eko otsailaren 1etik 28ra.
2. prozedura: 2021eko maiatzaren 1etik 31ra.
3. prozedura: 2021eko irailaren 1etik 30era.
4. prozedura: 2021eko abenduaren 1etik 31ra.

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Energia biltegiratze hibridatuko proiektu berritzailea_2022 (OINARRI ARAUTZAILEAK)
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
-

Oinarri hauen xedea energia biltegiratzeko proiektu berritzaileetarako laguntza publikoak arautzea da. Proiektu horiek energia iturri berriztagarrietatik sortzeko instalazioekin hibridatzen dira, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, 8. osagaiaren barruan (1. inbertsioa), biltegiratze energetikoa hedatzeko.

EKINTZA MOTA

Laguntzak jaso ahal izango dituzte energia biltegiratzeko proiektu berritzaileek, baldin eta energia elektrikoa iturri berriztagarrietatik sortzeko instalazioekin hibridatzen badira. Nolanahi ere, deialdiek proiektu hautagarrien tipologia mugatu ahal izango dute.

Proiektuek iturri berriztagarrietatik energia elektrikoa ekoizten duten instalazioei biltegiratzeko ahalmena instalatzea ekarri beharko dute, azken horien kudeaketa-gaitasuna hobetzen lagunduz.

ONARTZEN EZ DIREN EKINTZAK

a) Erregai fosilekin lotutako jarduerak, erregai fosiletan oinarritutako teknologiei babesa eman diezaieketen energia biltegiratzeko sistemak barne.
b) Europar Batasuneko isurketa-eskubideen salerosketa-araubideak estalitako jarduerak, baldin eta CO2 isurtze baliokideak aurreikusten badira, eta horiek eskubideak doan esleitzeko ezarritako erreferentzia-parametroak baino askoz txikiagoak ez badira.
c) Hondakinen hondakindegiekin, erraustegiekin eta tratamendu biologiko mekanikoko instalazioekin zerikusia duten jarduerak, edukiera edo balio-bizitza handitzea dakartenak.
d) Hondakinak ezabatzeak ingurumenari epe luzera kalteak eragin diezazkiokeen jarduerak

ONURADUNAK

 • Enpresak
 • Enpresa-taldeak eta ABEEak
 • Unibertsitateak
 • I+G+i zentro publikoak
 • Estatu mailako zentro teknologikoak eta berrikuntza teknologikoari laguntzeko estatu mailako zentroak
 • I+G+Bko beste ikastetxe pribatu batzuk, estatutuetan I+G+b jarduera nagusi gisa zehaztuta dutenak.
 • Transferentzia teknologikoari laguntza ematen dioten edo hedapen eta hedapen teknologikoa eta zientifikoa egiten duten beste erakunde batzuk

LAGUNTZAREN INTENTSITATEA

Hautatutako proiektuetarako emandako laguntzaren zenbatekoa eskabidearen arabera ezarriko da, diruz lagundu daitezkeen jardueren kostuen arabera eta laguntzaren intentsitate-mugen arabera.

 • Enpresa handiak: %45
 • Enpresa ertainak: %55
 • Enpresa txikiak: %65

Gehienez ere 15 milioi euro emango dira enpresa eta proiektu bakoitzeko.

EKINTZAK EGITEKO EPEMUGA

Aurkeztutako proiektuen amaiera-data 2026ko ekainaren 30a baino lehenagokoa izan behar da.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
“Horizonte Europa” programako Europako Berrikuntza Kontseiluaren azeleragailua
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/11/09 - 2022/11/22

Ebazpen honen xedea da Europako Berrikuntza Kontseiluaren (“Accelerator 2022”) “Azeleragailua” tresnaren hurrengo deialdietan bikaintasun-zigilua lortu duten ikerketa- eta garapen-proiektuak finantzatzeko 2022. urteko laguntzak zuzenean emateko prozedura onestea.

Entitate onuradunak: 

Europako Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskinean zehaztutakoaren arabera, ETEek jaso ahal izango dituzte laguntzak.
2014koa. ETE onuradunek baldintza hauek bete beharko dituzte:

– Deialdi honetarako laguntza eskabidea aurkezten den unean eratu beharko dira.

– Egoitza fiskala Espainian izan beharko dute.

– Bikaintasun zigilua lortu beharko dute ebazpenaren 1.1 artikuluan zehaztutako deialdietan.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak: 

Finantzatu ahal izango dira, bakar-bakarrik, finantzatu beharreko jardueraren izaerari zalantzarik gabe dagozkion eta behar-beharrezkoak diren gastuak, eskabidean aurkeztutako proiektuaren deskribapenean eta deialdiaren 11. artikuluan deskribatutako proiektuaren memoria teknikoan oinarrituta.

Gastu hauek finantzatzen ahalko dira: ekipamenduaren, tresnen eta materialaren kostuak, langileen kostuak, kanpoko lankidetza teknikoen kostuak eta beste kostu batzuk, hala nola: bidaien kostuak, aktibo ez-materialak erosteko kostuak, jabetza industrial eta intelektualeko eskubideak eskatzeko kostuak, emaitzak argitaratzeko eta zabaltzeko kostuak, eta ikuskatzailearen txostenaren ondoriozko gastua.

 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Elikagaigintza
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ikerketa Zientifiko, Tekniko eta Berrikuntzako Estatuko Planeko gure inguruneko lehentasunei aurre egiteko Estatuko Programa 2021-2023
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/11/09 - 2022/11/22

La presente resolución tiene por objeto la regulación de la concesión directa de ayudas a los proyectos de investigación y desarrollo aprobados en la primera y segunda convocatorias del Programa Eurostars-3 (CoD1 y CoD2) en los que participan entidades españolas.

Entidades beneficiarias: 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente resolución exclusivamente las pequeñas y medianas empresas que desarrollen los proyectos de investigación y desarrollo seleccionados en el programa Eurostars 3 de las convocatorias internacionales  CoD1 de fecha de 4 de noviembre de 2021 y  CoD2 de 24 de marzo de 2022, siempre y cuando se les haya comunicado expresamente por el Secretariado Eureka que cuentan con financiación nacional asegurada mediante subvención.   Se excluyen los empresarios individuales, las grandes empresas y las empresas que hayan aceptado acometer el proyecto con financiación alternativa o con autofinanciación y así lo ha notificado el Secretariado Eureka.

Cuantía de la ayuda: 

La financiación de las ayudas que se concedan al amparo de la presente resolución se llevará a cabo con cargo al patrimonio de CDTI y cofinanciada con la contribución de la Unión Europea a través de la Asociación Europea de Pymes Innovadoras. La cuantía total máxima de las ayudas a otorgar al amparo de la presente resolución asciende a 15.000.000 € (quince millones de euros).

 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Elikagaigintza
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
2022ko Handitu Innova programa
Dirulaguntza mota:
Inbertsioetarako laguntzak, Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/09/28 - 2022/12/31

Lehen sektoreari laguntzeko eta laguntza emateko tresna, berrikuntza teknologikoko ekimen handiei lotua, ekoizpen-kostu zuzenak murrizten eta laneko produktibitatea hobetzen laguntzen dutenak eta ezartzen diren tokiko eta eskualdeko eremuetan ekonomia sortzeko gaitasun handia dutenak.

Horregatik finkatu da HANDITU INNOVA programa, honako helburu hauekin:

 • Nekazaritza-ustiategien lehiakortasuna eta efizientzia hobetzea ekoizpen”ratioetan, eta berrikuntza teknologikoa sustatzea Euskadiko ekoizpen-sektorearen trakzio-elementu gisa.
 • Ingurumen-eragina murriztea, energia-efizientzia handitzea, ura aurreztu eta araztea eta EAEko nekazaritza-ustiategietako hondakin eta azpiproduktuak aprobetxatzea.

Erakunde onuradunak:

Agindu honetan ezarritako laguntza guztietarako bete beharreko baldintza orokorrak:

a) Inbertsioak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan egitea.

b) Inbertsioak honako hauek egitea:

– Titular edo titularkide gisa pertsona fisiko bat duten ustiategiak (sektorean lehen aldiz kokatzen diren nekazari gazteak izan ezik). Eskakizun hauek betetzen dituen familia-ustiategia:

• Ustiategiaren titularra edo titularkidea izatea eta nagusiki nekazaria izatea.

• 18 urtetik gorakoa eta 65 urtetik beherakoa izatea, nekazaritza-jardueraren arabera Gizarte Segurantzan dagokion erregimenean alta emanda egotea, zerga-betebeharrak eta Administrazio Publikoari lotutako era guztietako betebeharrak egunean izatea, eta nekazaritza-jardueraren ondoriozko erretiro-pentsiorik, ezintasun iraunkor absolutuagatiko pentsiorik edo ezintasun iraunkor osoagatiko pentsiorik ez kobratzea, salbu eta ezintasun hori laguntza-eskabidearen xede den jarduerari lotuta ez badago.

• EAEko dagokion lurralde historikoko nekazaritza-ustiategien erregistroan behar bezala erregistratuta izatea ustiategia.

• Gaitasun eta trebakuntza profesional egokiak egiaztatzea, dela nekazaritza-adarrean gutxienez bigarren mailako lanbide-heziketako titulu akademiko bat duela egiaztatuz, dela nekazaritza-jardueran 2 urte baino gehiago eman dituela frogatuta.

• Sektorean sartzen den 41 urtetik gorako ustiategi-titularraren kasuan, ustiategian sartzen denetik aurrera izan ahalko da laguntza honen onuradun, baldin eta bi urteko epean aurreko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzen badu. Epe horretan egiaztatu ezin baditu, jaso dituen laguntzak itzuli beharko ditu.

– Titular gisa pertsona juridiko bat duten elkarte-ustiategiak:

• 1. taldea.– Lan-sozietateak, sozietate anonimoak, sozietate mugatuak edo bestelako merkataritza-sozietateak, ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak, lurraren ustiapen komunitarioko kooperatibak –LUKKak– eta lan elkartuko kooperatibak, 1305/2013 EB Erregelamenduaren 17.2 artikuluan adierazitakoari jarraikiz.

• 2. taldea.– Nekazaritzako makineria erabiltzeko kooperatibak (NMEK)

* Nekazaritza-ustiategien titularrek osatuko dituzte, eta pertsona fisikoak edo juridikoak izan daitezke, baina inor ez da kontratista, kapitalista edo antzeko beste ezein kategoriatako titular izango.

* Sozietate-partearen gutxienez % 75 nagusiki nekazariak izango dira, eta kapital sozialaren edo banaketa-kuotaren gutxienez % 75, halaber, nagusiki nekazari diren kide edo bazkideen jabetzakoa.

* Lehen mailako kooperatiben kasuan, bazkideen zerbitzurako makineria-atal bat badute, euren estatutuetan hala jasota badago, atal hori NMEKekin parekatuko da.

– Ondasun-erkidegoen, sozietate zibilen edo titulartasun partekatuko erakundeen kasuan, baldin eta kideen gutxienez % 50 nagusiki nekazariak badira eta kapital sozialaren edo banaketa-kuotaren gutxienez % 50 nagusiki nekazari diren bazkideena bada.

– Sektorean lehen aldiz kokatzen den nekazari gazte bat titular gisa duten ustiategiak.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

Gehienez ere diruz lagundu daitekeen inbertsioaren % 40koa izango da laguntzaren zenbatekoa.

Banakako ustiategietako inbertsioetarako (titulartasunaren forma juridikoa edozein dela ere), laguntza jaso dezakeen inbertsioaren zenbatekoaren gaineko oinarrizko dirulaguntza honako hau izango da:

• Nekazaritza- eta abeltzaintza-makinak: % 10.

• Gainerako inbertsio hautagarriak: % 20.

Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ikerketa eta garapenerako zeharkako trakzio-proiektu kolaboratiboak diseinatzeko laguntzak
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/10/12 -

Dekretu honen xedea da «Zahartze Osasuntsuaren», «Mugikortasun Elektrikoaren» eta «Ekonomia Zirkularraren» esparruetan ikerketa eta garapenerako zeharkako trakzio-proiektu kolaboratiboak diseinatzeko laguntza-programa arautzea; horretarako, laguntzen erakunde eskatzaileek aurkeztutako proiektuak trakzio-proiektuetan integratuko dira, zeharkako trakzio-ekimen bakoitzerako ezarritako erronkei eta helburuei erantzun ahal izateko.

Erakunde onuradunak:

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean integratuta dauden eta horretarako egiaztatuta dauden eragile zientifiko-teknologikoak, bat etorriz Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuan, dekretu hori hirugarren aldiz aldatzen duen urtarrilaren 26ko 21/2021 Dekretuan edo bi horiek ordezteko araudian ezarritakoarekin.

Euskal Autonomia Erkidegoko klusterren antolakunde dinamizatzaileak.

Enpresak, haien tamaina edo jarduera-sektorea edozein dela ere.

Elkarte edo fundazio gisa legez eratutako irabazi-asmorik gabeko erakundeak.

Administrazio publikoei lotuta edo haien mendean dauden eta nortasun juridiko propioa duten entitate eta sozietate publikoak.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

Dirulaguntza jaso ahal izango dute entitate eskatzaileek egindako jarduerek, baldin eta dekretu honen 2. artikuluan ezarritako baldintzak beterik ikerketa eta garapenerako zeharkako trakzio-proiektu kolaboratiboa diseinatzera edo kontzeptualizatzera bideratuta badaude. Hauek dira diruz lagun daitezkeen jarduerak:

 1. Gaiaren egungo egoeraren azterketa.
 2. I+G+Bren bideragarritasun-azterketa.
 3. Negozio-ereduaren azterketa.
 4. I+G+B ibilbide-orria egitea.
 5. Proiektuaren partzuergoa eraikitzea.
 6. Proiektuen proposamena edo proposamenak egitea, finantzaketa-programetan aurkezteko.

Laguntzaren zenbatekoa:

Eskabidean, oinarrizko ikerketari, ikerketa industrialari eta garapen esperimentalari dagozkien zeharkako proiektu kolaboratiboa diseinatzeko eta egiteko jarduerak konbinatu ahal izango dira, bakoitzari dagokion ehunekoa adierazita. Laguntzaren gehieneko intentsitatea honako hau izango da:

 1. Oinarrizko ikerketako jarduerei dagokienez, zeharkako trakzio-proiektu kolaboratiboa diseinatzeko eta egiteko kostuen % 100, gehienez.
 2. Ikerketa industrialeko (edo ikerketa aplikatuko) jarduerei dagozkien kostuen % 50, gehienez.
 3. Kostuen % 25, gehienez, garapen esperimentaleko proiektua (edo garapen teknologikoko proiektua) bada.
Enpresaren tamaina
1 -
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Berrikuntza irekia bultzatzeko laguntzak “Activa Startups” _2022 (2)
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2022/09/28 - 2022/10/28
Araudia:
Minimis

Minimis laguntza horien helburua berrikuntza irekia bultzatzea da, enpresa & startup lankidetzako kasu arrakastatsuen bidez, manufaktura-industriaren, ur-horniduraren, saneamenduaren, hondakinen kudeaketaren eta deskontaminazioaren, Eraikuntzaren, Ostalaritzaren, Informazioaren eta Komunikazioen, eta Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoen sektoreei lotutako enpresen hazkunde eta eraldaketa digitalari laguntzeko, berrikuntza-erronkak ebazteko lanaren bidez.

Zehazki, honako arlo hauetako aholkularitza-proiektuek jaso ahal izango dituzte laguntzak: eraldaketa digitaleko berrikuntza, gorabidean dauden teknologien garapena eta inkorporazioa, karbono gutxiko ekonomia baterantz eraldatzea edo ekonomia zirkularra ETEaren negozio-ereduan txertatzea, berrikuntza irekia bilatzen duten enpresetan planteatutako erronkei erantzuteko helburuarekin, honako teknologia hauetan oinarritutako soluzioen bidez: adimen artifiziala, gauzen internet, datuen prozesamendu masiboko eta informazioko teknologiak, errealitate birtualeko konputazioa, gorakzioa eta errendimendua.

Erakunde onuraduna:

Honako sektore hauetan diharduten ETEak:

 • Manufaktura-industria
 • Ur-hornidura
 • Saneamendua, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa
 • Eraikuntza
 • Ostalaritza
 • Informazioa eta komunikazioak
 • Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak

Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

A) Berrikuntza sortzeko proiektuak, enpresen, sektoreen, hirien eta/edo misioen erronka teknologikoak konponduz, gizartearen, belaunaldien eta lurraldeen arteko aldeak hausteko.
B) Teknologia-arloko berrikuntzaren arloko aholkularitza-jarduerak, teknologia disruptiboetan oinarritutako irtenbideen bidez berrikuntza irekia bilatzen duten enpresetan planteatutako erronkei erantzuteko.
C) Produktu, prozesu edo zerbitzu berriak garatzeko edo daudenak nabarmen hobetzeko baliagarriak izan daitezkeen ezagutza eta gaitasun berriak eskuratzeko jarduerak.
D) Teknologiak erakusteko, egokitzeko eta pertsonalizatzeko jarduerak, teknologia digitalekin probak eta esperimentazioak egitea, ezagutzak eta teknologia transferitzea, baliozkotze-testak, kontzeptu-probak, prototipoen ekoizpena eta abar.

Diruz lagundu daitezkeen proiektuak:
Eraldaketa digitalaren arloko berrikuntza-proiektuak, azaleratzen ari diren teknologiak garatzea eta txertatzea, karbono gutxiko ekonomia baterantz eraldatzea edo ekonomia zirkularra ETEaren negozio-ereduan sartzea. Irtenbideak sortzen ari diren teknologietan oinarrituko dira, hala nola:

 • Adimen artifiziala
 • Gauzen Internet
 • Datuak eta informazioa masiboki prozesatzeko teknologiak
 • Errendimendu handiko konputazioa
 • Konputazioa hodeian
 • Blockchain
 • Hizkuntza naturalaren prozesamendua
 • Zibersegurtasuna
 • Biometria eta identitate digitala
 • Biotech eta medical devices
 • Robotika
 • Konputazio kuantikoa
 • Datuen analisi aurreratua/edge computing
 • Bloke-katearen teknologia
 • Errealitate birtuala eta areagotua
 • 3D inprimaketa eta fabrikazio gehigarria
 • Algoritmo berdeak
 • Nanoteknologia

Diruz lagun daitezkeen gastuak:

Enpresa onuradunei laguntza ekonomiko gisa emango zaizkie, startup-arekin lankidetzan aritzearen ondoriozko gastuak ordaintzeko, erronka konpontzeko berrikuntza-lan irekian. Deialdi honen xede diren laguntzak itzuli beharrik gabeko diru-laguntzatzat hartuko dira.

Laguntzen zenbatekoa:
A) Enpresei berrikuntza-prozesutik eratorritako kostuei aurre egiteko aukera emango dieten diru-laguntzak. Kostu horiek ezingo dira izan 40.000 eurotik gorakoak enpresa onuradun bakoitzeko.
B) Enpresa onuradunentzako laguntza-programa bat osatzen duten gauzazko laguntzak, banakako aholkularitzarekin eta proposatutako helburuari heltzeko funtsezkoak diren alderdiei buruzko berariazko prestakuntzarekin. Laguntza horiek ezingo dira izan 10.000 eurotik gorakoak enpresa onuradun bakoitzeko, diru-laguntza gordinaren baliokidean.

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Eraikuntza
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Errepide bidezko salgai-garraioko flotak modernizatzeko laguntza-programa_2022
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2022/09/27 - 2022/11/15
Araudia:
Minimis

EBAZPENA, 2022ko irailaren 12koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, errepide bidezko salgai-garraioko flotak modernizatzeko laguntza-programaren oinarri arautzaileak onartzen, deialdia egiten eta argitaratzen dituena

Laguntza-programa honen esparruan, diruz laguntzeko moduko jarduketatzat hartuko dira ibilgailu eraginkorragoak erostea, eta nahitaezkoa izango da 2019ko urtarrilaren 1a baino lehen Espainian matrikulatuta egon behar duen ibilgailu bat txatar bihurtzea.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Garraioa
Erakundea
Energiaren Euskal Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ukrainako gerraren ondorioz galera ekonomikoak izan dituzten enpresei zuzendutako dirulaguntzak
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/08/10 - 2022/10/31

Agindu honen xedea da Eusko Jaurlaritzak, Lan eta Enplegu Sailaren bidez, emango dituen laguntza berezien deialdiaren oinarriak onartzea eta horien deialdia egitea 2022rako. Hain zuzen ere, Ukrainako gerraren ondorioz eta Errusiari ezarri zaizkion zehapen ekonomikoen ondorioz lan-sozietateek edo kooperatibek izandako zuzeneko galera ekonomikoak arintzeko emango dira laguntza horiek.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

Honako hauek izango dira diruz laguntzeko moduko egitateak:

a) Fakturak: ezin zaizkienak kobratu Ukrainako bezero edo enpresei edota Errusiari ezarritako zehapenen ondorioak jasaten dituzten herrialdeetako bezeroei, baldin eta haien kredituak ez badaude segurtatuta.

b) Langile-kostu zuzenak: Ukrainan lan egiten duten enpresenak edo Errusiari ezarritako zehapenek eragiten dieten herrialdeetan edo haien filialetan lan egiten duten enpresenak, baldin eta aseguru-entitateek eta/edo aseguru-mutuek ez badute segurtatzen edo babesten kostu zuzen horien kontingentzia.

c) Enpresako aktiboko material- edo produktu-eskaera irmoa: ez badago aukerarik Ukrainara edo Errusiari ezarritako zehapenek eragindako herrialdeetara esportatzeko eta berriro erabiltzeko.

d) Ibilgetu-galerak: kontabilitate-balio garbiaren arabera, eta galera horiek ez badaude segurtatuta.

e) Lehengaien kostua garestitzea: baldin eta zuzenean lotuta badago gerrarekin eta gerra osteko zehapenekin.

Laguntzaren zenbatekoa:

1.- Agindu honetan aurreikusitako laguntzak dirulaguntzatzat joko dira, eta galera ekonomikoak murrizteko erabiliko dira.

2.- 2. artikuluan jasota dauden eta diruz lagundu daitezkeen egitateekin zuzenean lotutako galeren % 50ekoa izango da laguntzaren zenbatekoa; betiere, galerak justifikatzen badira eta Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak onartzen baditu. Onuradun bakoitzari eman dakiokeen zenbatekoa, gehienez ere, laurehun mila (400.000) eurokoa izango da.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Gizarte-ekonomiako enpresa-lankidetzarako laguntzak_2022
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/09/23 - 2022/10/23
Araudia:
Minimis

Agindu honen helburua da Eusko Jaurlaritzak, Lan eta Enplegu Sailaren bitartez, 2022eko ekitaldian gizarte-ekonomiako erakundeek enpresa-lankidetzarako ekintzak burutzeko eman ahal izango dituen laguntzak arautzea eta laguntza horietarako deialdia egitea.

Diruz lagundutako jarduerak:

a) Lankidetza-proiektu bat lantzea eta ezartzea.

b) Akordioak prestatzea eta formalizatzea, eta enpresak nahiz enpresak elkar-lankidetzan aritzeko egiturak sortzea.

c) Gizarte-ekonomiako enpresen bat-egitea prestatzea eta formalizatzea.

d) Gizarte-ekonomiako erakundeek bat egin ondoren enpresaren batean bazkide langile gisa sartu diren pertsona fisikoek kapital sozialari egindako ekarpena. Bat egindako edo xurgatutako erakundetik ez datorren kapital soziala bakarrik hartuko da kontuan.

e) EAEko gizarte-ekonomia ordezkatzen duten erakunde gorenek beren bazkideentzat egiten dituzten lankidetza-jarduerak.

f) Familiek partekatutako erronkak identifikatuko dituzten inter-lankidetzako jarduerak martxan jartzeko eta Gizarte Ekonomiako familia desberdinek gizartean duten eragin positiboa ezagutzera emango duten mezuen hedapena programatzeko jarduerak garatzea

Entitate onuradunak:

A) a), b) eta c) jardueretarako: kooperatiba-sozietateak, lan-sozietateak eta gizarte-ekonomiako enpresa-lankidetzako egiturak, baldin eta beren jarduera nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen badute.

B) d) jarduerarako: gizarte-ekonomiako enpresen bat-egite prozesuan xurgatzen diren erakundeetako bazkideak.

C) e) jarduerarako: gizarte-ekonomiako enpresen eta erakundeen familietan ordezkaritza handiena duten elkarteak, beren jarduera nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen dutenak.

D) f) jardueretarako: federazioak, kooperatiben konfederazioak, gizarte-ekonomiako beste elkarte-egitura batzuk.

Gastu hautagarriak:

A) jardueran diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakora egokitzen direnak.

B) eta c) jardueretarako, aurretik jasotakoez gain, honako hauek hartuko dira diruz lagundu daitezkeen gastutzat:

 • Lege- eta/edo ekonomia-aholkularitzako minutari dagozkionak.
 • Akordioak formalizatzearen notariotza- eta erregistro-kostuak
 • Aurretik diruz lagundutako eta artikulu horretan jasotako egiturak eta akordioak finkatuz gero, kontsolidazio hori egiteko beharrezkoak diren gastuak izango dira diruz laguntzeko modukoak.

D) jarduerarako, sozietate xurgatzaileko bazkide berriak izenpetutako jatorrizko ekarpenari gehitu zaion kapitala, batutako sozietatetik datorrena

E) jarduerarako, jarduera egiteko beharrezkoak direnak, diruz lagundutako ekintza gauzatzeko barne-kostuak barne.

F) jarduerarako, erronka partekatuak identifikatzeko eta mezuen zabalkundea programatzeko beharrezkoak direnak.

Laguntzaren zenbatekoa:

Lan eta Enplegu Sailak diru-laguntzaren xede diren jarduerekin zuzenean lotutako kostu garbien % 50 emango du gehienez, muga hauekin:

A) jarduera: 12.000 arte
B) eta c) jarduerak: 30.000 €arte
D) jarduera: 1.500 €arte
E) jarduera: 12.000 €arte
F) jarduera: 80.000 €arte

Agindu honen arabera onuradun bakoitzak lor ditzakeen a), b), c) e) jardueren baturaren muga orokorra 30.000 eurokoa izango da.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Enpresaren tamaina
Erakundeak
Araudia
Eskatzeko epea