Industria & B2B dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Bultzatu Programa_2022
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/07/27 - 2022/09/30
Araudia:
Minimis

Diru-laguntzen deialdia egitea 2022ko ekitaldirako, Enpresak, gizarte-zerbitzuen erasoaren inpaktuak eragindako erronka ekonomikoei aurre egin behar Errusiak Ukrainari, likidezia bermatzeko.

Entitate onuradunak:

Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa handi, txiki eta ertainak (ETE)
Industria-prozesuaren produktuari lotutako industria- eta zerbitzu-sektorea, Errusiako eraso militarrak eta/edo ezarritako zehapen ekonomikoen eta hartutako errepresalia-kontraneurrien ondorioek eragindakoak.

Egungo krisiak eragindako enpresa onuradunek honako arrazoi hauetakoren bat izan beharko dute edo izan beharko dute:

 • Lehengaien eta garraioen kostuaren igoera handia;
 • Hornidura-katearen, proiektuen eta kontratuen etenaldi fisikoak;
 • Europar Batasunak Errusiari eta Bielorrusiari ezarritako zigor ekonomikoak edo Errusiak Europar Batasunari ezarritako zehapenen aurkakoak

Diruz lagundutako jarduerak:  

Laguntzak aurrekontu-estimazioa duen memoria baten arabera emango dira, eta itzuli beharrik gabeko diru-laguntzen bidez gauzatuko dira, publizitate-, lehia- eta objektibotasun-printzipioen arabera, lehiaketa-teknika erabili gabe.

Laguntzaren zenbatekoa: 

Laguntzaren zenbatekoa honako hauen % 50era artekoa izan daiteke:

 • Agindu honen 1. artikuluan aurreikusitako diruz laguntzeko moduko kostuak handitzea.
 • Helmugara iritsi ezin diren eta/edo bertan behera utzi diren azken eta uneko produktuen eskaeren eta jaulkitako fakturen kostua.

Laguntzen muga ez da izango 400.000,00 eurotik gorakoa enpresa bakoitzeko.
Onuraduna.

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Energia-iturri berriztagarriak erabiltzen dituzten bero- eta hotz-sareen proiektuetarako pizgarrien programak_2022
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2022/08/15 - 2022/10/26

Agindu honen xedea da energia-iturri berriztagarriak erabiltzen dituzten bero- eta hotz-sareen proiektuei norgehiagoka-erregimeneko laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzea.

 

Entitate onuradunak: 

Egoitza fiskala Espainian duen edozein pertsona fisiko edo juridiko, publiko zein pribatu, legez eta balioz eratua. 1. Pizgarrien Programa merkatuan ondasunak eta/edo zerbitzuak eskaintzeko jarduera ekonomikoren bat egiten duten onuradunei zuzenduta egongo da.

Diruz lagundutako jarduerak: 

Honako tipologia hauetako energia-iturri berriztagarriak erabiltzen dituzten bero- eta/edo hotz-sareen proiektuei emango zaie diru-laguntza:

 • Sorkuntza-zentral berria eta banaketa-sare berria.
 • Lehendik dagoen sortze-zentrala zabaltzea edo ordezkatzea.
 • Banaketa-sarea eta dauden konexioak handitzea.

Laguntzaren zenbatekoa: 

Laguntzaren gehieneko intentsitatea % 35ekoa izango da. Aurreko taulan adierazitakoez gain, laguntza metagarrien ehuneko hauek emango dira:

 1. Enpresa ertaina: % 5.
 2. Enpresa txikia: % 10.

Enpresa eta proiektu berari emandako laguntzak ezin izango dira inolaz ere 15.000.000 eurokoak edo gehiagokoak izan.

Enpresaren tamaina
1 - 25
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Biogas-instalazioen proiektu bereziak_2022
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2022/08/15 - 2022/10/26

Agindu honen xedea da pizgarrien programen bidez digestio anaerobioaren bidez ekoitzitako biogas-instalazioen proiektu bereziei norgehiagoka-erregimeneko laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzea.

Entitate onuradunak: 

Pertsona juridikoak, publikoak edo pribatuak, legez eta balioz eratuak, egoitza fiskala Espainian dutenak.

1. Pizgarrien programa merkatuan ondasunak eta/edo zerbitzuak eskaintzeko jarduera ekonomikoren bat egiten duten onuradunei zuzenduta egongo da.

Diruz lagundutako jarduerak:

 1. Deialdi bakoitzean sartutako lehengaiekin biogasa ekoizteko instalazioak ealizatzea, digestio anaerobioaren bidez, betiere haren aprobetxamendu energetikoa gertatzen bada edo biometanoa ekoizteko erabiltzen bada.
 2. Instalazioak egitea biogasetik abiatuta beroa/hotza sortzeko, energia elektrikoa sortzeko, eraginkortasun handiko kogeneraziorako edo, belaunaldi berriko biogasetatik abiatuta (a) atala barne), biometanoraino arazteko, garraioan erabiltzeko, sarera injektatzeko, garraioaz bestelako erabilera termikoak egiteko, eraginkortasun handiko kogenerazio elektrikoan erabiltzeko edo energia beste produktu batzuetan eraldatzeko.
 3. Digeritua tratatzeko instalazioak egitea

Laguntzen zenbatekoa:  

1. jarduera: laguntzaren gehieneko intentsitatea % 40koa da

2. jarduera: laguntzaren gehieneko intentsitatea % 70ekoa da, egindako instalazio motaren arabera.

3. jarduera: laguntzaren gehieneko intentsitatea % 40 da

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta autonomoentzako finantza-laguntza, energiaren eta lehengaien prezioen igoerak eragindako eragin ekonomikoari erantzuteko_2022
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
-

Dekretu honen bidez, 2022 finantza-laguntzako programan sartzeko baldintzak eta prozedura ezartzen dira. Programa horren helburua da enpresa txiki eta ertainek, banako enpresaburuek eta profesional autonomoek martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuaren eta martxoaren 9ko 106/2021 Dekretuaren 2020an eta 2022an formalizatu zituzten maileguak aldatzeko aukera izatea.

Entitate onuradunak: 

 • PYME o bien la condición de personas empresarias individuales y profesionales autónomas, con domicilio en la Comunidad Autónoma de Euskadi

Abala aldatzeko nobazioaren ezaugarriak:

 • Elkargi EBBk emandako abal finantzarioek bermatu egingo dituzte enpresek eta pertsona onuradunek finantza-erakunde laguntzaileen aurrean dituzten diruzko arriskuak,
  Dekretu honen 1. artikuluan jasotako maileguen berritze aldatzailea
 • Indarrean dauden abalen berritze aldatzaileak ez ditu horien finantza-baldintzak aldatuko, abalaren epemuga, hitzartutako abal-komisioa eta likidazioaren aldizkakotasuna errespetatuz.
 • Elkargi, SGR sozietateak enpresa edo pertsona onuradunari igorritako abal-komisioaren kostuak % 50eko diru-laguntza izango du EAEko Administrazio Orokorraren aldetik.

Maileguen berritze aldatzailearen ezaugarriak:

 • Aldaketa bidez berritzen diren maileguek printzipala amortizatzeko urtebeteko gabealdia izango dute.
 • Indarrean dauden maileguen berritze aldatzaileak ez ditu horien finantza-baldintzak aldatuko, eragiketen epemuga, maileguen polizan aurrez jasotako interes-tasa, likidazioaren aldizkakotasuna eta interes-tasaren seihileko berrikuspena errespetatuz.
 • Dekretu honen babesean formalizatutako maileguen interes ordainduak, aldaketa berritzearen ondoriozkoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak diruz lagunduko ditu, finantzaketaren kostu finantzarioa % 0koa izan dadin enpresa eta pertsona onuradunentzat.

Laguntzak formalizatzeko epea:

Dekretu honetan aurreikusitako laguntzak 2022ko abenduaren 31 baino lehen eman eta formalizatu beharko dira.

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Hedabideak laguntza programa_2022
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/07/09 - 2022/08/09

Agindu honen helburua euskarazko hedabideak sendotu, garatu eta normalizatzea da. Horretarako, diru-laguntzak ematea arautu eta deialdia egiten da (Hedabideak deialdia).

Entitate onuradunak: 

Europar Batasuneko nazionalitatea edo egoitza soziala duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuak

Diruz lagundutako jarduerak:

Diru-laguntza jaso dezaketen komunikabideak:

 • Estatu mailako argitalpenak
 • Tokiko irratiak:
 • Tokiko telebistak
 • Komunikabide digitalak soilik

Gastu hautagarriak: 

Laguntzen deialdia sorkuntza, funtzionamendu, inprenta eta zabalkunde lanei zuzenean egotzitako gastuetara mugatuko da.

Laguntzaren zenbatekoa:

Zenbatekoa argitalpenen eta komunikabideen araberakoa izango da.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Enpresa berritzaileak sortzeko bigarren programa. 1 Eremua: Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea_2021
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2022/07/15 - 2022/09/15
Araudia:
Minimis

Enpresa-proiektu berritzaile berriak martxan jartzen laguntzea. Proiektu horiek dibertsifikazio-jarduera eta teknologia berriei buruzko jarduera berriak ekarri behar dituzte Bizkaiko enpresen sarera. Proiektuok balio erantsi handia eta hazteko ahalmena izan behar dute.

Entidades beneficiarias:

 • Enpresa berritzaile berriak, EJZn altarik ez dutenak edo lehen alta-data 2020ko urtarrilaren 1a edo geroagokoa dutenak.
 • Eskaerak aurkezteko epea amaitzen denean gutxienez 6 lanpostu dituzten enpresak, enpresa berrien sustatzaileak Berritzaileak.
 • Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean gutxienez 6 lanpostu dituzten enpresak, unitate berrien sustatzaileak, negoziokoak, barne-ekintzailetzako proiektu berritzaileen emaitza.

Jarduera eremuak:

 • Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.
 • Enpresa berritzaile berriak.
 • Ekintzailetza-ekosistema dinamizatzea.
 • Bizkortzea

Diruz lagundutako jarduerak:

Enpresa berritzaile berria edo negozio-unitate berria sortzeko proiektua garatzea eta definitzea barne-ekintzailetzako proiektu berritzaileetan.

Negozio-unitate berri baten ezaugarriei dagokienez, honako hauek dira:

 • Behar eta lehiakide desberdinak dituen merkatu desberdin batean jarduten du.
 • Enpresan daudenetatik bereizitako produktu/zerbitzu espezifikoak eskaintzen ditu.
 • Prozesu bereizia dakar.
 • Azterketa-unitate independentea da, bere emaitza-kontuarekin, gastuak eta diru-sarrerak erabakitzeko ahalmenarekin.

Gastu hautagarriak:

 • Bideragarritasunari eta merkatuari buruzko azterlanak, marketin-azterlanak eta txosten teknikoak.
 • Produktuaren edo zerbitzuaren kontzeptua, ezaugarriak eta oinarrizko funtzionaltasunak garatzea.
 • Proiektua garatzeko kanpo-aholkularitza.
 • Jabetza intelektuala edo industriala babestea, erregistroak, ziurtagiriak eta homologazioak.

Laguntzaren zenbatekoa:

Diruz lagundu daitekeen egitatearen laguntzaren ehunekoa eta gehieneko zenbatekoa balorazio-irizpideak aplikatuta lortutako puntuazioaren arabera ezarriko dira:

 • 50 puntutik 59ra, gehieneko intentsitatea % 80koa izango da, eta gehieneko zenbatekoa 20.000 €-koa
 • 60 puntutik 69ra bitartean, gehieneko intentsitatea % 80koa izango da, eta gehienez 30.000 € -koa
 • 70 puntutik 79ra, gehieneko intentsitatea % 100ekoa izango da, eta gehienez 40.000 € -koa
 • 80 puntu edo gehiago, gehieneko intentsitatea % 100ekoa izango da, eta gehieneko zenbatekoa 60.000 €-koa
Enpresaren tamaina
6 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Eraikuntza
Garraioa
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Pilotu laguntza programa_2022
Dirulaguntza mota:
Nazioartekotzea
Eskatzeko epea:
2022/07/06 - 2022/09/30
Araudia:
Minimis

Pilotu programa bat dator Eusko Jaurlaritzako Ekonomi Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren helburuekin (zeintzuk jasota dauden XII. legealdiko gobernu-programan eta berau
garatzen duten plangintza estrategikoko tresnetan), eta bere xedea da laguntza-programa bat arautu eta deitzea 2021eko ekitaldirako, dirulaguntza ez itzulgarriak emateko nazioarteko inbertsio
publikoko proiektu pilotuen diseinu eta garapenean parte hartu nahi duten Euskal Autonomi Erkidegoko enpresei, eta garapen jasangarria sustatzeko nazioartekotze-prozesu osoan.

Entitate onuradunak: 

 • Euskal Autonomi Erkidegoan kokatuta dauden edo produkzio-instalazioren bat duten enpresak, oinarri hauek Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratu baino lehen eratutakoak. Deialdira aukeztu daitezke enpresa handiak, mikro-enpresak eta enpresa txiki eta ertainak (ETE).

Gastu hautagarriak: 

Diruz lagundu daitezkeen gastuak izango dira proiektuaren diseinu eta inplementazioarekin lotutakoak eta zerikusia dutenak emaitzak lortu eta aztertzearekin, emaitza horien bidez jakin baitaiteke proiektua erreplikatzeko modukoa den.

 •  Proiektuan lan egiten duten langileen kostu zuzenak.
 • Egiturazko kostuak: diruz lagundu daitezkeen langile-kostu zuzenen % 15a.
 • Proiektuarekin zuzenean lotuta dauden material eta horniduren kostuak.
 • Proiektua garatzeko soilik erabilitako kanpo-aholkularitzaren kostuak.
 • Proiektuaren jarduerarekin lotutako bidaiak.
 • Makineria edo/eta osagaiak garraiatu eta instalatzeko kostuak.
 • Proiektuaren amaierako ziurtapen-kostuak

Diruz lagundu daitezkeen gastuak azpikontratatu egin daitezke, gehienez % 50eko mugaraino.

Laguntzen zenbatekoa: 

Diruz lagundu beharreko proiektuaren guztizko zenbatekoa ezin daiteke izan 250.000 eurotik gorakoa, eta proiektu hori garatzeko eskumenak dituen atzerriko erakunde publikoak proiektu horren kostuaren % 49a jarri beharko du gutxienez.
Enpresa onuradunei emandako laguntzek muga hauek izango dituzte: onartutako aurrekontuaren % 51raino, eta 50.000 euroko dirulaguntza gehienez.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Erakundea
SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Lehiatu berria programa_2022
Dirulaguntza mota:
Inbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/06/30 - 2022/07/31

Ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios, y de los productos derivados de la pesca y la acuicultura. Las ayudas se ajustarán a un programa de inversiones, que podrá ser de carácter anual o plurianual, dependiendo del período de ejecución de los proyectos presentados, y del momento en que se efectúen los pagos.

Laguntza lerroak: 

 1. Nekazaritzako produktuak eraldatzeko, merkaturatzeko edo garatzeko inbertsioak egiteko laguntzak.
 2. Basogintzako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko inbertsioak egiteko laguntzak
 3. Arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko inbertsioak egiteko laguntzak.
 4. Gainerako ataletan sartzen ez diren Euskadiko nekazaritza- eta elikagaigintza-industrietan inbertsioak egiteko laguntzak
 5. Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako eta elikagaigintzako industrietan elikagai ekologikoak eraldatzeko, garatzeko eta merkaturatzeko inbertsioak egiteko laguntzak

Entitate onuradunak: 

Pertsona fisiko edo juridiko pribatuak.

Gastu hautagarriak: 

 1. Lehenengo aldiz funtzionatzen hasten diren ondasun higiezinak eraikitzea eta/edo eskuratzea; edo, bestela, bigarren eskuko ondasun higiezinak eskuratu eta birgaitzea, azken hamar urteetan inolako diru-laguntzarik jaso ez badute.
 2. Obra zibila eta/edo industria-instalazioak gauzatzeko nahitaezko lanbide-ordainsariak
 3. Makinak erostea, instalazioak egitea eta ekoizpen-plantak ekipatzea.
 4. Ingurumen-inpaktuaren hobekuntza-, kalitate- eta minimizazio-prozesuetan inbertsioak egitea
 5. Hardware sistemak, softwareaweb plataformak/merkataritza elektronikoa ezartzea, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) ezartzeko eta merkataritza elektronikoa ezartzeko.

Laguntzen zenbatekoa: 

 • Lerroak 1 ,2, 4 eta 5:

Laguntzaren gehieneko ehunekoa diruz lagundu daitekeen inbertsioaren zenbatekoaren % 40 izango da, lortutako puntuazioaren arabera.

 • Lerroa 3:

Laguntzen gehieneko muga eragiketaren guztizko kostu subentzionagarrien % 50era artekoa izan daiteke, lortutako puntuazioaren arabera.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Indartu programa_2022
Dirulaguntza mota:
Inbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/06/24 - 2022/09/15
Indartu laguntzek itzuli beharrik gabeko diru-laguntzen bidez bultzatzen dituzte enpresa-inbertsioak, eta sustatzaile berriei laguntza integrala ematen diete, enplegu-aukera berriak sortzen baitituzte. Diskriminazio positiboa ezartzen dute, bereziki, Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean eta langabeziaren eragin handia duten beste eremu batzuetan dauden inbertsioak sustatzeko, bai eta langabeziaren urteko batez bestekoa baino % 10 handiagoa duten udalerrietan estrategikotzat eta lehentasunezkotzat jotzen diren inbertsioak sustatzeko ere.

Entitate onuradunak:

 1. Enpresa txiki eta ertainak (ETE), industria-enpresa erauztzaileak, eraldatzaileak, produktiboak eta industria-produktuarekin eta -prozesuarekin lotutako zerbitzuetakoak badira, bai eta zerbitzu logistikoetako enpresak ere, garraioa alde batera utzita, baldin eta horien inbertsioak Ezkerraldea+ eremuan badaude.
 2. Euskal Autonomia Erkidegoko urteko batez bestekoaren % 10etik gorako langabezia-tasa duten udalerrietan. Bizkaian hauek izango dira: Arakaldo, Barakaldo, Basauri, Bermeo, Bilbo, Busturia, Elantxobe, Ermua, Ibarrangelu, Iurreta, Lanestosa, Plentzia, Sukarrieta, Urduña, Zalla eta Zarátamo

Diruz lagundutako jarduerak:

Honako hauek dira diruz lagundu daitezkeen inbertsioak:

 • 203 Jabetza industriala eta patenteak.
 • 206 Aplikazio informatikoak.
 • 210 Lurrak eta ondasun naturalak.
 • 211 Eraikuntzak.
 • 212 Instalazio teknikoak.
 • 213 Makineria.
 • 214 Tresneria.
 • 215 Beste instalazio batzuk.
 • 217 Informazio-prozesuetarako ekipoak

Laguntzaren zenbatekoa: 

 • Enpresa handientzat, laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 10.
 • ETEentzat, laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 15

Diru-laguntzek gehienez ere 3.000.000,00 euroko muga izango dute enpresa bakoitzeko.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Enpresa talde berritzaileei laguntzea, enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna hobetzeko_2022
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2022/06/29 - 2022/07/26

Enpresa-talde berritzaileen funtzionamenduari laguntzeko jarduerak, bideragarritasun teknikoari buruzko azterlanak eta teknologia digitalen proiektuak. Horiek guztiak ezagutza eta/edo teknologiak barne hartu beharko dituzte, horiek gauzatzen dituzten enpresen eraldaketa digitala sustatzeko, industria-ikerketako jardueren, garapen esperimentaleko jardueren, antolaketaren arloko berrikuntzaren eta/edo prozesuen arloko berrikuntzaren esparruan.

 

Entitate onuradunak: 

IET/1444/2014 Aginduak araututako erregistroan inskribatutako enpresa-elkarte berritzaileak (AEI)

Laguntza lerroak: 

 1. Enpresa Elkarte Berritzaileen funtzionamenduari laguntzeko jarduerak (1. lerroa).
 2. Bideragarritasun teknikoari buruzko azterlanak (2. lerroa).
 3. Teknologia digitalen proiektuak (3. lerroa)

Gastu hautagarriak: 

 • Jarduerak edo proiektua gauzatzen zuzenean parte hartzen duten teknikarien gastuak
 • Administrazioko langileen gastuak
 • Kanpo-kolaborazioak, zehazki aholkularitza-zerbitzuengatiko kanpo-gastuak
 • AEI-ren egoitza gisa erabilitako higiezinaren alokairu-gastuak
 • Hiriarteko bidaia- eta ostatu-gastuak
 • Aurreko ataletan jaso ez diren beste kostu batzuk, diruz lagundutako jardueraren izaerarekin bat datozenak, zalantzarik gabe.

Laguntzaren zenbatekoa: 

 • 70.000 euro 1. lerroko jarduketetarako.
 • 50.000 euro 2. lerroko jarduketetarako. Muga hori 70.000 eurora arte handitu ahal izango da.
 • 450.000 euro gehienez, 3. lerroko jarduketetarako.
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Enpresaren tamaina
Erakundeak
Araudia
Eskatzeko epea