Industria & B2B dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Ekintzailetzako ekimenak sustatzeko ditulaguntzak. 2.atala: Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Ekintzailetza
Eskatzeko epea:
2023/03/13 - 2023/03/31
Araudia:
Minimis

Titulu honetan jasotako laguntzen xedea da pertsona sustatzaileek sustatutako enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko laguntzak arautzea, hiru jarduera-motaren bidez:
a) 1. atala.—Enpresa-proiektuak sortu eta abian jartzeko aholkularitza.
b) 2. atala.—Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak.
c) 3. atala.—Enpresa-transmisiorako laguntzak.

ENTITATE ONURADUNAK:

 • Sozietatearen egoitza eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. Eta, era berean, lantokia ere lurralde horretan izatea.
 • 2022ko urriaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean, biak barne, Bizkaiko Foru Ogasunean jarduera ekonomikoetan alta emanda egotea; eta dirulaguntza eskatzen den egunean altari eustea, espedientea eskatu, izapidetu eta ebazten den egunean.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK: 

Enpresa bat sortzea, abian jartzea eta funtzionaraztea izango dira diruz lagun daitezkeen ekintzak. Enpresa horiek edozein forma juridiko izan dezakete, atal honetan ezartzen diren baldintzak betez gero, norbanako enpresaburuak ere izan daitezke, bai eta profesionalak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak ere.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA ETA MUGA: 

Entitate onuradunak 5.000 euroko dirulaguntza jasoko du, eta gehieneko dirulaguntza 15.000 eurokoa izango da.

Zenbateko hori 2.000 euro emendatuko da aurreko paragrafoan zehaztutakoa ez den bazkide edo sustatzaile bakoitzeko, gehienez, bost bazkide edo sustatzaileraino.

Beraz, dirulaguntza kalkulatzeko kontuan, gehienez, 6 sustatzaile edo bazkide langile sar daitezke; ondorioz, entitate onuradun bakoitzeko eman daitekeen dirulaguntzaren kopururik handiena, gehien jota, 15.000 euro izango da guztira.

 

Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Beste zerbitzu batzuk
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ekintzailetzako ekimenak sustatzeko ditulaguntzak. 3.atala: Enpresa-transmisiorako laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Ekintzailetza
Eskatzeko epea:
2023/03/13 - 2023/07/28
Araudia:
Minimis

Titulu honetan jasotako laguntzen xedea da pertsona sustatzaileek sustatutako en-
presa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko laguntzak arautzea, hiru jarduera-motaren
bidez:
a) 1. atala.—Enpresa-proiektuak sortu eta abian jartzeko aholkularitza.
b) 2. atala.—Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak.
c) 3. atala.—Enpresa-transmisiorako laguntzak.

ENTITATE ONURADUNAK:

Atal honetan ezarritako onurak lortzeko aukera izango dute enpresa-transmisioz eskuratutako enpresek, zeinahi dela haien forma juridikoa, enpresaburu indibidualak barne, baita ondasun-erkidegoek eta sozietate zibilek ere, baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Eskuratzea 2022ko urriaren 1etik 2023ko uztailaren 30ra artean egin izana.
 • Sozietatearen egoitza eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. Eta, era berean, lantokia ere lurralde horretan izatea.

Aurreko 1. atalean aipatutako entitate onuradunetako langile-bazkideek betekizun hauek bete behar dituzte:

 • Transmititzen den entitateko bazkide edo titularra ez izatea, merkataritza-kontratua edo eskualdaketa-kontratua egiten den unean.

DIRUZ LAGUN DAITEKEEN EKINTZA: 

Enpresa-transmisioan datza, horrela ulertuta:

 • Funtzionamenduan dagoen enpresa baten gutxienez %80 eskuratzea, enpresen partetik, edozein forma juridiko dutela, enpresaburu indibidualak barne, baita ondasun-erkidegoek eta sozietate zibilek ere, betiere atal honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.
 • Jarduera berberarekin jarraitzea, kokapen berean, irteten den enpresaren jardueraren titulartasuna iraungiz, zeinahi dela haien forma juridikoa, eta eskuratzaileak alta berria eskatuz, hau da, negozio-eskualdaketa.

Gainera, honako betekizun hauek ere eman beharko dira:

 • Enpresa-transmisioak Barakaldoko DEMA Enpresa Garapenaren baimena eduki behar du, edo I. Ataleko entitate adjudikatzailearena, DEMAren enpresa-transmisioko metodologia aplikatu duena.
 • Enpresa-transmisioa merkataritza-kontratu bidez egin behar da, eskritura publikoarekin, merkataritzako funts-balioa adieraziz; edo negozio-eskualdaketen kasuan kontratu bidez.

DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

Entitate onuradun bakoitzak 10.000 euroko dirulaguntza jasoko du, eta gehieneko dirulaguntza 20.000 eurokoa izango da.

Kopurua 5.000 eurotan gehituko da aurreko paragrafoan definitutako pertsona bakoitzaz gain aipatutako bazkide bakoitzeko.

Beraz, bazkide langile diren 3 eskuratzaile har daitezke kontuan, gehienez, dirulaguntza kalkulatzeko; ondorioz, entitate onuradun bakoitzeko eman daitekeen dirulaguntzaren kopururik handiena 20.000 euro izango da guztira.

 

Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ekintzailetzako ekimenak sustatzeko ditulaguntzak. 4.atala: Enpresa-kontsolidazioan laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Ekintzailetza
Eskatzeko epea:
2023/03/13 - 2023/07/28
Araudia:
Minimis

Titulu honen xedea da, 2021eko eta 2022ko ekitaldietako autoenpleguari dagokionez, ekimen ekintzaileak sustatzeko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileen dekretuetan oinarritutako enpresen jarraitutasuna eta sendotzea bultzatzera bideratutako laguntzak arautzea.

ENTITATE ONURADUNAK:

Sozietatearen egoitza eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan dutenak. Eta, era berean, lantokia ere lurralde horretan dutenak. 

DIRUZ LAGUN DAITEKEEN EKINTZA: 

2022ko urriaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean gauzatzen diren ekintza hauek jotzen dira diruz laguntzeko moduko gastutzat:

 • Komunikazio eta marketin arloko plan bat egitea enpresaren jarduerarekin lotuta.
 • Enpresaren lehiakortasuna hobetzen laguntzeari begirako digitalizazio-jardueren ondoriozko gastuak.
 • Enpresa-jarduera hobetzeko prestakuntza-gastuak, prestakuntza arautua izan ezik.
 • Laguntza tekniko espezializatuko zerbitzuak kontratzeak eragindako gastuak, zeinek helburu baitute enpresaren bideragarritasuna hobetzea edo enpresari laguntzen baitiote merkatu- posizionamendua hobetzen, negozioa garatzen, produktua, zerbitzua edo prozesua hobetzeari begirako berrikuntzan, nazioartekotzea bideragarri egiten, erantzukizun sozialean edo ingurumen-inpaktuan.

DIRULAGUNTZEN ZENBATEKOA: 

Entitate onuradunak lor dezakeen gehieneko dirulaguntza 2.000 eurokoa izango da.

Diruz lagun daitezkeen ekintzak 2022ko urriaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean gauzatu beharko dira.

 

 

Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Estatuko prestakuntza-programak gauzatzeko dirulaguntzak, PRTR_2022-2023 arauaren esparruan aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteetan (ERTE) sartuta egon diren edo dauden langileak birkualifikatzeko_2022-2023
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/04/10 - 2023/05/22

Deialdi honen babesean ematen diren dirulaguntzen helburua izango da aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteetan (ERTE) sartuta egon diren edo dauden langileak birkualifikatzeko estatu mailako prestakuntza-programak finantzatzea.

ENTITATE ONURADUNAK:

 • Beren langileei aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak (ERTE) aplikatu dizkieten edo aplikatzen ari zaizkien enpresak, bi autonomia-erkidegotan edo gehiagotan kokatutako lantokiak dituzten langile horiei prestakuntza emateko.
 • Bi autonomia-erkidegotan edo gehiagotan kokatutako enpresetako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteetan sartuta egon diren edo dauden langileei prestakuntza ematen dieten prestakuntza-erakundeak.
 • Prestakuntza-erakunde publiko edo pribatuak.
 • Martxoaren 28ko TMS/368/2019 Aginduaren 6.2 artikuluan aurreikusitako taldeak.

DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

Deialdi honen babesean garatzen diren prestakuntza-programak aurrekontu-kredituaren kargura finantzatuko dira, 119.000.000 euroko zenbatekoarekin. 2022ko ekitaldiari 79.000.000 euro dagozkio, eta 2023ko ekitaldiari 39.000.000 euro.

EPEAK

Bi epe 2023ko ekitaldian:

 • 2023ko apirilaren 10etik maiatzaren 22ra.
 • 2023ko irailaren 25etik azaroaren 7ra.
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Langile autonomoen artean Laneko Arriskuen Prebentzioan prestakuntza sustatzeko dirulaguntzen deialdia_2023
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/03/04 - 2023/11/01

Ebazpen honen xedea da Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak emango dituen dirulaguntzen deialdia egitea eta dirulaguntza horiek arautzea, 2023ko ekitaldian langile autonomoen artean Laneko Arriskuen Prebentzioaren arloko prestakuntza sustatzera bideratutako jarduerak garatzeko.

ENTITATE ONURADUNAK:

Langile autonomoen elkarte profesionalak, erakunde sindikalak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak.

DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERAK

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunaren eta 2023ko azaroaren 30aren artean garatu diren prestakuntza-jarduera guztiak kontuan hartuko dira,
eta nahitaez bideratu beharko dira Autonomoen Araubide Berezian alta emanda dauden langile

autonomoen artean laneko arriskuen prebentzioaren gaineko prestakuntza sustatzera, betiere lan
gile horien jarduera profesionalaren helbidea Euskal Autonomia Erkidegoan badago.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak aurrez aurre edo online saioetan eman ahalko dira.

Prestakuntza-jarduera hauek gutxienez 10 irakastordu eta gehienez 30 irakastorduko ikastaroe
tan egin beharko dira.

DIRUZ LAGUNDUTAKO GASTUAK:

 • Irakastordu-gastuak
 • Ikastaroaren kudeaketari dagozkion gastuak

DIRUZ LAGUNDUTAKOAREN ZENBATEKOA:

Gehienez 325 euroko dirulaguntza emango da prestatutako ikasle bakoitzeko, baina horrela kalkulatutako zenbatekoa (325 euro x ikastaroan prestatutako ikasleak) ezingo da izan ikastaroaren ordu kopurua bider 160 euro eginda ateratzen den emaitza baino altuagoa (160 euro x ikastaroaren ordu kopurua).

Inskripzio-epea irekita dagoen bitartean, erakunde eskatzaile bakoitzak eskabide bat baino
gehiago aurkeztu ahal izango du, erakunde eskatzaile bakoitzari emandako laguntzen guztizkoa

20.000 euro izan arte.

Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Beste zerbitzu batzuk
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Quebec eskualde estrategikoarekin 2023-2024rako lankidetza teknikoko proiektuak egiteko laguntzak
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/02/27 - 2023/03/27

2023-2024rako, Quebec eskualde estrategikoko pertsona juridikoekin egiten diren aldebiko
jarduera- eta lankidetza-proiektuak finantzatzeko laguntzen deialdia egitea, Euskal Autonomia 

Erkidegoak eta Quebecek 2017ko urriaren 31n sinatutako elkar ulertzeko memorandumean jaso
tako gaiei dagokienez.

ENTITATE ONURADUNAK:

Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten pertsona juridiko pribatuek jaso ahal izango dituzte laguntza horiek, baldin eta Quebeceko eskualdeko bazkide baten partaidetzarekin alde biko jarduera- edo lankidetza-proiektu bat aurkezten badute.

DIRUZ LAGUNDUTAKO GASTUAK ETA ZENBATEKOA:

 • Nazioarteko garraio-gastuak: hegazkin-txartelen benetako kostua, gehienez ere 1.000 euro.
 • Ostatu- eta mantenu-gastuak: 180 euro egunean, 7 egunetan gehienez.
 • Aldebiko proiektuak egikaritzeko, sustatzeko eta hedatzeko gastuak, proiektu bakoitzeko jaso
  daitekeen dirulaguntzaren zenbateko osoa bete arte (5.000 euro).

Proiektu bakoitzeko jaso daitekeen dirulaguntzaren zenbateko osoa ezin da izan 5.000 eurotik
gorakoa.

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
NEOTEC programa_2023
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2023/02/28 - 2023/04/20

Enpresa-proiektu berriak abian jartzea finantzatuko dute laguntza honek; ikerketa-jardueratik abiatuta garatutako teknologiak edo ezagutzak erabiltzea eskatzen dutenak eta negozio-estrategia teknologiaren garapenean oinarritzen dutenak.

ENTITATE ONURADUNAK:

Onuradun izan daitezke deialdi honetarako laguntza-eskabideak aurkezteko epea amaitu aurreko hiru urteetan gehienez eratutako enpresa berritzaile txikiak, baldin eta gutxienez 20.000 euroko kapital soziala edo kapital soziala gehi jaulkipen- edo onarpen-prima badute, osorik ordainduta eta eskabidea aurkeztu aurretik dagokion erregistroan inskribatuta.

DIRUZ LAGUNDUTAKO GASTUAK:

 • Ekipoetako inbertsioak
 • Langile-gastuak
 • Materialak
 • Kanpoko kolaborazioak/aholkularitza
 • Alokairuak
 • Hornidurak
 • Kanonak eta lizentziak
 • Patenteak eta jabetza industrialeko beste eskubide batzuk eskatzeko eta mantentzeko gastuak
 • Aseguruak
 • Sustapen- eta hedapen-gastuak
 • Prestakuntza-gastuak
 • Auditorearen txostenetik eratorritako gastuak.

DIRUZ LAGUNDUTAKO ZENBATEKOA:

Oro har, jarduketaren aurrekontu hautagarriaren % 70 finantzatu ahal izango da, gehienez ere 250.000 euroko dirulaguntza onuradun bakoitzeko.

Gutxienez doktore baten lan-kontratazioa barne hartzen duten jarduketetan, jarduketaren aurrekontu hautagarriaren % 85 finantzatu ahal izango da, gehienez ere 325.000 euroko dirulaguntza onuradun bakoitzeko.

Dirulaguntzaren zenbatekoa 10.000 eurora arte handitu ahal izango da deialdian aurreikusitako prestakuntza eskatu duten jardueretan.

Jarduerak 175.000 euroko gutxieneko aurrekontu finantzagarria izan beharko du, deialdian aurreikusitako prestakuntza-gastuak kontuan hartu gabe.

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak 2023an hasi beharko dira, eta 2024ko abenduaren 31n amaitu ahal izango dira.

Enpresaren tamaina
10 - 49
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Aldaketaren Eragileak programa_2023
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa
Eskatzeko epea:
2023/04/25 - 2023/07/25
Araudia:
Minimis

Abenduaren 30ean, 36/2020 Errege Lege Dekretuaren 61.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, oinarri arautzaileak eta deialdia ezartzea, Aldaketaren Eragileak Programako laguntzak emateko. Programa horiek enpresa txiki eta ertainei zuzenduta daude, eraldaketa digitaleko profesionalak (Aldaketaren Eragileak) kontratatzearen soldata-kostuak zati batean diruz laguntzeko.

ENTITATE ONURADUNAK:

Pertsona juridikoak diren eta egoitza-fiskala Espainiako lurraldean duten enpresa txiki eta ertainak izan daitezke laguntza hauen onuradun.

DIRUZ LAGUNDUTAKO GASTUAK: 

Partzialki diruz lagunduko dira aldaketaren agente bat lehen aldiz kontratatzeko egindako soldata-kostuak.

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA: 

Laguntza gehienez 1.000 eurokoa izango da hilean, ezarritako gehieneko mugaraino. Muga hori, alde batetik, kuantitatiboa da, eta laguntza osoa 20.000 eurokoa izango da, eta, bestetik, aldi baterakoa, ezin izango da ondoz ondoko 20 hilabeteko epea gainditu kontratua formalizatzen denetik aurrera.

 

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Higiezin enpresak Programan izen-ematea_2023
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/01/19 -

Higiezinen enpresak Negozion izeneko Enpresa-Transmisioko Programari atxikitzeko funtzionamendu-oinarriak argitaratu dira.

ENTITATE ONURADUNAK:

Egoitza soziala Bizkaian duten higiezinen enpresa guztiak.

 

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Beste zerbitzu batzuk
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Programa BAI+D+i_2023
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2022/12/24 - 2023/01/24

Agindu honen xedea da «Hiri-berroneratze integralean aplika daitezkeen proiektu berritzaileetarako» laguntzak emateko prozesua arautzea, ZTBP Euskadi 2030 planaren «Hiri jasangarriak» aukera-nitxoko helburuak lortzen lagunduko duten proiektuak egitea sustatzeko.

ENTITATE ONURADUNAK:

Industria-jardueretan, merkataritza-jardueretan edo irabazi-asmoko zein irabazi-asmorik
gabeko zerbitzuak emateko jardueretan aritzen diren zuzenbide pribatuko pertsona juridikoak eta

elkargokide diren profesionalak.

DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERAK:

 • Ikerketa industrialeko jarduerak. Produktu, prozesu edo zerbitzu berriak garatzeko edo lehendik zeudenak asko hobetzeko lagungarri izan daitezkeen ezagutza eta gaitasun berriak eskuratzeko jomuga dute.
 • Garapen esperimentaleko jarduerak. Aurretik ere baziren ezagutzak eta teknikak (zientifikoak, teknologikoak, enpresa-arlokoak eta abar) eskuratu, konbinatu, konfiguratu eta erabiltzea, produktu, prozesu edo zerbitzu berri edo hobetuen plan eta egitura edo diseinuak prestatzeari
  begira.

DIRUZ LAGUNDUTAKO PROIEKTUAK:

 • 1. lerroa: hiri-mugikortasun berria eta berriztagarrien integrazioa hiri-ingurunean.
 • 2. lerroa: birnaturalizazioa eta hiri-azpiegitura berdea.
 • 3. lerroa: ekonomia zirkularra eta arkitektura jasangarria hiriak eraikitzeko.

DIRUZ LAGUNDUTAKO GASTUAK:

 • Zuzeneko langile-kostuak.
 • Zeharkako kostuak.
 • Proiektuaren zati batzuk azpikontratatzeko gastuak, entitate onuradunek eurek ezin badituzte
  zati horiek egin konplexuak edo espezializatuak direlako.
 • Kontratu-ikerketaren kostuak, ezagutzen eta patenteen kostuak.

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

Onuradun bakoitzaren laguntzak ezingo du gainditu:

 • Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 50, ikerketa industrialerako.
 • Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 25, garapen esperimentalerako.

Laguntzaren zenbatekoak diruz lagundu daitezkeen kostuen % 80raino igo ahalko dira.

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Enpresaren tamaina
Erakundeak
Araudia
Eskatzeko epea