Industria & B2B dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Aldaketa Eragileen Programa – Kit Consulting 2024
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2024/06/18 - 2024/12/31
Araudia:
Minimis

Agindu honen xedea da «Kit Consulting» programaren oinarri arautzaileak ezartzea, aholkularitza-zerbitzuak kontratatzeko laguntzak emanez enpresa txiki eta ertainen eraldaketa digitala laguntzeko.

Programaren helburua da enpresa txiki eta ertainei eraldaketa digitaleko prozesuetan laguntzea, teknologia digitalen erabilera eta lehiakortasuna areagotzeko.

Onuradunak

Egoitza fiskala lurralde nazionalean duten ETEak izan daitezke laguntza hauen onuradun.

Onuradunen segmentu hauek ezartzen dira, langile-kopuruaren arabera:

 • A Segmentua: 10 langile eta 50 langile arteko enpresak.
 • B Segmentua: 50 eta 100 langile bitarteko enpresak.
 • C Segmentua: 100 eta 250 langile arteko enpresak.

Aholkularitza-Zerbitzuen Kategoriak eta Zenbatekoa

 • Adimen Artifiziala: Adimen artifizialeko planik (IA) ez duten ETEei zuzendutako plana, beharrezko inbertsioa eta hura hartzeko beharrezko neurriak ezarriz, ETEei aholkularitza emanez IAko tekniken erabilerari eta aplikazioari buruz, hala nola, ikaskuntza automatikoa, testu edo sistema adituen prozesamendu eta transkripzio automatikoa, eta adimen artifizialeko tekniken aplikazioarekin lotutako negozioari egokitutako erabilera-kasu bat eginez.
 • Datuen Analisia – Oinarrizkoa: Negoziora egokitutako datuak aztertzeko planik ez duten ETEei zuzendutako plana, eskatutako inbertsioa eta hura hartzeko beharrezko neurriak zehaztuz, datuak ateratzeko eta ETEaren onurarako datuak aztertzeko prozesuak ezartzea eta ikastea lehenetsiz.
 • Datuen Analisia – Aurreratua: Oinarrizko datuak aztertzeko sistema bat duten eta aurreratuagoa eta negozioari egokituagoa behar duten ETEei zuzendutako plana. Plan horretan, ETEan datuak aztertzeko sistema aurreratu bat ezartzeko beharrezko inbertsioa eta neurriak zehaztuko dira, datuak ateratzeko eta aztertzeko prozesuen ezarpena, hobekuntza, automatizazioa eta ikaskuntza lehenetsiz.
 • Salmenta Digitalak: Aholkularitza-zerbitzu bat ematea, enpresaren lineako salmenten errendimendua hobetzeko beharrezko inbertsioa eta marketin digitaleko teknikak ezartzeko, adimen artifizialeko teknologien aprobetxamendua barne, eta salmenta digitalen arloan negozioari egokitutako erabilera kasu bat egitea.
 • Negozio-Prozesuak edo Produkzio-Prozesua: aholkularitza-zerbitzu bat ematea, egungo enpresa-prozesuen hobekuntza- eta optimizazio-arloak identifikatzeko eta funtsezko arloetan prozesuak hobetzeko plan bat zehazteko. Enpresa-prozesu baten ordez, aholkularitza-zerbitzu hori produkzio- edo fabrikazio-prozesuren bat optimizatzera bidera daiteke. Bi kasuetan, adimen artifizialarekin lotutako teknikak erabiliko dira, eta negozioari egokitutako erabilera-kasu bat egitea ere sartzen da.
 • Negozio-Estrategia eta -Errendimendua: Negozio-estrategia bat inplementatu nahi duten enpresentzat bideratutako plana, haien lehiakortasun-posizionamendua hobetzeko, beharrezko inbertsioa definituz eta tresna egokiak hautatuz, aztertzeko gaitasuna indartzeko adimen artifizialeko teknologiak baliatuz, eta negozioaren errendimendua eta estrategia hobetzera egokitutako erabilera-kasu bat gauzatuz, beharrak eta arrakalak identifikatzeari eta lehiakideen egoera hobetzeko aukerei dagokienez.
 • Zibersegurtasuna – Oinarrizkoa: oinarrizko babesik ez duten ETEentzat pentsatutako plana, edo, babes hori izanda ere, garatutako jarduera ekonomikora egokitutako zibersegurtasun-planik ez dutenentzat pentsatutakoa, hura ezartzeko eta ISO 27001 eta ENS kategorien arabera Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren (SGSI) oinarrizko dokumentazioa definitzeko eta aplikatzeko, eta zibersegurtasunaren arloan negozioari egokitutako erabilera-kasu bat egiteko.
 • Zibersegurtasuna – Aurreratua: Oinarrizko babesa eta zibersegurtasun plana duten baina, izan arren, babes sistema aurreratuagoak hobetu eta ezagutu nahi dituzten enpresentzat bideratutako plana.
 • Zibersegurtasuna – Ziurtapenerako Prestakuntza: Oinarrizko babesa eta egokitutako segurtasun-plana eta SGSIren oinarrizko dokumentu-egitura (ISO 27001 eta ENS ertain-altuaren arabera) duten enpresentzat bideratutako plana, eta babes aurreratuko sistemak inplementatu nahi dituzte, adimen artifizialaren gaitasunak aprobetxatuz, eta beren SGSIa ziurtapenari aurkezteko prestatu.
 • Eraldaketa Digitaleko 360 Aholkularitza: Beren negozioari egokitutako eraldaketa digitala egin nahi duten enpresei bideratutako zerbitzu bat ematea, erakundearen eragin-arlo guztietan digitalki eboluzionatzeko behar diren neurri estrategikoak eta beharrezko inbertsioa argi eta garbi definituz, teknologia berritzaileak baliatuz, hala nola adimen artifiziala, transformazio-prozesuan hobetzeko eta optimizatzeko aukerak identifikatzeko, eta negozioari egokitutako erabilera kasu bat egitea, enpresaren digitalizazio-maila aztertu eta eremu orokorra hobetzeko proposamena egingo duena, adimen artifizialeko teknikak eta tresna digitalak erabiliz.

Laguntzaren Zenbatekoa

Onuradun bakoitzeko gehieneko zenbatekoa honako hau izango da, segmentuaren arabera:

 • A Segmentua, 10 langile eta 50 baino gutxiagoko enpresak: 12.000 €
 • B Segmentua, 50 eta 100 langile arteko enpresak: 18.000 €
 • C Segmentua, 100 eta 250 langile arteko enpresak: 24.000 €

Laguntzaren Ordainketa

Atxikitako aholkulari digitalei ordainketa bakar baten bidez ordainduko zaizkie laguntzak, justifikazio-dokumentazioa justifikatu eta egiaztatu ondoren.

Gauzatze Epea

Atxikitako aholkulari digitalak gehienez ere hiru (3) hilabeteko epean emango ditu aholkularitza-zerbitzuak, aholkularitza-zerbitzuak emateko akordioa baliozkotzen denetik zenbatzen hasita.

Justifikatzeko Epea

Justifikazioa aurkezteko gehieneko epea bost (5) hilabetekoa izango da, Aholkularitza Zerbitzua Emateko Akordioa baliozkotzen denetik zenbatzen hasita.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpena: Anuncio 21892 del BOE núm. 143 de 2024

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Bideratu Berria Programa 2024
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2024/06/13 - 2024/09/30

Ebazpen honen xedea da Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2017ko urriaren 17ko Aginduan aurreikusitako laguntzen deialdia egitea 2024. ekitaldirako, aurrerakin itzulgarri gisa, krisialdian dauden enpresak berregituratu eta bultzatzeko. Bideratu Berria programa.

Erakunde Onuradunak

Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak eskuratu ahal izateko, enpresa txiki eta ertainak (ETE), baldin eta ezaugarri hauek betetzen badituzte: erauzketa-, transformazio- eta ekoizpen-enpresa txiki eta ertainak, zerbitzu teknikoetakoak (produktu-prozesuari lotuak), aurrekoekin lotuta daudenak eta informazioaren eta komunikazioen gizartearen esparrukoak, eta krisi-egoeran daudenak.

Diruz Lagun daitezkeen Ekintzak

Industria- eta finantza-izaerako berregituraketa- eta berrabiarazte-neurriak betearaztea sustatuko da. Neurri horiek krisialdian dauden enpresek egindako berregituraketa-planetan sartuko dira, enpresen epe ertain eta luzerako bideragarritasuna berrezartzeko.

Diruz lagunduko dira Dekretuan ezarritako baldintzak betetzen dituzten planetan sartutako neurriak aplikatzearen ondoriozko kostuak.

Berregituraketa-planak baldintza hauek bete behar ditu:

 • Planean jasotako neurrien aplikazioak ahalik eta laburrena izan behar du, eta enpresaren bideragarritasuna arrazoizko epe batean berrezartzeko aukera eman behar du, etorkizuneko ustiapen-baldintzei buruzko hipotesi errealistetatik abiatuta.
 • Bideragarritasunaren hobekuntzak berregituraketa-planean jasotako barne-neurrien ondorio izan behar du, eta kanpoko faktoreetan oinarritu daiteke, hala nola prezioen igoeran edo enpresak eraginik ez duen eskarian, baldin eta planean sartu behar den merkatu-azterketan merkatuari buruz egindako hipotesiek aintzatespen orokorra badute.
 • Kontuan izan behar ditu enpresaren zailtasunek sortu dituzten inguruabarrak, produktu horien merkatuko eskaintzaren eta eskariaren aurreikus daitezkeen egoera eta bilakaera, eta hipotesi baikorrak, ezkorrak eta tartekoak aztertuko dira, enpresaren indarguneak eta ahulguneak kontuan hartuta.
 • Enpresan aldaketa bat egitea proposatu behar du, egin ondoren kostu guztiak estaltzeko, amortizazioari eta finantza-kargei dagozkienak barne.

Laguntzaren Ordainketa

Laguntza aldi bakar batean edo bi epe edo gehiagotan ordainduko da, laguntza emateko akordioan aurreikusitako onuradunak egindako ekarpenen arabera.

Araudia: 1705093e.pdf (euskadi.eus)

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Garraioa
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Leader 2024
Dirulaguntza mota:
Ekintzailetza, Kontratazioa/ formazioa
Eskatzeko epea:
2024/06/08 - 2024/06/28
Araudia:
Minimis

Deialdi honen xedea da Landa eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariaren 2023ko abuztuaren 25eko Ebazpenaren bidez onartutako Tokiko Garapen Parte-hartzailerako Estrategian (LEADER ikuspegia) ezarritako helburuak betetzeko laguntzen deialdia egitea. Hori guztia Nekazaritza Politika Bateratuaren Plan Estrategikoan (PEPAC) 2023-2027 ezarritakoaren arabera. Plan hori Batzordearen 2022ko abuztuaren 31ko (2022) 6017 azken erabakiaren bidez onartu zen.

Deialdi honen xede diren neurriak honako hauek dira:

I) Ekintzailetzako eta barne-ekintzailetzako neurria.

II) Nekazaritzakoak ez diren enpresetan eta nekazaritza-dibertsifikazioan inbertsioak egiteko laguntza-neurria.

III) Besteren konturako kontratazioaren neurria.

IV) Espazioak gaitzeko neurria.

Gauzatze Epea

Proiektuak gauzatzeko epea 2023ko urtarrilaren 1etik 2025eko abenduaren 31ra artekoa izan daiteke.

I. NEURRIA: EKINTZAILETZA ETA BARNE-EKINTZAILETZA

Neurriaren Deskribapena

LEADER eremuan finkatuta dauden enpresa eta negozio-lerro berriak sortu, martxan jarri eta hasierako funtzionamenduan jartzeko neurria.

Neurri horrek bi proiektu-tipologia babesten ditu:

 • 1. Lerroa. Enpresa berria sortzeko laguntza: Enpresa berria edo negozio-lerroa sortzen laguntzea, oroharreko zenbateko finko batekin.
 • 2. Lerroa. Proiektu ekintzailea garatzeko laguntza: 1. lerroan deskribatutako irismenetik harago beste gastu mota batzuk dituen enpresa edo negozio-lerro berri bat sortzea, oroharreko zenbatekoaz gain laguntzaren ehuneko batekin finantzatuko direnak.

Onuradunak

Neurri honen onuradun izan daitezke:

 • LEADER eremuko nekazaritzakoak ez diren eremuetan jarduerak dibertsifikatzen dituzten nekazariak (fisikoak edo juridikoak), baldin eta nagusiki nekazariak badira.
 • Mikro eta enpresa txikiak.
 • Inguruko enpresa ertainak, zaurgarritasun-maila 1 dutenak.
 • Beste pertsona juridiko mota batzuk: ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak, etab.
 • Pertsona fisikoak: enpresaburu indibiduala.

Diruz Lagun daitezkeen Gastuak

1. Lerrorako (Enpresa Berria Sortzeko Laguntza):

 • Notario-gastuak.
 • Dedikazioa: ekintzaileen lehen bi urteetako gehieneko kuota autonomoa.
 • Aholkularitza fiskala, lanekoa, kontabilitatekoa, juridikoa edo administratiboa.
 • Ohiko gastuak, hala nola alokairuak, argia eta ura, enpresa-plana abian jartzeko ohiko etxebizitza ez den beste lokal batean.
 • Enpresa- edo lanbide-elkarteetan parte hartzeko kuotak eta elkargoko kide egiteko gastuak.
 • Finantza-gastuak.

2. Lerrorako (Proiektu Ekintzailea Garatzeko Laguntza):

 • Enpresa-prestakuntza eta prestakuntza espezifikoa.
 • Kanpoko lanak: aholkularitza, kanpoko laguntza teknikoa, prospekzio-azterketak, dokumentazioa, merkatua eta/edo bideragarritasuna.
 • Azoketara joatea: Sarrera, txartelen aurkezpenaren bidez justifikatutako bidaiak, gehienez bi gaueko egonaldia.
 • Maketak eta prototipoak egitea.
 • Komunikazioa eta publizitatea.

Laguntzen Zenbatekoa

Diruz lagundu daitezkeen gastuen eta inbertsio txikien % 75eko zenbatekoa kontuan hartuta kalkulatuko da laguntza.

Gehienez 50.000 eurokoa izango da 1. linearen eta 2. linearen batuketaren artean.

Laguntzaren Ordainketa

Laguntza bi aldiz ordainduko da:

 • Laguntza ematen den unean, bi ildoengatik emandako dirulaguntzaren % 50 ordainduko da.
 • Gainerako % 50a, gauzatutako gastuak justifikatzen direnean.

Justifikatzeko Epea

Jarduera ekonomikoaren alta urtebete igaro ondoren hasi eta hilabeteko epean aurkeztu beharko da justifikazio-dokumentazioa, justifikazio-agiriak aurkeztuta.

II. NEURRIA, NEKAZARITZAKOAK EZ DIREN ENPRESETAN ETA NEKAZARITZA DIBERTSIFIKAZIOAN INBERTSIOAK EGITEN LAGUNTZEKO

Neurriaren Deskribapena

Nekazaritzakoak ez diren jarduerak sortzeko eta garatzeko inbertsioei laguntzeko neurria, bi ildoren bidez:

 • LEADER eremu osoan eta V1 eremuko enpresa ertainetan mikro eta enpresa txikiak sortzen eta garatzen laguntzea.
 • nekazaritzakoak ez diren jardueretan inbertsioak egiten dituzten ustiategiak dibertsifikatzen laguntzea, nekazaritzako eta nekazaritzako elikagaiak ustiategitik kanpo LEADER eremuan merkaturatzea barne.

Onuradunak

Neurri honen onuradun izan daitezke:

 • LEADER eremuko nekazaritzakoak ez diren eremuetan jarduerak dibertsifikatzen dituzten nekazariak (fisikoak edo juridikoak), baldin eta nagusiki nekazariak badira.
 • Mikro eta enpresa txikiak.
 • Inguruko enpresa ertainak, zaurgarritasun-maila 1 dutenak.
 • Beste pertsona juridiko mota batzuk: ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak, etab.
 • Pertsona fisikoak: enpresaburu indibiduala.
 • Eratze-prozesuan dauden pertsona fisikoak eta juridikoak.

Diruz Lagun daitezkeen Gastuak

Inbertsio materialak edo ez-materialak diruz laguntzeko modukoak izango dira:

 • Higiezinak: Eraikinen erosketa.
 • Obrak egitea.
 • Makineria eta ekipoak erostea.
 • Ekipoak erostea eta egokitzea.
 • Altzariak eta lanabesak.
 • Komunikazioa: Web orrien garapena, sare sozialen diseinua eta abiarazte-publizitatea eta ibilgailuen eta eraikinen errotulazio-gastuak.
 • Lotutako ikasketak: Proiektuari lotuak, diruz lagundu daitekeen kostuaren % 10 gehienez.
 • Inbertsio ukiezinak.
 • Telefono mugikorretarako programa informatikoak edo aplikazioak eskuratzea edo garatzea.
 • Patenteak, lizentziak, egile-eskubideak eta/edo erregistratutako markak eskuratzea.

Diruz lagundu daitekeen gutxieneko inbertsioa 5.000 eurokoa izango da, BEZik gabe.

Laguntzen Zenbatekoa

“Nekazaritzako dibertsifikazioa” izeneko inbertsioen azpineurrian jasotako inbertsioen kasuan, minimoa % 25ekoa izango da eta maximoa % 70ekoa.

“Nekazaritzakoak ez diren enpresak” inbertsioetarako azpineurriaren gutxienekoa diruz lagundu daitekeen inbertsioaren % 25 izango da, eta laguntzaren gehienekoa diruz lagundu daitekeen inbertsioaren % 50.

Bi azpineurrietan, gehienez 200.000 euroko laguntza emango da proiektu bakoitzeko deialdi bakoitzean.

Laguntzaren Ordainketa

Neurri horretan, ekitaldi bakoitzerako bi ordainketa partzial eman ahal izango dira, interesdunak eskatuta, proiektuaren zati bat gauzatu dela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu ondoren.

III. NEURRIA: BESTEREN KONTURAKO KONTRATAZIOA

Neurriaren Deskribapena

Laguntza honen bidez, mikroei eta enpresa txikiei besteren konturako langileak kontratatzen lagundu nahi zaie, baita pertsona bat kontratatzen duten banakako enpresaburuei ere, landa-eremuko biztanleria mantentzen edo handitzen lagunduko duten lanpostu berriak sortzeko.

Onuradunak

Neurri honen onuradun izan daitezke:

 • LEADER eremuko nekazaritzakoak ez diren eremuetan jarduerak dibertsifikatzen dituzten nekazariak (fisikoak edo juridikoak), baldin eta nagusiki nekazariak badira.
 • Mikro eta enpresa txikiak.
 • Inguruko enpresa ertainak, zaurgarritasun-maila 1 dutenak.
 • Beste pertsona juridiko mota batzuk: ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak, etab.
 • Pertsona fisikoak: enpresaburu indibiduala.

Laguntzen Zenbatekoa

Laguntzek ezin izango dute kontratatutako pertsonaren bi urteei dagokien soldata gordinaren % 35 gainditu, hau da, zergak ordaindu aurretik, ezta nahitaezko gizarte-kotizazioak ere.

Laguntzaren Ordainketa

Laguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, kontratazioa behar bezala egin dela eta dirulaguntza emateko eskatzen diren baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, deialdi honetan ezarritakoaren arabera.

Justifikatzeko Epea

Diruz lagundu daitekeen epea (3 urte) amaitu ondoren, eta hala eskatuz gero, enpresak/erakundeak dirulaguntzaren xedea bete dela justifikatu beharko du, dirulaguntza ematea erabaki zen baldintzetan.

I. ERANSKINA: ESKU HARTZEKO LURRALDEKO UDALERRIEN ZERRENDA ETA HAIEN KALTEBERATASUN-MAILA

Amoroto Elexalde 2
Amoroto Odiaga 2
Amoroto Ugaran 2
Amoroto Urrutia 2

Aulesti Aulesti 1 (Arreta Bereziko Eremuak)
Aulesti Goierri 1 (Arreta Bereziko Eremuak)
Aulesti Ibarrola 1 (Arreta Bereziko Eremuak)
Aulesti Malats 1 (Arreta Bereziko Eremuak)

Aulesti Narea 1 (Arreta Bereziko Eremuak)
Aulesti San Anton 1 (Arreta Bereziko Eremuak)
Aulesti Urriola 1 (Arreta Bereziko Eremuak)
Aulesti Zubero 1 (Arreta Bereziko Eremuak)

Berriatua Asterrika 2
Berriatua Erribera 3

Berriatua Magdalena 2
Berriatua Merelludi 2

Etxebarria Aulesti 2
Etxebarria Erbera 3
Etxebarria Galartza 2
Etxebarria Unamuntzaga 2

Gizaburuaga Eguen 3
Gizaburuaga Lariz 2
Gizaburuaga Laxier 2
Gizaburuaga Okamika 2

Ispaster Barainka 2
Ispaster Gardata-Artika 2
Ispaster Ispaster-Elexalde 2
Ispaster Kurtziaga-Arropain 2
Ispaster Mendazoa 2
Ispaster Solarte-Gallete 2

Markina-Xemein Barinaga 2
Markina-Xemein Iluntzar 3
Markina-Xemein Iturreta 2
Markina-Xemein Larruskain-Amalloa 2
Markina-Xemein Meabe 3
Markina-Xemein Ubilla-Urberuaga 2

Mendexa Iturreta 2
Mendexa Leagi 2
Mendexa Likoa 2
Mendexa Zelaia 2

Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Berreño 2
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Gerrika 2
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Gerrikaitz 2
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Munitibar 2
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Totorika 2

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Lanhitz Programa 2024
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2024/06/08 - 2024/07/08

Agindu honen xedea da EAEko sektore pribatuko lantokietan (Lanhitz) 2024an euskararen erabilera eta presentzia sustatzeko dirulaguntzak arautzea eta emateko deialdia egitea.

Diruz Lagun daitezkeen Jarduerak

Lau talde hauei dagozkien jarduerak diruz lagunduko dira:

 • Lehenengo Taldea: erakundean euskararen erabilera eta/edo presentzia sustatzeko jarduerak, euskara-planik gabe.
 • Bigarren Taldea: erakundeak duen euskararen egoeraren diagnostikoa egitea eta euskara-plana diseinatzea eta, nahi izanez gero, ekintza solteak eginez abian jartzea.
 • Hirugarren taldea: erakundearen euskara-planetik eta urteko kudeaketa-planetik abiatuta, euskararen erabilera eta presentzia sustatzeko jarduerak.
 • Laugarren Taldea: erakundearen euskara-planetik haratago dauden hizkuntza-proiektu estrategikoak garatzea, bertan ibilbide luzea edo euskararen kudeaketan maila aurreratua dutenak.

Erakunde Onuradunak

Europar Batasuneko edozein estatu kidetan edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten estatuetan nazionalitatea edo egoitza soziala duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako lantokiak kudeatzen badituzte.

Era berean, elkargo profesionalak izan daitezke deialdi honen onuradun, beren eginkizun pribatuak betez.

Dirulaguntzen Muga

Lehen eta bigarren multzoetako aurrekontu araztuaren % 80tik gorakoa ez den dirulaguntza eman ahal izango da, eta hirugarren eta laugarren taldeetako aurrekontuaren % 60tik gorakoa ez den dirulaguntza.

Talde bakoitzean eman daitezkeen dirulaguntzen mugak honako hauek dira:

 • Lehenengo taldean, eskabidea aurkezten duen pertsonak edo erakundeak 6.000 euro jaso ahal izango ditu gehienez. Gutxienez 1.000 euroko dirulaguntza bermatuta izango du.
 • Bigarren taldean, eskaera aurkezten duen pertsonak edo erakundeak 14.000 euro jasoko ditu gehienez. Ezarritako muga lehen taldeko bera izango da, 6.000 eurokoa.
 • Hirugarren eta laugarren taldeetan: 12 urte baino gehiagoz euskara-planak kudeatzeko HPSren dirulaguntza jaso duen pertsona edo erakunde bakoitzak 25.000 euro jaso ahal izango ditu gehienez, eta gainerakoa, 35.000 euro.

Dirulaguntzaren Ordainketa

Emandako dirulaguntzak bi epetan ordainduko dira:

 • Lehenengo ordainketan dirulaguntza osoaren ehuneko hirurogeita bost (% 65) ordainduko da, dirulaguntza emateko ebazpena eman ondoren.
 • Bigarren ordainketan, hala badagokio, gainerako ehuneko hogeita hamabosta (% 35) ordainduko da hilabeteko epean, dirulaguntza justifikatzeko dokumentazio osoa jaso eta onartzen den egunetik zenbatzen hasita.

Gauzatze Epea

2024an gauzatzen diren proiektuek bakarrik jaso ahal izango dute dirulaguntzen deialdi hau.

Justifikatzeko Epea

Emandako laguntza justifikatzeko agiriak 2025eko martxoaren 31ra arte aurkeztu ahal izango dira.

Dirulaguntza justifikatzeko aurkezten diren gastuek 2024ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arteko epea izan beharko dute, eta gastu horien frogagiriak 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera eta justifikatzeko epea amaitu aurretik aurkeztu beharko dira.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Itsasoratu Programa 2024
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa/ formazioa
Eskatzeko epea:
2024/06/08 - 2024/07/08
Araudia:
Minimis

Agindu honen xedea da arrantza-enpresentzako minimis araubideko laguntzen 2024rako deialdia egitea, ikasleek arrantza-ontzietan prestakuntza-egonaldia egin ahal izan ditzaten.

Agindu honetan araututako laguntzen helburua da arrantza-sektorearen errealitatean prestakuntza-praktika sustatzea, arrantzako ontzi-enpresek nautikako eta arrantzako heziketa-zikloetako ikasleak ontziratzea erraztuz, ontziratze-aldi bakoitzean sortutako gastuen laguntza ekonomikoaren bidez.

Pertsona Onuradunak

Espezifikoki, onuradun izateko, betekizun hauetako bat behintzat bete beharko da:

a) Oinarri-portua Euskal Autonomia Erkidegoan duen arrantza-ontzi baten armadorea izatea, betiere baldintza hauek ere betetzen baditu.

 • Ontzia Ontzien eta Enpresa Ontzi Ustiatzaileen Erregistroko hirugarren zerrendan egotea.
 • Ontzia alta-egoeran egotea Arrantza Flotaren Erregistro Nagusian.
 • Arrantza-ontziak arrantza-lizentzia eta behar diren baimenak izatea balizko modalitate eta kaletarako.

b) Lan-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea.

Ikasleen Betekizunak eta Hautaketa

Itsas arrantzako heziketa-zikloetako ikasleek honako prestakuntza-egonaldi hauek egin behar dituzte:

 • Ikasleek erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-ziklo hauetako 1. maila ikasten aritu beharko dute honako ikastetxe hauetako edozeinetan: Pasaiako Blas de Lezo LHII LHIIn, Bermeoko Itsas Arrantzako LHIn eta Ondarroako Antiguako Ama LHIn.
 • Ikasturteko irakasgai guztiak gainditu izana, eta justifikatu gabeko hutsegiteak ez izatea, ikaslearen eskola-ordutegiaren % 15 baino gehiago.

Prestakuntza-Egonaldien Ezaugarriak

 • Egonaldia egoitza-portua Euskal Autonomia Erkidegoan duten arrantza-ontzietan egingo da.
 • Onuradun bakoitzak gehienez bi ikasle hartu ahal izango ditu prestakuntza-egonaldi batean.
 • Praktiketako ikaslearen jarraipena eta tutoretza egin behar da, eta, horretarako, egin beharreko lanen hasierako memoria eta amaierako txostena egin behar dira, praktikaldia eta ikasleak ikasitakoa baloratuta.

Diruz Lagundu daitezkeen Jarduera

Diruz lagundu daiteke itsas arrantzako prestakuntza-zikloetako ikasleek arrantza-ontzi batean prestakuntza-egonaldia egitea marea baten baliokide den aldi batean, hau da, 20 eta 30 egun bitartean.

Diruz Lagun daitezkeen Gastuak eta Zenbatekoa

Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta zenbatekoak honako hauek dira:

 • Enpresak ikasle bakoitzari eman beharreko haborokina estaltzetik eratorritako gastuak: 1.134 euro.
 • Gizarte Segurantzan alta ematearen ondoriozko gastuak.
 • Arrantza-ontzian ikasleak zaintzeak eta monitorizatzeak eragindako gastuak: 3.600 euro (1.000 euro gehiago ontziratzen den pertsona emakumea bada).
 • Ekipoen eta laneko arroparen gastuak: 250 euro.

Laguntzaren Ordainketa

Laguntzak ordainketa bakar baten bidez ordainduko dira, justifikazio-agiriak behar bezala aurkezten direnetik gehienez hiru hilabeteko epean.

Gauzatze Epea

Ontziratze-aldiaren iraupena marea baten baliokidea izango da, eta gutxi gorabehera 20 edo 30 egun artekoa izan daiteke.

Prestakuntza-zikloaren irakastaldiaren amaieratik hurrengo ikastaldiaren hasierara bitartean egin beharko da prestakuntza-egonaldia.

Justifikatzeko Epea

Diruz lagundutako jarduera gauzatu dela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkezteko gehieneko epea 2024ko abenduaren 31n amaituko da.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Energia-Eraginkortasunean, Energia Berriztagarrietan, Garraioan eta Mugikortasun Eraginkorrean Inbertsioak egiteko Laguntza-Programa_2024
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2024/05/15 - 2024/10/31

EAEko lurraldean instalazio eta eraikinetan energia aurreztea eta energia berriztagarriak erabiltzea, energia-kontsumoa arrazionalizatzea eta garraioan eta pertsonen mugikortasunean petrolioarekiko mendekotasuna murriztea helburu duten ekintzak sustatzeko, Laguntza Programa hau argitaratu da, energia-eraginkortasunean, energia berriztagarrietan, garraioan eta mugikortasun eraginkorrean inbertsioak egiteko. Honako sei laguntza-azpiprograma hauek osatzen dute programa hori:

 • 1. laguntza-azpiprograma – Industrian eta eraikinetan hidrogenoa kontsumitzeko inbertsioak.
 • 2. laguntza-azpiprograma – Industria-sektoreetako eta hirugarren sektoreko ETEetako energia-eraginkortasuneko inbertsioak.
 • 3. laguntza-azpiprograma – Energia berriztagarrien instalazioak gauzatzeko inbertsioak.
 • 4. laguntza-azpiprograma – Energia-eskaria kudeatzeko sistema integralak ezartzea.
 • 5. laguntza-azpiprograma – Garraio eta mugikortasun eraginkorrerako jarduketak.
 • 6. laguntza-azpiprograma – Ostalaritza-sektorean energia-eraginkortasun handiko ekipoak berritzea: hotelak, jatetxeak eta kafetegiak.

Laguntzaren Onuradunak

Honako erakunde hauek izango dira laguntza honen onuradunak, betiere EAEn gauzatzen badituzte:

1. azpiprograma (industrian eta eraikinetan hidrogenoa kontsumitzeko inbertsioak):

 • Izaera pribatuko pertsona juridikoak.
 • Kontzejuak, ermandadeak, administrazio-batzarrak eta eremu txikiagoko beste lurralde-erakunde batzuk.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra.

2. azpiprograma (Industria-sektoreetako eta hirugarren sektoreko ETEetako energia-eraginkortasuneko inbertsioak):

 • Industriako eta hirugarren sektoreko ETEak diren enpresak.
 • Zerbitzu Energetikoen Enpresa gisa jarduten duen pertsona juridiko oro.

3. azpiprograma (energia berriztagarrien instalazioak gauzatzeari lotutako inbertsioak):

 • Merkatuan ondasunak eta/edo zerbitzuak eskaintzen dituen jarduera ekonomikorik egiten ez duten pertsona fisikoak.
 • Merkatuan ondasunak eta/edo zerbitzuak eskaintzen dituen jarduera ekonomikoa egiten duten pertsona fisikoak (autonomoak).
 • Jabeen erkidegoak.
 • Izaera pribatuko pertsona juridikoak.
 • Kontzejuak, ermandadeak, administrazio-batzarrak eta eremu txikiagoko beste lurralde-erakunde batzuk.
 • Zerbitzu Energetikoen Enpresa gisa jarduten duen pertsona juridiko oro.

4. azpiprograma (energia-eskaria kudeatzeko sistema integralak ezartzea):

 • Pertsona juridiko pribatuak.
 • Kontzejuak, ermandadeak, administrazio-batzarrak eta eremu txikiagoko beste lurralde-erakunde batzuk.
 • Zerbitzu Energetikoen Enpresa gisa jarduten duen pertsona juridiko oro.

5. azpiprograma (garraioko eta mugikortasun eraginkorreko jarduketak):

 • Merkatuan ondasunak eta/edo zerbitzuak eskaintzen dituen jarduera ekonomikoa egiten duten pertsona fisikoak (autonomoak).
 • Egoitza soziala edo fiskala EAEn duten edo duten pertsona juridiko pribatuak.
 • Comunidades de propietarios.
 • Kontzejuak, ermandadeak, administrazio-batzarrak eta eremu txikiagoko beste lurralde-erakunde batzuk.

6. azpiprograma (Ostalaritza-sektorean energia-eraginkortasun handiko ekipoak berritzea; hotelak, jatetxeak eta kafetegiak):

 • Izaera pribatuko pertsona juridikoak eta jarduera ekonomikoren bat egiten duten pertsona fisikoak (autonomoak).

Diruz Lagun daitezkeen Jarduerak

1. azpiprograma (industrian eta eraikinetan hidrogenoa kontsumitzeko inbertsioak):

 • hidrogenoa industria-sektorean erregai edo lehengai gisa erabiltzea frogatzeko, baliozkotzeko eta sartzeko jarduketak;
 • eraikinetan eskari termikoak edo elektrikoak betetzeko erregai gisa hidrogenoa erabiltzeko proiektuak, eta, bi kasuetan, hidrogenoa egokitzeko eta biltegiratzeko inbertsioak.

2. azpiprograma (Industria-sektoreetako eta hirugarren sektoreko ETEetako energia-eraginkortasuneko inbertsioak):

 • Prozesuak eta horien elementu osagarriak berritzea eta hobetzea, energia-eraginkortasun handiko teknologiak erabiliz energia-kontsumoa nabarmen murriztu dela egiazta dadin.
 • Prozesuak eta horien elementu osagarriak berritzea eta hobetzea, energia-eraginkortasun handiko teknologiak erabiliz energia-kontsumoa nabarmen murriztu dela egiazta dadin.

3. azpiprograma (energia berriztagarrien instalazioak gauzatzeari lotutako inbertsioak):

 • Bero-ponpen bidez aprobetxatzeko zundaketa bertikalak egitea (zirkuitu itxia/irekia).
 • Energia berriztagarriko iturrietan oinarritutako eta energia konbentzionalez osatutako bero-sareetan erabiltzaile berriak sartzeko hartune eta azpiestazio berriak.
 • Hondakin-beroak aprobetxatzeko instalazio berriak.

4. azpiprograma (energia-eskaria kudeatzeko sistema integralak ezartzea):

 • Kontsumo-datuak denbora errealean lortzeko neurketa-ekipoak.
 • Energia kontsumitzen duten, energia berriztagarriak sortzen dituzten eta energia biltegiratzen duten sistemak erregulatzeko eta kontrolatzeko ekipoak.
 • Biltegiratze-tresneria, biltegiratze konbentzionalaren, hidraulikoaren edo beste biltegiratze-sistema berritzaile batzuen bidez.
 • Datuak biltzea, komunikatzea eta aztertzea errazteko softwarea garatzea edo erostea, proiektuan garatutako energia-kudeaketako jarduketak eraginkortasunez inplementatu ahal izateko.

5. azpiprograma (garraioko eta mugikortasun eraginkorreko jarduketak):

 • Mugikortasun bertikalean energia aurreztea.
 • Gas naturala hornitzeko instalazioak.
 • Lan-eremuan bizikletaren erabilera sustatzea.
 • Karga-trizikloak, lagundutako pedalei eragitekoak (elektrikoak) edo ez.
 • Bizikletak mailegatzeko sistema publikoak (udal-bizikletsharinga).
 • Bizikleten aparkaleku segurua.

6. azpiprograma (Ostalaritza-sektorean energia-eraginkortasun handiko ekipoak berritzea: hotelak, jatetxeak eta kafetegiak):

 • Produktuetarako hotz-ekipamendu komertziala (hozte-armairuak eta -mahaiak, hotz-ganberak, beira-arasa kontserbatzaileak, erakusmahaiak, etab.), merkatuan dauden energia-eraginkortasun handiko teknologiarik onenak erabiliz, ohiko ekipamenduaren aldean energia-kontsumoa nabarmen murriztea lortzeko.

Diruz Lagun daitezkeen Kostuak

1. azpiprograma (industrian eta eraikinetan hidrogenoa kontsumitzeko inbertsioak):

 • Ingurumena babesteko inbertsioaren kostuak, inbertsioaren guztizko kostuetan inbertsio bereizi gisa identifika daitezkeenean.
 • Gainerako kasu guztietan, ingurumena babesteko inbertsioaren kostuak, antzeko inbertsio bati erreferentzia eginez zehaztuko direnak, ingurumena gutxiago errespetatzen duena, laguntzarik gabe modu sinesgarrian egin zitekeena.

2. azpiprograma (Industria-sektoreetako eta hirugarren sektoreko ETEetako energia-eraginkortasuneko inbertsioak):

 • Diruz lagundu daitezkeen kostuak efizientzia energetikoaren maila handiagoa lortzeko beharrezkoak diren inbertsio-kostu gehigarriak izango dira.

3. azpiprograma (energia berriztagarrien instalazioak gauzatzeari lotutako inbertsioak):

 • Zundaketak egiteko kostuak.
 • Ekipamendu elektromekanikoak, hidraulikoak, kontrolekoak eta osagarriak.
 • Kudeaketa-, kontrol aktibo- eta monitorizazio-sistemak, kudeaketa optimizatzen lagun dezaten.
 • Proiektua behar bezala gauzatzeko beharrezko obra zibila.

4. azpiprograma (energia-eskaria kudeatzeko sistema integralak ezartzea):

 • Diruz lagundu daitezkeen jarduera horiek gauzatzeko behar diren inbertsio-kostuak.

5. azpiprograma (garraioko eta mugikortasun eraginkorreko jarduketak):

 • Diruz lagundu daitezkeen jarduera horiek gauzatzeko behar diren inbertsio-kostuak.

6. azpiprograma (Ostalaritza-sektorean energia-eraginkortasun handiko ekipoak berritzea: hotelak, jatetxeak eta kafetegiak):

 • Laguntzaren xede den ekipamenduari zuzenean lotutako kostuak. Ez da diruz lagunduko inolako kostu gehigarririk, hala nola instalazio-lanak, garraio-lanak eta abar.

Laguntzaren Zenbatekoa

1. azpiprograma (industrian eta eraikinetan hidrogenoa kontsumitzeko inbertsioak):

 • Eman beharreko laguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen kostuen ehuneko bat izango da. % 40 enpresa handientzat, % 50 enpresa ertainentzat eta % 60 enpresa txikientzat eta gainerako onuradunentzat.
 • Proiektu eta onuradun bakoitzeko laguntza, guztira eta gehienez, 300.000 eurokoa izango da.

2. azpiprograma (Industria-sektoreetako eta hirugarren sektoreko ETEetako energia-eraginkortasuneko inbertsioak):

 • Onuradun bakoitzeko 100.000 euroko laguntzaren guztizko eta gehieneko zenbatekoa.

3. azpiprograma (energia berriztagarrien instalazioak gauzatzeari lotutako inbertsioak):

 • Eman beharreko laguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen kostuen ehuneko bat izango da.
 • Jarduera ekonomikoa garatzen duten onuradunentzat: diruz lagundu daitezkeen kostuen % 30.
 • Jarduera ekonomikorik egiten ez duten onuradunentzat: diruz lagundu daitezkeen kostuen % 60.
 • Jarduketen guztizko eta gehieneko laguntza 50.000 eurokoa izango da proiektu bakoitzeko, eta 100.000 eurokoa onuradun bakoitzeko.

4. azpiprograma (energia-eskaria kudeatzeko sistema integralak ezartzea):

 • Lan-eremuan bizikletaren (berria) erabilera sustatzea: laguntzaren intentsitateak ezin izango du diruz lagundu daitekeen kostuaren % 25 gainditu. Laguntzaren gehieneko zenbatekoa 10.000 €izango da.
 • Pertsonak edo salgaiak garraiatzeko triziklo berriak, lagundutako pedalei eragitekoak (elektrikoak) edo ez: linea honetako jarduketek diruz lagundu daitekeen kostuaren % 25eko laguntza-ehunekoa izango dute, eta laguntzaren gehieneko zenbatekoa 1.500 €izango da.
 • Bizikletak mailegatzeko sistema publikoak: Linea honetako jarduketek diruz lagun daitekeen kostuaren % 50eko laguntza-ehunekoa izango dute, eta laguntzaren gehieneko zenbatekoa 50.000 €izango da.
 • Bizikleten aparkaleku segurua: Linea honetako jarduketek diruz lagundu daitekeen kostuaren % 25eko laguntza-ehunekoa izango dute, eta tiradera edo modulu indibidualeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa 250 eurokoa izango da.

5. azpiprograma (garraioko eta mugikortasun eraginkorreko jarduketak):

 • Eman beharreko laguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen kostuen ehuneko bat izango da. Lerro honetarako diruz lagundu daitezkeen kostuen % 80 ezartzen da.
 • Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 600 euro gehi 40 euro izango da etxebizitza bakoitzeko, eta emaitza ez da 3.000 eurotik gorakoa izango.

6. azpiprograma (Ostalaritza-sektorean energia-eraginkortasun handiko ekipoak berritzea: hotelak, jatetxeak eta kafetegiak):

 • Jarduerek hirurehun mila euroko (300.000 €) laguntza izango dute onuradun bakoitzeko, guztira eta gehienez.

Gauzatze Epea

Nolanahi ere, diruz lagundu daitezkeen jarduerek gauzatuta eta fakturatuta egon beharko dute 2024ko abenduaren 31 baino lehen.

Justifikatzeko Epea

Laguntzaren onuradunek laguntzaren xede den jarduera egin, fakturatu eta ordaindu izana EEEren aurrean justifikatu beharko dute, beranduenez 2025eko urtarrilaren 15ean.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Aldaketak:  2402678e.pdf (euskadi.eus)

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Eraikuntza
Garraioa
Erakundea
Energiaren Euskal Erakundea
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Salgaien eta Bidaiarien Garraio Publikoaren Sektorean Teknologia Berrien eta Segurtasunaren Sistemak Erosteko eta Ezartzeko Laguntzak_2024
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2024/05/30 - 2024/07/30
Araudia:
Minimis

Agindu honen xedea honako sistema hauek eskuratu eta ezartzeko laguntzak ematea arautzea da:

 • Flotak aurkitzeko eta kudeatzeko sistemak.
 • Salgaien eta bidaiarien garraio publiko astuneko ibilgailuetako segurtasun-elementuak, bederatzi plaza baino gehiagoko ibilgailuetan.
 • Orga jasotzaile automatikoen segurtasun-elementuak.
 • Gidatze eraginkorra optimizatzeko eta erregai-kontsumoa murrizteko helburua duten sistemak.
 • ECE R44/04 araudiak homologatutako haurrak atxikitzeko sistemak eskolako erabilera bereziko garraio publiko erregularreko zerbitzuak eta errepideko adingabeak emateko ibilgailuetan.

Diruz Lagun daitezkeen Jarduerak

Agindu honen babesean, honako jarduera hauek lagundu ahal izango dira diruz:

(A) Flotak aurkitzeko eta kudeatzeko sistemak (GPSa edo antzekoa).

(B) Salgaien eta bidaiarien garraio publiko astuneko ibilgailuetako segurtasun-elementuak bederatzi plaza baino gehiagoko ibilgailuetan, hala nola:

 • Antitijera-sistemak.
 • Istripuen erregistratzailea.
 • Suteak detektatzea eta itzaltzea.
 • Aurreko ilargitik gidatze-dinamika erregistratzen duten kamera-sistemak.
 • Talka horiek saihesteko sentsoreak eta radarrak erabiltzea bezalako talkak arintzeko teknologiak.
 • Istripuaren edo larrialdien kasuan, larrialdiko dei-sistemak edo kontrol-postura automatikoki deitzeko sistemak.

(C) Orga jasotzaile automatikoen segurtasun-elementuak, hala nola:

 • Oinezkoen alerta-sistemak.
 • Igotzeko abiadura-murriztaileak eta abiadura murrizteko eta inklinazio-angelua mugatzeko gailuak.
 • Zamalanetako dinamika eta ikusmena errazten duten kamera-sistemak.

(D) Gidatze eraginkorra optimizatzeko eta erregai-kontsumoa murrizteko helburua duten sistemak, hala nola:

 • Elektrometroak eta hoditeria monitorizatzeko sistemak.
 • Gurutzaldi-abiaduraren kontrolagailuak.

(E) ECE R44/04 araudiak homologatutako haurrak atxikitzeko sistemak eskolako erabilera bereziko garraio publiko erregularreko zerbitzuak eta errepideko adingabeak emateko ibilgailuetan.

Erakunde Onuradunak

Agindu honetan araututako laguntzen onuradun izan daitezke honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoak:

 • Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea.
 • Salgaien eta bidaiarien errepideko garraioaren, trafikoaren eta mugimenduaren sektorean jardutea.

Laguntzaren Zenbatekoa

 • 1.1 artikuluko (A) kasuan, erosteko eta ezartzeko kostu osoaren % 50. Nolanahi ere, dirulaguntzaren gehieneko muga 10.000 euro izango da onuradun bakoitzeko.
 • 1.1 artikuluko (B) kasuan, erosteko eta ezartzeko kostu osoaren % 50. Nolanahi ere, dirulaguntzaren gehieneko muga 10.000 euro izango da onuradun bakoitzeko.
 • 1.1 artikuluko (C) kasuan, erosteko eta ezartzeko kostu osoaren % 50. Nolanahi ere, dirulaguntzaren gehieneko muga 10.000 euro izango da onuradun bakoitzeko.
 • 1.1 artikuluko (D) kasuan, erosteko eta ezartzeko kostu osoaren % 50. Nolanahi ere, dirulaguntzaren gehieneko muga 10.000 euro izango da onuradun bakoitzeko.
 • 1.1 artikuluko (E) kasuan, hirurogei (60,00) euro ekipatutako eserleku bakoitzeko.

Laguntzaren Ordainketa

Emandako laguntza ordainketa bakar baten bidez ordainduko da, diruz lagundutako ekintzak ezarri eta egindako gastu guztiak agiri bidez justifikatu ondoren, justifikazio-kontu bat aurkeztuta.

Gauzatze Epea

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak 2024an egin beharko dira, eta, nolanahi ere, 2024ko azaroaren 30a baino lehen.

Justifikatzeko Epea

Laguntzaren justifikazioa 2024ko azaroaren 30a baino lehen egin beharko da.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Garraioa
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Zabaldu Programa 2024
Dirulaguntza mota:
Nazioartekotzea
Eskatzeko epea:
2024/05/28 - 2024/07/15
Araudia:
Minimis

Zabaldu programak bat egiten du Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren helburuekin, XII. legegintzaldiko gobernu-programan eta hura garatzen duten plangintza estrategikoko tresnetan jasotakoekin, eta nazioartekotze-prozesuetan hasi berri diren enpresei kanpoko merkatuetan duten presentzia handitzen eta nazioartekotze-prozesuetan garapen iraunkorra sustatzen laguntzea du helburu.

Eskatzaileek eskaera bakarra eta gutxienez bi ekintza ezberdin aurkeztu ahal izango dituzte Zabaldu programaren deialdi honetan.

Enpresa Onuradunak

Programaren onuradun izan daitezke Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden edo ekoizpen-instalazioak dituzten enpresa txiki eta ertainak (ETEak), baldin eta beren esportazio-jarduerak 2023an fakturazio osoaren % 50 gainditzen ez badu eta nazioarteko estrategia hasi edo sendotu nahi badute.

Diruz Lagun daitezkeen Gastuak

Laguntza jaso dezaketen enpresen ekintzak honela banatzen dira:

a) Enpresak nazioartekotzeko sustatzeko eta egokitzeko ekintzak.

 • Nazioartekotze-estrategia bat egitea, kanpo-aholkularitzak egina.
 • Jabetza industrialari eta homologazioei lotutako gastuak:
  • Patenteen eta marken erregistroa.
  • Homologazioa eta ziurtapena.
  • Paper zientifikoak argitaratzearen ondoriozko gastuak, soilik sortzen ari diren enpresentzat (startupak).
 • Azokei lotutako gastuak:
  • Nazioarteko azoketan parte hartzea (bai estatuan, bai atzerrian) erakusketari gisa.
  • Kongresu, foro espezializatu eta nazioarteko azoketan parte hartzea, bisitari gisa.
  • Online formatuko kongresu, foro espezializatu eta nazioarteko azoketan parte hartzea.
 • Bidaiak:
  • Merkatuak aztertzeko eta/edo bezero izan daitezkeen enpresekin harremanetan jartzeko prospekzio-bidaiak.
  • Alderantzizko misioak, bezero izan daitezkeen enpresentzako gonbidapenak.
 • Komunikazio- eta marketin-gastuak:
  • Zabalkunde- eta sustapen-materiala helmugako herrialdera egokitzea, hizkuntza ofizialean edo ingelesez.
  • Katalogoak, liburuxkak eta kartelak egitea, web-orriak sortzea eta abian jartzea, eta, ondoren, nazioarteko merkatura egokitzea.
  • Publizitatea.
  • Produktuen edo zerbitzuen aurkezpenak, sustapenak eta aldi baterako erakusketak helmugako herrialdeko merkataritza-guneetako korterretan.
  • Harreman publikoak: xede-herrialdean produktuak eta/edo zerbitzuak merkaturatzeko publizitate-agentziak kontratatzeko gastuak.
  • Sustapen-formatu berriak garatzea, merkatuetarako sarbidea birtualki hobetzeko.
 • Jasangarritasun-txostenak, enpresak helmugako herrialdean duen eragina aztertzeko, kanpoko aholkularitza-enpresak egindako 2030 Agendaren garapen jasangarriko helburuak kontuan hartuta.
 • Eskaeraren ekitaldian eratutako kanpoko ezarpen komertzial eta/edo produktiboei lotutako gastuak.
 • Talentua: kanpo-eragiketetarako langileak hautatzea.

b) Eragiketa- edo estrategia-aholkularitzan oinarritutako ekintzak, intereseko merkatuetan sartzea eta jardutea errazteko.

Sortzen ari diren enpresen kasuan (startupak), diruz lagunduko dira nazioartekotze-estrategia, nazioarteko marketin-planak eta/edo kanpoko ezarpen potentzialen bideragarritasun-azterketak egiten emandako barne-orduak.

Dirulaguntzen Zenbatekoa

Laguntzak onartutako aurrekontuaren % 50era irits daitezke, eta gehienez ere 45.000 euroko dirulaguntza emango da enpresa bakoitzeko.

Laguntzaren Ordainketa

Dirulaguntza bi zatitan ordainduko da, honela:

 • Dirulaguntzaren % 35, emandako laguntza onartu ondoren.
 • Gainerako % 65eko likidazioa, lagundutako ekintzak egitean egindako gastuak justifikatu ondoren.

Gauzatze Epea

2024ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean egindako ekintzek jasoko dute laguntza.

Justifikatzeko Epea

Justifikazio-dokumentazioa laguntza emateko ebazpena jasotzen den unetik 2025eko otsailaren 28ra arte aurkeztu beharko da.

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Erakundea
SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Sakondu Programa 2024
Dirulaguntza mota:
Nazioartekotzea
Eskatzeko epea:
2024/05/28 - 2024/07/15
Araudia:
Minimis

Sakondu programak bat egiten du Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren helburuekin, XII. legegintzaldiko gobernu-programan eta hura garatzen duten plangintza estrategikoko tresnetan jasotakoekin, eta helburu du nazioartekotasun handiko enpresei laguntzea jarduera esportatzaile hasiberria duten merkatuetan sartzen.

Eskatzaileek eskabide bakarra aurkeztu ahal izango dute Sakondu programaren deialdi honetan, gehienez bi herrialdetakoa eta gutxienez bi ekintza bereizikoa.

Enpresa Onuradunak

Programaren onuradun izan daitezke berezko nortasun juridikoa duten enpresa txiki eta ertainak (ETEak), Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta daudenak edo ekoizpen-instalazioak dituztenak, baldin eta deialdi honen aurretik eratu badira, guztizko fakturazioaren % 50etik gorako esportazio-jarduera badute eta 2023an esportatutako guztizkoaren % 25etik beherako fakturazioa duten merkatuetan duten lehia-posizioa hobetu nahi badute.

Enpresa emergenteak (startupak) ere onuradun izan daitezke, baldin eta Sortzen ari diren enpresen ekosistema sustatzeko abenduaren 21eko 28/2022 Legearen 3. artikuluan ezarritako ezaugarriak betetzen badituzte.

Diruz Lagun daitezkeen Gastuak

Laguntza jaso dezaketen enpresen ekintzak honela banatzen dira:

a) Enpresak nazioartekotzeko sustatzeko eta egokitzeko ekintzak.

 • Nazioartekotze-estrategia bat egitea, kanpoko aholkularitza-enpresa batek egina.
 • Jabetza industrialari eta homologazioei lotutako gastuak:
  • Patenteen eta marken erregistroa.
  • Homologazioa eta ziurtapena.
  • Paper zientifikoak argitaratzearen ondoriozko gastuak, soilik sortzen ari diren enpresentzat (startupak).
 • Azokei lotutako gastuak:
  • Nazioarteko azoketan parte hartzea (bai estatuan, bai atzerrian) erakusketari gisa.
  • Online formatuko kongresu, foro espezializatu eta nazioarteko azoketan parte hartzea.
 • Bidaiak:
  • Merkatuak aztertzeko eta/edo bezero izan daitezkeen enpresekin harremanetan jartzeko prospekzio-bidaiak.
  • Alderantzizko misioak, bezero izan daitezkeen enpresentzako gonbidapenak.
 • Komunikazio- eta marketin-gastuak:
  • Zabalkunde- eta sustapen-materiala helmugako herrialdera egokitzea, hizkuntza ofizialean edo ingelesez.
  • Katalogoak, liburuxkak eta kartelak egitea, web-orriak sortzea eta abian jartzea, eta, ondoren, nazioarteko merkatura egokitzea.
  • Publizitatea.
  • Produktu edo zerbitzuen aurkezpenak eta erakustaldiak, sustapenak eta aldi baterako erakusketak helmugako herrialdean.
  • Harreman publikoak.
  • Sustapen-formatu berriak garatzea, merkatuetarako sarbidea birtualki hobetzeko.
 • Enpresak helmugako herrialdean duen eragina aztertzen duten iraunkortasun-txostenak, kanpoko aholkularitza-enpresa batek egindako 2030 Agendaren garapen jasangarriko helburuak kontuan hartuta.
 • Eskaeraren ekitaldian eratutako kanpoko ezarpen komertzial eta/edo produktiboei lotutako gastuak.
 • Talentua: kanpo-eragiketetarako langileak hautatzea.

b) Eragiketa- edo estrategia-aholkularitzan oinarritutako ekintzak, intereseko merkatuetan sartzea eta jardutea errazteko.

Sortzen ari diren enpresen kasuan (startupak), diruz lagunduko dira nazioartekotze-estrategia, nazioarteko marketin-planak eta/edo kanpoko ezarpen potentzialen bideragarritasun-azterketak egiten emandako barne-orduak.

Dirulaguntzen Zenbatekoa

Laguntzak onartutako aurrekontuaren % 50era irits daitezke, eta gehienez ere 45.000 euroko dirulaguntza emango da enpresa bakoitzeko.

Laguntzaren Ordainketa

Dirulaguntza bi zatitan ordainduko da, honela:

 • Dirulaguntzaren % 25, emandako laguntza onartu ondoren.
 • Gainerako % 75aren likidazioa, lagundutako ekintzak egitean egindako gastuak justifikatu ondoren.

Gauzatze Epea

2024ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean egindako ekintzek jasoko dute laguntza.

Justifikazio Epea

Laguntzaren justifikazioa ebazpena jasotzen den unetik 2025eko otsailaren 28ra arte aurkeztu beharko da.

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Erakundea
SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Renove Smart Industry 2024 Laguntza-Programa
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna, Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2024/05/23 - 2024/11/08
Araudia:
Minimis

Oinarri hauen xedea da laguntza-programa bat arautzea Euskal Autonomia Erkidegoko industria-enpresetan eta produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzu-enpresetan inbertsioak sustatzeko makineria eta/edo ekipamendu aurreratuan (hardwarea eta softwarea), 4.0 Industriako proiektuak inplementatzeko, industria adimendunaren esparruan teknologiak aplikatzeko.

Erakunde Onuradunak

Deialdiaren xede diren dirulaguntzak eskuratu ahal izango dituzte enpresa txiki edo ertain (ETE) industrialek eta produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzuen enpresa txikiek edo juridikoek, baldin eta makineria eta/edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) eskuratzeko proiektuak aurkezten badituzte Industria 4.0ko proiektuak inplementatzeko.

Diruz Lagun daitezkeen Jarduerak

Honako hauek izango dira diruz lagun daitezkeenak:

 • 4.0 Industriako proiektuak inplementatzeko makineria eta/edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erostea.
 • Fabrikazio aurreratuko proiektuak, makineria eta/edo ekipamendu aurreratuarekin (hardwarea eta softwarea), Big Data eta Analitika aurreratuko teknikak dituztenak.
 • Fabrikazio gehigarriko proiektuak.
 • Robotika aurreratuko eta lankidetzako proiektuak.
 • IIoT proiektuak (Internet of Things industriala).
 • Adimen artifizialeko proiektuak.
 • Sistema ziberfisikoen proiektuak.
 • Errealitate birtualeko proiektuak.
 • Errealitate areagotuko proiektuak.
 • Biki digitalen proiektuak (Digital Twins).

Gastu Hautagarriak

Gastu hautagarritzat hartuko dira,

 • makineria eta/edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erostearen ondoriozkoak,
 • baita 4.0 Industriako proiektuak ezartzeko sortutako ingeniaritzako aholkularitza-gastuak ere.

Laguntzen Zenbatekoa

Makineria eta/edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) eta aholkularitzako/ingeniaritzako gastuak erosteko laguntza-eskaera bakoitzeko gehieneko dirulaguntza % 20koa izango da, eta gehienez 75.000 eurokoa.

Dirulaguntzaren Ordainketa

Emandako dirulaguntza bi zatitan ordainduko da:

 • Lehenengo ordainketa, aurrerakin gisa, emandako azpikuntzaren zenbatekoaren % 50ekoa.
 • Lehenengo ordainketa, aurrerakin gisa, emandako dirulaguntzaren zenbatekoaren % 50ekoa.

Gauzatze Epea

Erositako makineria berria eta/edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera entregatu eta martxan jarri beharko da, eta, nolanahi ere, eskaera aurkeztu eta hurrengo 12 hilabeteetan.

Justifikatzeko Epea

Dirulaguntza jaso dezakeen jarduera amaitu ondoren (makinak eta/edo ekipamendu aurreratua ezarri ondoren), erakundeek dirulaguntzaren justifikazioa egin beharko dute, gehienez ere hilabeteko epean.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Enpresaren tamaina
Erakundeak
Araudia
Eskatzeko epea