Turismoa dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
EMET 2024 – ENPRESA TURISITIKOEN EKINTZAILETZARAKO ETA LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO LAGUNTZAK
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
- 2024/06/13

Xedea:

Turismo-negozio berriak sortzeko eta sektorea modernizatzeko eta berritzeko laguntza-programaren deialdia egitea da Agindu honen xedea.

Helburu horrekin bat, Euskal Autonomia Erkidegoan toki-garapenari lagunduko dioten turismo-negozio berriak sortzen lagunduko da, baita turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzera bideratutako jarduketak ere, guztia ere berrikuntza teknologikoaren babesarekin; halaber, haien kalitatea hobetu  nahi da, eta turismo seguru, jasangarriko eta irisgarriko eredu baterantz bideratu, baldin eta diruz laguntzeko honako lerro hauetan sartzen badira:

– Ekintzailetza, negozio turistiko berriak sortzeko.
– Turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzea.

Onuradunak.

1.– Agindu honetan bildutako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte enpresaburu indibidual edo autonomoak eta pertsona juridikoak (aurrerantzean, pertsonak) ondasun-erkidegoek eta sozietate zibilek, betiere Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) jarduteko eskatzen diren legezko baldintzak betetzen badituzte. Ondoren zerrendaturiko tipologiaren batean biltzen badira turismo-jarduera horiek:
a) ostatu-enpresa turistikoak,
b) bitartekaritzako turismo-enpresak,
c) sukaldaritza-enpresak,
d) garraio turistikoko enpresak,
e) turismo aktiboko enpresak,
f) biltzarrak antolatzen dituzten enpresa profesionalak,
g) turismo-gidariak,
h) autokarabanak hartzeko eremu berezien titularrak.

2.– Kanpoan geratzen dira agindu honen 3. artikuluan jasotako definizioekin bat ez datorren jarduera ekonomikoren bat gauzatzen duten pertsonak, bai eta sozietate publikoak eta zuzenbide publikoko erakundeak ere; kanpoan geratzen dira, orobat, kapitalean edo gobernu-organoetan administrazio publikoen edo haien mendeko erakundeen partaidetza nagusia duten beste batzuk ere.

Diruz lagun daitezkeen jarduketak.

1.– Agindu honetan jasotako laguntzak lerro hauetakoren batean sarturiko jarduketak finantzatzera bideratuko dira:a) Turismo-negozio berriak sortzea, I. eranskinean zehaztutako ezaugarrien arabera.
b) Honako xede hauek bilatzen dituzten turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzea,
II. eranskinean zehaztutako ezaugarrien arabera:
– Turismo-enpresen eta -zerbitzuen berrikuntza, soluzio teknologikoen bitartez.
– Enpresen turismo-eskaintza hobetzea eta optimizatzea.
– Eskaintza turismo segurura, jasangarrira, arduratsura eta irisgarrira egokitzea.
2.– Lerroek elkar baztertzen dute.
3.– Laguntzaren xede diren inbertsioak EAEn kokatu beharko dira.

Dirulaguntzen zenbatekoa.

1.– Negozio berriak sortzera bideratutako ekintzailetza-proiektuetarako (I. eranskinean daude jasota) gehieneko dirulaguntza diruz lagun daitekeen gastuaren % 40 izango da, 18.000 eurora arte.
2.– Turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzera bideratutako proiektuetarako (II. eranskinean daude jasota) gehieneko dirulaguntza diruz lagun daitekeen gastuaren % 30 izango da,
5.000 eurora arte.

Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren Ostatuko Turismo-enpresen Energia-eraginkortasun Proiektuetarako Laguntzen programa
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2024/01/31 - 2024/12/31
Araudia:
Minimis

Azken Hartzaileak

– Euskadiko turismo-ostaturako eraikinen jabeak eta enpresa ustiatzaile, errentari edo emakidadunak izango dira jarduketak egiteko laguntzen azken hartzaileak.

Diru laguntza jaso dezaketen jarduketak:

• 1. tipologia – Inguratzaile termikoaren energia-eraginkortasuna hobetzeko jarduerak.
• 2. tipologia – Berokuntza-, klimatizazio-, hozte-, aireztapen- eta ur bero sanitarioko instalazio termikoetan energia-eraginkortasuna hobetzeko eta energia berriztagarriak erabiltzeko jarduerak; hainbat eraikinetako turismo-guneetarako energia berriztagarrien eta/edo hondar-beroaren bidez elikatutako bero- eta hotz-sareak instalatzea barne.
• 3. tipologia – Argiztapen-instalazioen energia-eraginkortasuna hobetzeko jarduerak

Jarduerak turismo-ostaturako diren eta nahitaez Euskadiko Turismo Enpresa eta Jardueren Erregistroan (REATE) inskribatuta dauden eraikinetan edo eraikin-konplexuetan egin beharko dira. Hala, turismo-ostatuko establezimendutzat hartzen dira jendearentzat oro har irekita dauden lokalak, instalazioak eta ondasun higigarriak, hala badagokio, aplikatzekoa den araudiarekin bat etorriz, baldin eta ostatatze-zerbitzu turistikoak badira. Definizio honetan ez dira sartzen erabilera turistikoko etxebizitzak, ezta erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logeletan ostatu-zerbitzua ematen den espazioak ere. Zehazki, honako hauek hartuko dira ostatu turistikoko establezimendutzat:

 • Hotel-establezimenduak: Hotelak, hotel-apartamentuak eta ostatuak
 • Apartamentu turistikoak
 • Kanpinak
 • Nekazalturismoak eta landetxeak
 • Turismo-aterpetxeak

Laguntza eskatzen den jarduketek berriztagarria ez den energia primarioaren kontsumoa % 30 murriztea lortu eta justifikatu beharko dute, abiapuntuko egoerarekin alderatuta. Hori justifikatzeko, egungo eraikinaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria eta eraberritzearen ondoren lortutako eraikinaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko dira.

Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Turismo-sektoreko enpresetan “AZKEN MILIA” digitalizazio proiektuetarako laguntzak
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2024/01/14 - 2024/03/13

Helburuak:  turismo-sektoreko enpresen digitalizazioa areagotu, proiektu teknologiko berezi eta eraldatzaileak ezarriz.

Jarduketa-ildoak

 1. lerroa: Modalitate honetan aurkezten diren proiektuek arrisku teknologiko ertain/baxua duten teknologia sortu berriak edo garatu berriak sartuko dituzten proiektuak izan behar dute. Izaera aplikatua duten garapen-proiektuak, merkatutik oso hurbil (TRL 6-8 teknologiko heldutasun-mailak), arrisku teknologiko ertain/baxua dutenak, turismo-sektorearen lehiakortasuna hobetzea ahalbidetzen dutenak eremuan sortzen ari diren edo garatu berri diren teknologiak txertatuz. gauzen interneta, 5G, big data, zibersegurtasuna edo mugikorretarako aplikazioak, mugarik gabe. Proiektuen azken helburua honako kategoria hauen barruan egiten dituzten enpresen eraldaketa digitala sustatzea izango da: enpresen kudeaketa bezeroekiko harremanean, irabazien kudeaketan edo markaren posizionamenduan edo turismoaren erabilera kasuetarako datu-espazioak garatzea (ikus XIII. eranskina).

Proiektuaren gutxieneko aurrekontua 300.000 eurokoa izango da eta gehienezko aurrekontua 3.000.000 eurokoa.

Laguntzaren gehieneko intentsitatea:

 • Enpresa Handia finantza daitekeen aurrekontuaren %15
 • ETEak: finantza daitekeen aurrekontuaren %50
 • Elkartea: finantza daitekeen aurrekontuaren % 70

Gutxienez 5 enpresek osatutako taldea, horietako bat teknologikoa izan daitekeena eta gainontzekoak turismo ETEtzat hartu behar dira OBn ezarritako CNAESen arabera. Gainera, taldeek turismo elkarteak sar ditzakete beren kideen artean.

 1. lerroa: Modalitatean aurkeztutako proiektuak merkatuan aurretik probatutako ezagutzak eta/edo teknologiak (TRL 8-9 teknologien heldutasun mailak), arrisku teknologiko baxukoak dituztenak, turismo-sektorearen lehiakortasuna hobetzea ahalbidetzen duten proiektuak izan behar dute. gauzen internet, 5G, big data eta zibersegurtasunaren edo mugikorretarako aplikazioen alorrean dauden teknologien, mugarik gabe. Proiektuen azken helburua honako kategoria hauen barruan egiten dituzten enpresen eraldaketa digitala sustatzea izango da: enpresen kudeaketa bezeroekiko harremanean, irabazien kudeaketan edo markaren posizionamenduan edo turismoaren erabilera kasuetarako datu-espazioak garatzea (ikus XIII. eranskina).

Proiektuaren gutxieneko aurrekontua 200.000 eurokoa izango da eta gehienezko aurrekontua 750.000 eurokoa.

Laguntzaren gehieneko intentsitatea:

 • Enpresa Handia finantza daitekeen aurrekontuaren %15
 • ETEak: finantza daitekeen aurrekontuaren %50
 • Elkartea: finantza daitekeen aurrekontuaren % 70

Gutxienez 5 enpresek osatutako taldea, horietako bat teknologikoa izan daitekeena eta gainontzekoak turismo ETEtzat hartu behar dira OBn ezarritako CNAESen arabera. Gainera, taldeek turismo elkarteak sar ditzakete beren kideen artean.

 1. lerroa ETE-enpresek aurrez arrisku teknologiko txikia duten merkatuan probatutako teknologiak edo, oro har, beren jardueren digitalizazio-prozesuak ezartzeko eta hartzeko proiektuak.

Modalitate honetan aurkezten diren proiektuek honako hauekin lotuta egon behar dute: sentsorizazioarekin lotutako teknologiak (balizak, NFC, totemak eta antzeko beste elementu batzuk), Bisitarien segurtasunarekin lotutako teknologiak (geokokapena, eraginkortasun energetikoa eta antzekoak), Eskari turistikoari lotutako teknologiak (adimen sistemak, business intelligence eta big data; helmugako aplikazioak; turistikoen fidelizazio txartel elektronikoak, itzulpen sistema eleaniztunak, eduki irisgarrien egokitzapena), iraunkortasunarekin, arrazionalizazio eta baliabideen optimizazioarekin lotutako teknologiak, ekipamenduak eta azpiegiturak (argiteria publikoaren kudeaketa adimentsua, ureztatzea, mugikortasuna, garraioa). , aparkalekuak, hondakinak eta eraginkortasun energetikoa; trafikoa kontrolatzeko sistemak turismo- eta garraio publikoko interes turistikoko guneetan; ibilgailu elektrikoak eta antzekoak kargatzeko sistemak) eta Kudeaketari lotutako Teknologiak eta ekipamenduak eta azpiegiturak, (kudeaketa adimendunen plataformak; interkonexio-sistemak eta antzekoak) eta turismoaren erabilera kasuetarako datu-espazioak garatzea (ikus XIII. eranskina).

Gutxieneko aurrekontua 20.000 eurokoa izango da eta gehienekoa ezin izango da gainditu 1407/2013 Erregelamenduan eta etorkizuneko aldaketetan ezarritakoa.

Laguntzaren gehieneko intentsitatea: diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren % 100, ezingo du gainditu 1407/2013 Erregelamenduan eta etorkizuneko aldaketetan ezarritako gehienezko zenbatekoa.

Turismo ETEei zuzenduta, OBn zehaztutako CNAESen arabera

Onuradunak

1. Turismo-sektoreko enpresak, zuzenean edo zeharka, baldin eta baliozko eratuta badaude eta Espainian nortasun juridikoa eta zerga-egoitza badute. Jarduera ekonomikoa edozein dela ere bere forma juridikoa eta finantzaketa edozein dela ere, jarduera ekonomiko bat garatzen duten entitatetzat hartuko dira bere helburu eta jardueren artean honako Sailkapen kode hauetako batean sailkatutako turismo-baliabideak kudeatzea, sustatzea, hobetzea eta zabaltzea barne hartzen dutenak. Agintaritza (CNAE):

 • 493 Bidaiarien lurreko beste garraio batzuk.
 • 4931 Bidaiarien lur-garraioa hiri eta auzo-garraioa.
 • 4932 Garraioa taxiz.
 • 4939 Lurreko bidaiarien garraio motak NCOP.
 • 501 Bidaiarien itsas garraioa.
 • 5010 Bidaiarien itsas garraioa.
 • 503 Bidaiarien garraioa barneko ibilguetan.
 • 5030 Bidaiarien garraioa barneko ibilguetan.
 • 511 Aireko bidaiarien garraioa.
 • 5110 Aireko bidaiarien garraioa.
 • 5221 Lurreko garraioarekin lotutako jarduerak.
 • 5222 Itsas garraioari eta barne-ibilbide nabigagarriei lotutako jarduerak.
 • 5223 Aire-garraioarekin lotutako jarduerak.
 • 551 Hotelak eta antzeko ostatuak.
 • 5510 Hotelak eta antzeko ostatuak.
 • 552 Turismo-ostatuak eta egonaldi laburreko beste ostatu batzuk.
 • 5520 Ostatu turistikoak eta egonaldi laburreko beste ostatu batzuk.
 • 553 Kanpinak eta autokarabana-parkeak.
 • 559 Beste ostatu batzuk.
 • 5590 Beste ostatu batzuk.
 • 56 Janari eta edarien zerbitzuak.
 • 561 Jatetxe eta janari postuak.
 • 5610 Jatetxe eta janari postuak.
 • 5621 Ekitaldietarako otordu prestatuak ematea.
 • 5629 Beste janari-zerbitzu batzuk.
 • 7711 Automobilak eta ibilgailu arinak alokatzea.
 • 7721 Aisialdiko eta kiroleko ondasunen alokairua.
 • 7911 Bidaia agentzien jarduerak.
 • 7912 Tour-operadoreen jarduerak.
 • 799 Erreserba-zerbitzu eta horiekin lotutako beste jarduera batzuk.
 • 7990 Erreserba-zerbitzu eta horiekin lotutako beste jarduera batzuk.
 • 8230 Hitzarmen eta azokak antolatzea.
 • 855 Bestelako hezkuntza.
 • 910 Liburutegien, artxiboen, museoen eta bestelako kultur jardueren jarduerak.
 • 9004 Emanaldi-aretoen kudeaketa.
 • 9102 Museoko jarduerak.
 • 9103 Leku eta eraikin historikoen kudeaketa.
 • 9104 Lorategi botanikoen, parke zoologikoen eta erreserba naturalen jarduerak.
 • 9321 Jolas-parkea eta parke tematikoko jarduerak.
 • 9329 Jolas-jarduerak eta entretenimenduak.
 • 931 Kirol jarduerak
 • 591 Zinema-, bideo- eta telebista-programa-jarduerak
 • 592 Soinua grabatzeko eta musika editatzeko jarduerak.
 • 7734 Nabigazio bitartekoen alokairua.
 • 7735 Aire-garraiobideen alokairua.

 

2. Jarduerak bazkide teknologiko bihurtzeko aukera ematen dieten enpresak eta turismo arloan esperientzia frogagarria duten enpresak.

3. Inongo jarduera ekonomikorik egiten ez dutela egiaztatzen duten eta Erregistroan izena emanda dauden kolektiboak, irabazi-asmorik gabeko elkarteak, legez eratutako federazioak eta konfederazioak izan daitezke onuradun, dagozkien deialdietan ezarritako baldintzetan eta eskatutako baldintzak betetzen badituzte. Elkartea eta bere xede soziala eta jarduera goian adierazitako CNAE kodeetan sartzen diren.

Dokumentazioa:

 • Proiektuaren memoria deskribatzailea, elektronikoki sinatuta eta datatua, I. eranskinean ezarritako ereduarekin bat etorriko dena (memoria 1. eta 2. lerroa, L3 memoria).
 • Taldean parte hartuz gero, diruz lagundutako jarduera batera gauzatzeko lankidetza-hitzarmena islatzen duen dokumentu pribatua, II. eranskinean ezarritako ereduaren arabera.
 • Eskuragarri dauden azken bietako urteko kontuak, onartuak eta gordailuzatuak, enpresariaren eraketa edo jarduera hasteko datetan oinarrituta, enpresaren negozio bolumen orokorra adieraziz. Kontu hauek nahitaezkoak ez direlako aurkeztu ez badira (gardentasun ariketatzat hartzen bada ere), azken bi ekitaldietako balantzea eta galera eta irabazien kontua aurkeztuko dira edo 200 eredua enpresen kasuan. Sorkuntza Berriarena.
 • Identifikazio Fiskaleko Txartela.
 • Eskaeraren sinatzailearen ahalmenaren baliozko akreditazioa bere existentziaren froga fidagarriak uzten dituen legezko baliozko edozein bideren bidez.
 • Erregistroan, Zerga Administrazioko Estatu Agentziako enpresaburuen, profesionalen eta atxikitzaileen erroldan, edo Administrazioaren errolda baliokidean (ahal bada, 036 eredua) inskribatuta egotearen egiaztagiria.
 • CNAE akreditazioa (7.a artikuluan agertzen den zerrendako enpresak soilik)
 • Adierazpen Arduradunen PDF dokumentuak, 18.3 artikuluan islatutako aitorpen erantzule guztiak eta guztiak jasotzen dituztenak. Oinarrizko Aginduaren eta taldeko partaide bakoitzak edo bakarka sinatuko duena, 3. lerroaldea III. eranskinetik X. eranskinera.
 • Bazkide tektologikoen kasuan Turismo-sektorean froga daitekeen esperientziaren aitorpen arduratsua. Aurreko guztia gehi XI. eranskina.
 • Elkarteen kasuan, III. Eranskinetik IX. Eranskineko Arduradun Adierazpenak aurkeztu beharko dituzte, gehi jarduera ekonomikorik ez egitea justifikatzen duen ziurtagiria eta dokumentazioa eta dagokion turismo-jardueraren Erregistroan izena ematea.

Sinadura elektronikoa enpresa edo entitatearen legezko ordezkariak egin beharko du bere erabiltzaile-ziurtagiri digitalarekin, eta Ministerioak onartu beharko du.

 

 

Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
KONTRATA Programa 2024
Dirulaguntza mota:
Turismoa, Kontratazioa/ formazioa
Eskatzeko epea:
2024/01/15 - 2024/07/30

Honen xedea da kontratazioa eta enpleguari eustea sustatzea, kontratazio mugagaberako pizgarrien bidez. Kontratazioa eta enpleguari eustea babestuz, kontratazio mugagabearen bidez edo aldi baterako kontratua mugagabe bihurtuz.

Horrez gain, enplegu- eta prestakuntza-programa misto horietakoren batean (Teknilan Plus, Laborlan IV) edo Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena buru duen Laborlan IIIren “Kultura- eta sormen-industriei aplikatutako makineria eszenikoa” programan parte hartu duten langabeen enplegagarritasuna bultzatuko da.

 1. ATALA: KONTRATAZIO MUGAGABERAKO PIZGARRIAK

Hartzaileak

Atal honetan aurreikusitako laguntzak honako kolektibo hauek dituzten pertsonei zuzenduta daude:

 • 50 urtetik beherako pertsonak, hau da, kontratazioaren hasieran 50 urte bete ez dituztenak.
 • Iraupen luzeko langabeak, hau da, kontratazioaren hasieran uholdeen aurrean hilabete baino gehiago lan egin ez dutela egiaztatzen dutenak.
 • Desgaitasuna duten pertsonak, hau da, desgaitasun-egoeraren balorazioa % 33koa edo handiagoa dela egiaztatzen dutenak.
 • Bazterketa-arriskuan dauden pertsonak, hau da, honako hauek:
  • Ekainaren 30eko 66/2020 Foru Dekretuaren 15.1.a) artikuluan definitzen diren Bizkaiko Kohesiorako foru gizarte-zerbitzuen mendeko edozein zerbitzu, sare eta programa publikotan sartuta dauden pertsonak.
  • Bizkaiko Lurralde Historikoko udaletako oinarrizko gizarte-zerbitzuen iritziz, legez onartutako balioespen- eta diagnostiko-tresna tekniko komunak erabiliz bazterketa-arriskuan daudela uste duten pertsonak. Hori egiaztatzeko, oinarrizko gizarte-zerbitzu eskudunaren txostena aurkeztu beharko da.
  • Guraso bakarreko edo guraso bakarreko familia bateko aitak edo amak, baldin eta egiaztatzen badu ordaindutako jarduerarik ez duen ondorengo bat edo batzuk dituela bere kargura.
  • Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarte Kohesiorako abenduaren 23ko 18/2008 Legean edo abenduaren 13ko 207/2011 Foru Dekretuak emandako idazketan martxoaren 22ko 60/2011 Foru Dekretuak arautzen dituen Gizarte Kohesiorako laguntza berezietan ezarritako prestazio ekonomikoen onuradun izatea lortu duten pertsonak, bai eta haien bizikidetza-unitateko kideak edo bizi-gutxieneko diru-sarrera ezartzen duen abenduaren 20ko 19/2021 Legean araututako gutxieneko bizi-diru-sarreraren onuradunak ere.
  • Toxikomano ohiak (alkoholiko ohiak eta drogazale ohiak).
  • Genero-indarkeriaren biktimak, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Osorako Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera egiaztatua, edo Bizkaiko Foru Aldundiko Emakumearen eta Familia Esku-hartzearen Zerbitzuak esku hartu duela egiaztatzen duen agiria.
  • Personas ex-reclusas, personas refugiadas en procesos de integración y personas que han superado procesos de sinhogarismo.
  • Sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima gisa hautemandako emakumeak.

Erakunde Onuradunak

Honako hauek izan daitezke I. tituluko 1. atalean aurreikusitako laguntzen onuradun: Bizkaiko enpresak, edozein dela ere enpresa horien forma juridikoa; Bizkaiko Lurralde Historikoko enpresaburu eta enpresa indibidual eta profesionalak; ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak, bai eta elkarteak, fundazioak eta irabazi-asmorik gabeko bestelako erakundeak ere.

Erakunde onuradunek baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Egoitza soziala eta fiskala Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea, bai eta lantokia ere.
 • 250 pertsonako plantilla izatea.
 • Aurreko baldintzak betetzen ez dituzten pertsonek zuzenean edo zeharka % 25eko edo gehiagoko partaidetza ez izatea.
 • Banakako enpresaburuek edo profesionalek, eta sozietate zibilek eta ondasun-erkidegoek, berriz, Bizkaiko Lurralde Historikoan ohiko bizilekua dutela egiaztatzea.
 • Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

Diruz Lagundu Daitezkeen Ekintzak

Diruz lagundu ahal izango dira 2023ko uztailaren 29tik 2024ko uztailaren 30era bitartean 2. artikuluko kolektiboren bateko kide den eta langabezian dagoen pertsona batekin formalizatutako lan-kontratu mugagabeak.

Diruz lagundu ahal izango dira aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzea, 2023ko uztailaren 29tik 2024ko uztailaren 30era bitartean formalizatuta, 2. artikuluko kolektiboren bateko kide den pertsona batekin.

Aldizkako kontratu finkoak diruz lagundu ahal izango dira, baldin eta kontratuan edo kontratuaren bihurketan gutxienez 6 hilabeteko iraupena adierazten bada urtebeteko aldian.

Kontratuen betekizunak:

 • Kontratu mugagabeak eta aldi baterako kontratuak inde finitu bihurtzeak lanaldi osokoak izango dira, kontratua hasten den edo bihurtzen den egunetik aurrera eta indarraldi osoan.
 • Kontratu mugagabea diruz laguntzeko modukoa izan dadin, dirulaguntza eskatzen duen langileak enpresa berean aurretik kontratua amaitu badu, gutxienez hilabete igaro behar izan du bi kontratuen artean.
 • Kontratu mugagabe bidez kontratatutako langileek langabezia-egoera egiaztatu behar dute kontratua hasi baino lehentxeago, kontratua formalizatu arte.
 • Kontratu-bihurketen kasuan:
  • Zitazioa egin duen erakundeak ez du langilea kontratatu behar 24 hilabeteko epean, konbertsioa egin aurretik.
  • Kontratuen bihurketek, gutxienez, aurreko aldi baterako kontratuak zituen soldata- eta lanaldi-baldintza berberei eutsi beharko diete.
 • Kontratatutako pertsonek Bizkaiko Lurralde Historikoan dauden lantokietan eman beharko dituzte zerbitzuak. Baldintza hori kontratuaren indarraldi osoan bete beharko da.

Justifikazio Epea

Justifikazioa telematikoki egingo da, gehienez ere bi (2) hilabeteko epean, igeri egindako diruz lagundutako kontratuaren lehen 6 hilabete osoak amaitzen direnetik kontatzen hasita, eta, nolanahi ere, 2025eko martxoaren 31 baino lehen.

Aurkezteko Epea

 1. tituluko 1. atalean (Kontratazio Mugagaberako Pizgarriak) jasotako dirulaguntzak eskatzeko epea 2024ko urtarrilaren 15ean irekiko da, 9: 00etan, eta 2024ko uztailaren 30ean itxiko da, 13:30ean.
 2. ATALA: LANBIDE-ESPERIENTZIA

Erakunde Onuradunak

 1. tituluko 2. atalean aurreikusitako laguntzen onuradun izan daitezke, forma juridikoa edozein dela ere, enpresak, indivi dual eta profesional enpresaburuak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak, bai eta egoitza soziala eta fiskala Bizkaian duten elkarteak, fundazioak eta irabazi-asmorik gabeko beste erakunde batzuk ere, eta gutxienez lantoki bat Bizkaiko Lurralde Historikoan.

Erakunde onuradunek egunean izan beharko dituzte indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak.

Diruz Lagun Daitezkeen Ekintzak

Gutxienez hiru (3) hilabeteko iraupena duten kontratuak diruz lagundu ahal izango dira, indarreko lan-legerian aurreikusitako edozein kontratazio-modalitatetan.

Kontratuen betekizunak:

 • Kontratuak 2023ko urriaren 21etik 2024ko urriaren 11ra bitartean egin behar dira, kultura- eta sormen-industrien sektoreari dagozkion kontratuak izan ezik, horiek 2023ko irailaren 1etik aurrera egin ahal izango baitira..
 • Kontratatutako langileek kontratua hasi baino lehen egiaztatu behar dute langabezia-egoera edo enplegu-hobekuntza.
 • Langileak ez du kontratatuta egon behar erakunde eskatzaileak kontratua egin aurretik.
 • Kontratuek lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak izan beharko dute, baldin eta azken hori ezarritako ohiko lanaldiaren % 80 bada gutxienez, kontratua hasten denetik eta indarrean dagoen bitartean.
 • Kontratua pertsonak 9. artikuluari dagozkion enplegu- eta prestakuntza-programa mistoan parte hartu duen prestakuntza-espezialitatearekin lotutako okupazio batean egin beharko da.
 • Kontratatutako pertsonek Bizkaiko Lurralde Historikoan dauden lantokietan eman beharko dituzte zerbitzuak. Baldintza hori kontratuaren indarraldi osoan bete beharko da.
 • Kontratatutako pertsonek Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egon behar dute, gutxienez kontratua hasten denetik eta indarrean dagoen bitartean.

Justifikatzeko Epea

Justifikazioa telematikoki egingo da, gehienez ere bi (2) hilabeteko epean, diruz lagundutako kontratuaren laugarren hilabetetik aurrera, eta, nolanahi ere, 2025eko martxoaren 31 baino lehen.

Aurkezteko Epea

 1. tituluko 2. atalean (Lanbide-Esperientzia) jasotako dirulaguntzak eskatzeko epea 2024ko urtarrilaren 15ean irekiko da, 9: 00etan, eta 2024ko urriaren 11n itxiko da, 13:30ean.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

 1. Atalaren Laburpena (Kontrataziorako Pizgarriak): I-1607_eus.pdf (bizkaia.eus)
 2. Atalaren Laburpena (Lanbide-Esperientzia): I-1605_eus.pdf (bizkaia.eus)

 

Enpresaren tamaina
1 - 250
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
2023. urterako, EAE-ko lan-zentroetan iraupen luzeko langabezia egoeran dauden 30 urtetik gorako pertsonak kontratatzeko dirulaguntza
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2023/06/28 - 2023/10/13

Erakunde onuradunak

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako sozietateak edo entitateak, beren forma juridikoa edozein dela ere, bertan ezarritako baldintzetan lan-kontratuak egiten dituztenak, Administrazio Publikoak, eta Erakunde Autonomoak, Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak izan ezik

Onar daitekeen gehienezko epea

 • .Aldi baterako kontratuak: 6 hilabete. (Inoiz ez ezarritako lanaldiaren % 70 baino gutxiago).
 • Kontratu finkoak: 12 hilabete kontratu finkoetarako

Nabarmendutako Baldintzak

 1. Kontratu mugagabeak eta gutxienez 6 hilabeteko iraupena duten aldi baterako kontratuak» diruz lagundu ahal izango dira «2023ko urtarrilaren 1etik aurrera sinatutako eta hasitako lan-kontratuetan».
 2. Kontratazioak «kontratatutako pertsonaren lanbide-profilari, hau da, ikasketa-mailari edo prestakuntza-mailari eta/edo esperientzia profesionalari dagozkion lanpostuak» aipatu behar ditu.
 3. Kontratazioak batez besteko plantillaren gainean enplegua sortzea suposatu behar du.

Kontratu-modalitatea

“Deialdi honen arabera onar daitezkeen kontratuak lan-legeriak ezarritako kontratu-modalitateen arabera formalizatu ahal izango dira, prestakuntza-kontratu txandakatuak, kontratu finko-etengabeak eta aldi baterako laneko enpresek langileekin enpresa erabiltzaile batean esleitzeko egindako kontratuak izan ezik”.

Diru-laguntzaren zenbatekoa

Kontratu bakoitzerako diruz lagundutako zenbatekoa, egindako titulu akademikoaren edo egindako ikasketen eta kontratuaren iraupenaren arabera zehaztuko da,

 

Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
TMS programa-Turismoa Merkaturatzeko eta Sustatzeko 2023.
Dirulaguntza mota:
Eskatzeko epea:
2023/06/06 - 2023/07/05

Xedea:

Agindu honen xedea da turismo-sektoreko enpresei produktu berriak garatzen eta merkaturatzen laguntzeko laguntzak arautzea eta horietarako deialdia egitea, bai eta espiritu ekintzailea eta berrikuntzaren kultura sustatzea ere, eta Euskadi Basque Country marka turistikoaren posizionamendua sendotzen eta gaualdien kopurua handitzen laguntzen duten ekitaldiak bultzatzea

Onuradunak:

1) Mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak (ETEak) edo horien arteko elkartzeak, zerbitzu  turistikoak eskaintzen dituztenak eta Euskadiko Enpresa eta Jarduera Turistikoen Erregistroan inskribatuta daudenak, baita jarduera turistiko osagarriak egiten dituztenak ere.

2) Irabazi-asmorik gabeko elkarte, fundazio eta entitateak, baldin eta turismoa sustatzeko eta  merkaturatzeko jarduerak badaude haien xedeen artean

 

Laguntzen zenbatekoa:
1.- Turismo-produktuak sortzen, abian jartzen, sustatzen eta merkaturatzen laguntzea: egin beharreko gutxieneko gastua  3.000 eta gehieneko dirulaguntza 20.000. Jarduera-eremua lurralde historikoa edo EAE duten enpresa-elkarte turistikoen kasuan 40.000

2.-– Kultura-, gastronomia- eta kirol-ekitaldietarako laguntza: egin beharreko gutxieneko gastua 3.000 eta gehieneko dirulaguntza  7.500. Lurralde Historiko edo EAEko jarduera-eremua duten enpresa-elkarte turistikoen kasuan, 40.000,00. 2023an 5 edizio  edo gehiago badira eta/edo iraupena: segidako hiru egun gainditzen ditu 15.000 arte. Egiaztatzen bada lankidetza-hitzarmen bat egin dela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokor batekin, amaierako publikoari zuzendutako ekitaldiari lotutako pakete turistiko bat egiteko eta merkaturatzeko 25.000.

Diruz lagun daitezkeen ekintzak:

2023ko ekitaldian honako proiektu-tipologia hauek garatzeko egiten diren jarduerak:

 1. Euskadin garatzen diren turismo-produktuak sortzen, abian jartzen, sustatzen eta merkaturatzen laguntzea. Atal honetan, turismo-produktu lehiakorrak, arduratsuak eta iraunkorrak garatzen, produktu horiek merkaturatzen eta espiritu ekintzailea eta berrikuntzaren kultura sustatzen laguntzen duten Euskadin garatutako ekimenak babestuko dira.
 2. Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren kultura-, gastronomia- eta kirol-ekitaldiei laguntzea, baldin eta oihartzun nazionala eta nazioartekoa badute eta Euskadiren turismo-irudia eta -posizionamendua sendotzen eta ostatu-gauen kopurua handitzen laguntzen badute. Euskadi bikaintasuneko eta lehiakortasuneko helmuga turistiko gisa finkatzen eta ostatu-gauen kopurua handitzen laguntzen duten ekitaldiei lagunduko zaie atal honetan.

Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna

Agindu honen babesean emandako laguntzaren zenbatekoa ez da, inola ere, diruz lagundutako jardueraren kostua baino handiagoa izango, beste erakunde edo organismo batzuen laguntza edo dirulaguntzekin batera. Ondorio horietarako, diruz lagundutako jardueraren kostutzat hartuko dira aurkeztutako eta onartutako gastu guztiak, eta, hala badagokio, justifikatutakoak.

Informazio gehiago
Buletina ikusi
Bilbao Bizkaia helmugan turismo jasangarria bultzatzeko diru-laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Eskatzeko epea:
2023/04/03 - 2023/05/12

XEDEA: Bilbo Bizkaia helmugaren 2023rako turismo-garapen jasangarrirako dirulaguntzen programa: 8 jardun-eremu

Dirulaguntzaren onuradunak: Dirulaguntzen onuraduntzat jo ahal izango dira turismo-enpresak eta izaera turistikoko nortasun juridiko propiorik gabeko erakundeak.
I. eranskineko turismo-baliabidearen titular edo kudeatzaile baimenduak badira.

ZERTARAKO EMATEN DA DIRULAGUNTZA?

Proiektuak hurrengo jardun-eremu batetan sartu beharko dira:

 • Kudeaketa turistikoko ekosistema indartzea (1. arloa)
 • Bilbo Bizkaiko turismo-baliabideak indartzea (2. eta 9. arloak)
 • Bilbo Bizkaiko turismo-produktuak sendotzea (3. eta 10. arloak)
 • Ekosistema jasangarri baterako proiektuak sustatzea (4. eta 11. arloak)
 • Sektorearen lehiakortasuna hobetzea (5. eta 12. arloak)
 • Helmuga digitalizatzea (6. eta 13. arloak)
 • Bisitarientzako arreta hobetzea (7. arloa)
 • Sustapen turistikoa merkatuetan (8. eta 14. arloak)
 1. arlotik 8.era artekoek ez dute Estatuaren Laguntza osatzen; aldiz, 9. arlotik 14.era artekoetan jasotakoak hartzen dira Estatuaren Laguntzatzat.

Oro har, diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira proiektu edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten dioten eta epearen barruan egin diren beharrezko gastu hauek, betiere indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira. Begiratu arlo bakoitzari buruzko informazioa zehatza

Informazio gehiago
Buletina ikusi
KONTRATA 2023
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2023/04/03 - 2023/07/28

 

Atal honen helburua da Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailak eman ahal izango dituen laguntzak ezartzea eta arautzea, kontratazio mugagabearen bidez edo aldi baterako kontratua kontratu mugagabe bihurtuz kontratazioa eta enpleguari eustea bultzatzeko, edo enplegu eta prestakuntzako programa mistoetan (Laborlan eta Teknilan Plus) parte hartu duten langabeen enplegagarritasuna babesteko, Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena enpresaren gidaritzapean.

Laguntza lerroak:

 1. Kontratazio mugagaberako pizgarriak: kontratazio mugagabea eginez edo aldi baterako kontratua kontratu mugagabe bihurtuz enplegua mantentzea eta kontratatzea.
 2. Lanbide-esperientzia: Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena buru duten enplegu eta prestakuntzako programa mistoetan (Laborlan eta Teknilan Plus) parte hartu duten langabetuen enplegagarritasuna babestea.

Entitate onuradunak:

 • Bizkaiko enpresak, edozein forma juridiko dutela ere
 • Banakako enpresaburuak eta profesionalak
 • Ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko irabazi-asmorik gabeko elkarteak, fundazioak eta bestelako erakundeak

Pertsona onuradunak: 

 • 45 urtetik gorakoak edo 30 urtera arteko gazteak.
 • Iraupen luzeko langabeak, hau da, kontratazioa hasi aurreko 13 hilabeteetan hilabete baino gehiago lan egin ez dutela egiaztatzen dutenak.
 • Desgaitasuna duten pertsonak, hau da, desgaitasun-egoeraren % 33ko edo gehiagoko balorazioa egiaztatzen dutenak.
 • Baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak

Diruz lagundutako jarduerak: 

Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko azaroaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean egindako kontratu mugagabeak eta aldi baterako kontratu mugagabe bihurtzeak.

Kontratuaren betekizunak: 

 • Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko azaroaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean langabeekin egindako kontratu mugagabeak.
 • Aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe bihurtzea ere diruz lagunduko da, 2023ko azaroaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra
  bitartean formalizatzen badira.
 • Kontratu mugagabeek eta aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeek lanaldi osokoak izan beharko dute, kontratua hasten den egunetik edo
 • Bihurketa eta bere indarraldi osoan.
 • Kontratu mugagabea diruz laguntzeko modukoa izan dadin, diru-laguntza eskatzeko arrazoi izan den langileak aldez aurretik kontratu bat izan badu amaitu den enpresa berean, gutxienez hilabete bat igaro behar izan da bi kontratuen artean.
 • Aldizkako lan-kontratu finkoei dagokienez, dirulaguntza jasoko dute baldin eta kontratuan edo kontratuaren bihurtzean jasota geratzen bada gutxieneko 6 hilabeteko iraupen bat urtebeteko epe batean.
 • Kontratuak mugagabe bihurtzen diren kasuan:
  • Erakunde eskatzaileak ez du 18 hilabetetik gorako kontraturik egin behar 24 hilabeteko epean, bihurketaren aurretik.
  • Kontratuen bihurketek, gutxienez, aurreko aldi baterako kontratuak zituen baldintza berberei eutsi beharko diete, soldatari eta lanaldiari dagokienez.
 • Kontratu mugagabearen bidez kontratatutako langileek kontratua hasi baino lehen eta kontratua formalizatu arte egiaztatu behar dute langabezian daudela.

Laguntzaren zenbatekoa:

1 Lerroa: 

 • Kontratu mugagabeetarako diru-laguntzaren zenbatekoa 3.000 eurokoa izango da, 3.600 eurokoa kontratatutako pertsona emakumea bada eta 3.750 euro jarduera ekonomia berde baterako trantsizio ekologikoaren esparruan edo eraldaketa digitalaren esparruan egindako kontratuetarako (5.5 art.)
 • Aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko diru-laguntzaren zenbatekoa 2.500 eurokoa izango da.
 • Langileak Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailaren edo Barakaldoko DEMA Enpresa Garapenaren enplegu-programaren batean parte hartu eta programa hori osatu badu, diru-laguntzaren zenbatekoa 4.000 eurokoa izango da.
 • Erakunde onuradun bakoitzari, gehienez ere, 10 kontratazio egingo zaizkio, eta, guztira, gehienez ere 30.000 euroko diru-laguntza emango zaio.
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Erakarpen turistikoko ekitaldiak egiteko dirulaguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2023/04/12 - 2023/05/15
Araudia:
Minimis

Dirulaguntzen programa honen bidez, erakarpen turistikoko ekitaldiak egiten lagundu nahi da, honako helburu hauek lortzeko:
a) Eragin sozial eta ekonomiko positiboa sortzea Bizkaiko eskualdeetan.
b) Bilbao Bizkaiaren posizionamendu turistikoa sendotzen laguntzea, bai estatuan, bai nazioartean.
c) Bizkaiko Lurralde Historikoan bisitarien eta gaualdien kopurua handitzea.

2. Programa hau bi jardun-arloren bidez gauzatuko da:
a) 1. arloa: Estatuaren laguntzak ez diren dirulaguntzak (No minimis)
b) 2. arloa: Estatuaren laguntzak diren dirulaguntzak (Minimis)

1. ARLOA: ESTATUAREN LAGUNTZAK EZ DIREN DIRULAGUNTZAK (NO MINIMIS)

DIRULAGUNTZA JASO DEZAKEEN GERTAKARIA

Bizkaiko Lurralde Historikoan turismoa erakartzeko ekitaldiak egitea, baldintza hauek betetzen badituzte:
a) Eragin sozial eta ekonomiko positiboa izatea Bizkaiko eskualdeetan.
b) Bizkaiaren posizionamendu turistikoa sendotzen laguntzea.
c) Bisitarien eta gaualdien kopurua handitzea

ERAKUNDE ONURADUNAK

a) Turismoa kudeatzeko erakundeak
b) Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak eta mankomunitateak
c) Tokiko sektore publikoko erakundeak eta nagusiki kapital publikoa duten tokiko sozietate publikoak, BizkaiAren garapen turistikoaren eremuan lan egiten dutenak.

DIRUZ LAGUN DAITEKEEN GASTUA:

Ekitaldia egiteko eta sustatzeko beharrezkoak diren gastuak.
Lokalak edo beste edozein gune alokatzea, betiere entitate onuradunaren egoitza soziala ez badira.
Ekitaldia egiteko instalazioak eta zerbitzu teknikoak muntatzea.
Ekitaldiaren publizitatea eta hedapena.
Ekitaldia egiteko eskatzen diren aseguruak kontratatzea.

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

Diruz lagun daitezkeen ekintzek diruz lagun daitekeen gastuaren % 70eko laguntza izango dute gehienez, 23. oinarrian lortutako puntuen arabera banatuta (eskabideak baloratzeko irizpideak), honela:

42 eta 50 puntu artean, % 50.
51 eta 58 puntu artean, % 60.
59 eta 84 puntu artean: % 70.

Dirulaguntza, gehienez ere, 30.000 eurokoa izango da deialdi bakoitzeko erakunde onuradun bakoitzeko.

ESKAERA EGITEKO EPEA

Lehenengo deialdirako eskabideak aurkezteko epea 2023ko apirilaren 12ko 08: 30etik 2023ko maiatzaren 15eko 13: 30era izango da, eta bigarren deialdirako, berriz, 08: 30etik aurrera.

2. ARLOA: ESTATUAREN LAGUNTZAK DIREN DIRULAGUNTZAK (MINIMIS)

DIRULAGUNTZA JASO DEZAKEEN GERTAKARIA

Bizkaiko Lurralde Historikoan turismoa erakartzeko ekitaldiak egitea, baldintza hauek betetzen badituzte:
a) Eragin sozial eta ekonomiko positiboa izatea Bizkaiko eskualdeetan.
b) Bizkaiaren posizionamendu turistikoa sendotzen laguntzea.
c) Bisitarien eta gaualdien kopurua handitzea

ERAKUNDE ONURADUNAK

a) Jarduera turistikoa garatzea xede soziala duten irabazi-asmorik gabeko elkarte, fundazio eta bestelako erakundeak.
b) Turismo-ekitaldi bat egiten duten enpresak eta nortasun juridikorik gabeko beste erakunde batzuk

DIRUZ LAGUN DAITEKEEN GASTUA:

Ekitaldia egiteko eta sustatzeko beharrezkoak diren gastuak.
Lokalak edo beste edozein gune alokatzea, betiere entitate onuradunaren egoitza soziala ez badira.
Ekitaldia egiteko instalazioak eta zerbitzu teknikoak muntatzea.
Ekitaldiaren publizitatea eta hedapena.
Ekitaldia egiteko eskatzen diren aseguruak kontratatzea.

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

Diruz lagun daitezkeen ekintzek diruz lagun daitekeen gastuaren % 70eko laguntza izango dute gehienez, 23. oinarrian lortutako puntuen arabera banatuta (eskabideak baloratzeko irizpideak), honela:

42 eta 50 puntu artean, % 50.
51 eta 58 puntu artean, % 60.
59 eta 84 puntu artean: % 70.

Dirulaguntza, gehienez ere, 30.000 eurokoa izango da deialdi bakoitzeko erakunde onuradun bakoitzeko.

ESKAERA EGITEKO EPEA

Lehenengo deialdirako eskabideak aurkezteko epea 2023ko apirilaren 12ko 08: 30etik 2023ko maiatzaren 15eko 13: 30era izango da, eta bigarren deialdirako, berriz, 08: 30etik aurrera.

Enpresaren tamaina
0 - >250
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
EMET 2023 – ENPRESA TURISITIKOEN EKINTZAILETZARAKO ETA LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO LAGUNTZAK
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2023/04/06 - 2023/05/05

Xedea:

Agindu honen xedea da turismo-jarduera egokitu, berreskuratu eta berrabiarazteko laguntza-programaren deialdia egitea.
Euskal Autonomia Erkidegoan tokiko garapena erraztuko duten turismo-negozio berriak sortzea bultzatuko da, bai eta euskal turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzera bideratutako jarduerak ere, berrikuntza teknologikoa bultzatuz, turismo-eskaintza hobetu eta optimizatuz eta/edo turismo seguru, iraunkor, arduratsu eta irisgarri baterantz egokituz, betiere honako laguntza-ildo hauetan sartzen badira:
– Turismo-negozio berriak sortzeko ekintzailetza.
– Turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzea.

Onuradunak:

Pertsona fisiko eta juridikoak, bai eta ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak ere, Euskal Autonomia Erkidegoan turismo-jarduera gauzatzeko legez eska daitezkeen baldintzak betetzen badituzte:

a) ostatu-enpresa turistikoak,
b) bitartekaritzako turismo-enpresak,
c) jatetxe-arloko enpresak,
d) turismo-garraioko enpresak,
e) turismo aktiboko enpresak,
f) kongresuen antolatzaile profesionalak (OPCak),
g) turismo-gidak,
h) autokarabanentzako harrera-eremu berezien titularrak.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

a) Negozio turistiko berriak sortzeko ekintzailetza, I. eranskinean garatzen direnak.
b) Turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzea. Horien ezaugarriak II. eranskinean garatzen dira:
– Enpresa-berrikuntza eta turismo-zerbitzuen berrikuntza, konponbide teknologikoen bidez.
– Enpresen turismo-eskaintza hobetzea eta optimizatzea.
– Eskaintza turismo seguru, iraunkor, arduratsu eta irisgarri batera egokitzea.
2. – Bi lerroak baztertzaileak dira.
3. – Laguntzaren xede diren inbertsioak EAEn kokatu beharko dira.

Laguntzen zenbatekoa:

1. – I. eranskinean jasotako negozio berriak sortzeko ekintzailetzari buruzko proiektuetarako gehieneko dirulaguntza diruz lagun daitekeen gastuaren % 40koa izango da, 18.000 eurora arte.
2. – II. eranskinean jasotako turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzeko proiektuetarako gehieneko dirulaguntza diruz lagundu daitekeen gastuaren % 30 izango da, 15.000 eurora arte.

Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Enpresaren tamaina
Erakundeak
Araudia
Eskatzeko epea