Udalen dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Ekonomiaren zenbait sektoretan energia berriztagarri termikoen instalazioak ezartzearekin lotutako pizgarrien programa
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa, Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/03/24 - 2023/12/31

Deialdia 2 pizgarri-programaz osatuta dago: batetik, industria-sektorean, nekazaritza eta abeltzaintzaren sektorean, zerbitzu-sektorean edo ekonomiaren beste sektore batzuetan, bizitegiena barne, energia berriztagarri termikoen instalazioak egiteko; eta, bestetik, sektore publikoko bizitegitarako ez diren eraikin, establezimendu eta azpiegituretan energia berriztagarri termikoen instalazioak egiteko.

 

Entitate onuradunak:

1. pizgarri-programaren barruan, subjektu hauek izango dira laguntzen azken hartzaileak, merkatuan ondasunak edo zerbitzuak eskaintzeko jarduera ekonomikoren bat egiten badute:

 • Pertsona fisikoak.
 • Pertsona juridikoak.
 • Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 2.2 artikuluak hizpide dituen administrazio publikoetako edozeinetako sektore publiko instituzionaleko edozein entitate, baita irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak edo zuzenbide pribatuko entitateak ere.
 • Aurreko hiru puntuetako figuretako edozeinetako talde, elkarte, partzuergo zein beste edozein kolaborazio modutako erakundeak, nortasun juridikoarekin edo gabe.

2. pizgarri-programarako, subjektu hauek izango dira laguntzen azken hartzaileak, merkatuan ondasunak edo zerbitzuak eskaintzeko jarduera ekonomikorik egiten ez badute:

 • Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 3. artikuluan xedatzen diren lurralde-mailako toki-erakundeak edo tokiko zein tokiaz gaindiko beste edozein entitate, aurrekoez bestelakoa dena, legez eratuta dagoena eta nortasun juridiko propioa daukana.
 • Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 2.2 artikuluak hizpide dituen administrazio publikoetako edozeinetako sektore publiko instituzionaleko edozein entitate, baita irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak edo zuzenbide pribatuko entitateak ere.
 • Aurreko puntuko figuretako edozeinetako talde, elkarte, partzuergo zein beste edozein kolaborazio modutako erakundeak, nortasun juridikoarekin edo gabe.
Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Energia-efizientzia, energia berriztagarriak, garraioa eta mugikortasun efizientea bultzatzeko inbertsioetarako laguntza-programa
Dirulaguntza mota:
Inbertsioetarako laguntzak, Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2022/06/08 - 2023/10/31

Deialdiaren barnean 6 laguntza-azpiprograma hartzen dira, hidrogenoaren kontsumoa sustatzeko, ETEetan energia-efizientzia bultzatzeko, zundaketa bertikalak egiteko (zirkuitu itxia/irekia), bero-sareetan hargune berriak ezartzeko, EEKSI sistemak ezartzeko, mugikortasun bertikalean energia aurrezteko, bizikleta sustatzeko, gas naturala hornitzeko instalazioetarako eta ostalaritza-sektorean efizientzia altuko ekipamenduen RENOVE programa sustatzeko inbertsioak egikaritzeko xedearekin.

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Proiektu pilotu berezietarako pizgarrien programa Energia Komunitateak (CE IMPLEMENTA PROGRAMA)
Dirulaguntza mota:
Komunitate energetikoak
Eskatzeko epea:
2022/12/19 - 2023/02/13

Energia-komunitateen figura bultzatu eta garatzea, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planeko 7. osagaiaren barruan (Energia berriztagarrien hedapena eta integrazioa) sartutako erreforma espezifikoan aurreikusitakoaren arabera. Plan horrek energia-komunitateak funtsezko eragiletzat hartzen ditu, eta hori guztia energia-sektorean tradizioz parte hartu ez duten eragileek parte hartzea sustatzen duten neurri ertain edo handiko proiektuei laguntza emanez, energia berriztagarrien eskariaren eta energia elektrikoaren azpiegituraren garapen jasangarria helburu izanik.

Entitate onuradunak: 

Onuradun izan daitezke egoitza fiskala Espainian duten eta abenduaren 22ko TED/1446/2021 Aginduaren 2.1 artikuluan ezarritakoaren arabera energia-komunitatea osatzen duten pertsona juridikoak, publikoak edo pribatuak, legez eratuak eta baliozkoak.

Jarduketa eremuak:

 1. Energia berriztagarri elektrikoak Energia iturri hauetako bati edo batzuei lotuak: biomasa, biogasa edo bestelako gas berriztagarriak, eolikoa, hidraulikoa eta eguzki-energia fotovoltaikoa.
 2. Energia berriztagarri termikoak, energia-iturri hauetako bati edo batzuei lotuak: aerotermia, biomasa, biogasa, biometanoa edo bestelako gas berriztagarriak, geotermia, hidrotermia eta eguzki-energia termikoa, eta iturri horiek deialdian zehaztutako aplikazioetan aprobetxatzeko sistemak.
 3. Eraginkortasun energetikoa Aplikazio hauetako bati edo batzuei lotuta: inguratzaile termikoaren eraginkortasun energetikoa hobetzea.
 4. Mugikortasun iraunkorra Aplikazio hauetako bati edo batzuei lotuta dago: ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegitura ezartzea eta ibilgailu elektriko entxufagarriak eta mugikortasun partekaturako erregai-pila erostea.
 5. Eskariaren kudeaketa. Aplikazio hauetako bati edo batzuei lotuta daude: kontagailuaren atzean biltegiratzea eta biltegiratze hidraulikoaren bidez edo bestelako biltegiratze-sistema berritzaileen bidez erregulatzea (belaunaldi berriko bateriak edo ibilgailu-baterien aprobetxamendu berriak (baterien bigarren bizitza), energia termikoaren eskaera gehitzea eta eskaria malgutzeko sistemak.
 • Proiektu bakoitzeko gutxieneko inbertsioa 1.000.000 eurotik gorakoa izango da.
 • Diru-laguntza jaso dezaketen inbertsioak egiteko eta laguntzen xede diren jarduerak egiteko epea hamalau (14) hilabetekoa izango da, laguntza emateko aldeko ebazpena jakinarazten den egunetik hasita.
Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
UEMArentzat lehentasunezkoak diren hainbat egitasmo indartzeko antolatutako ekimenengatik dirulaguntzak
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/10/25 - 2022/12/31

Oinarri hauen helburua da Mankomunitateko udalei UEMAk 2022rako egitasmoan zehaztutako hainbat lehentasunetan sakontzeko ekimenak martxan jartzeko dirulaguntzak ematea. Dirulaguntza hauen bidez, ondoren jarduerak bultzatu nahi dira 2022an:

a) Udalek onartzen dituzten udalerriko hirigintza plan orokorretan (HAPOetan), plan partzialetan edo udalerriko egoera soziolingusitikoan eragina izan dezaketen
bestelako plan eta proiektuei ELE tresna aplikatzea eta neurriak hartzea, dagozkion emaitzen arabera.

b) Herritar etorri berriak euskara erakartzea helburu duten ekimenak udalerri horretan lehenengoz martxan jartzea.

Erakunde onuradunak:

Dirulaguntza hauek jaso ahalko dituzte, Mankomunitateko kide izan, eta esleipena egiten den egunean, mankomunitateari ordaindu beharreko kuota egunean duten udalek.

Dirulaguntza jasotzeko beharrezkoa izango da udalari bere pertsonal gastuez gain, ekimen honek aparteko gain kostu bat suposatu izana.

Laguntzaren zenbatekoa:

Atalak gehienezko kopuru hau izango du: 25.000 euro.

Kide diren udalentzako dirulaguntzak: Partida: 40.900.

Dirulaguntza ez da inoiz gain kostu horren %85 baino handiagoa izango.

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Bizkaiko udalek Europar Batasunaren programa eta ekimenetan parte hartzea
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/02/10 - 2022/10/31

150.000 biztanletik beherako Bizkaiko udalen edo udal-elkarteek Europar Batasuneko programa eta ekimenetan parte-hartzea sustatzeko foru-dirulaguntzen deialdia egiten da. Foru dekretu honen helburua Europako finantzaketa-deialdi batean proiektu bat aurkezterakoan erakunde onuradunak izan dituen laguntza teknikoko eta aholkularitzako kanpo-kostuak % 50ean kofinantzatzea da.

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Leader – V Kapitulua: Leader herrietako oinarrizko zerbitzuen azpiegituretan eta berrikuntzetarako inbertsioetan laguntza
Dirulaguntza mota:
Inbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/11/01 - 2023/03/25

Laguntza honen helburua da azpiegitura txikiak sortzeko, hobetzeko edo handitzeko inbertsioak sustatzea, jarduera hauen barruan:

 • Energia berriztagarriak, energia aurreztea, biomasa eta district heating.
 • Oinarrizko zerbitzuak ematen dituzten azpiegiturak: ura, saneamendua, elektrifikazioa eta gasifikazioa.
 • Industrialde txikiak eta enpresa-ekimenak hartuko dituzten lokalak prestatzea.
 • Turismoari lotutako eskala txikiko azpiegiturak.
 • Eraikinak eta zerbitzuetarako lokalak.
 • Herriguneak egokitzea
Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Agenda 2030
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa, Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/08/26 - 2022/09/15

Agindu honen xedea da Estatu Idazkaritzak Tokiko Erakundeetan 2030 Agenda ezarri, lerrokatu eta kokatzea sustatzen duten proiektu eta ekimenetarako, bere aurrekontuetako kredituen kargura, norgehiagokako erregimenean, eman beharreko diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezartzea.

Entitate onuradunak:

 • Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 3. artikuluan jasotako toki-erakundeak izan daitezke erakunde onuradun
 • Halaber, erakunde onuradun izan daitezke Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11.3 artikuluaren arabera eratutako toki-erakundeen elkarteak, baldin eta agindu honetako xedapen gehigarri bakarrean ezarritako baldintzak betetzen badituzte.
 • Diru-laguntza jasotzen duen erakunde onuraduna izateak esan nahi du deialdia egin duen erakundearen eta erakunde laguntzailearen aurrean bere gain hartzen dituela izaera horri dagozkion eskubide eta betebehar guztiak, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen eta hura garatzeko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako Erregelamenduaren ondoriozkoak.
 • Entitate onuradunek egiten dituzten ekintzek oinarri arautzaile hauetan ezarritakoa bete beharko dute.
 • Ezin izango dira erakunde onuradun izan azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean daudenak. Multzoen kasuan, eskakizun hori taldekide bakoitzari aplikatuko zaio.

Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak:

Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 31. artikuluan xedatutakoaren arabera arautuko dira, eta hauetako bati erantzun ahal izango diote:

a) Langileen kostuak. Kontusail honetan sartzen ahalko dira proiektua garatzeko kontratatutako langileen ordainsariak ordaintzearen ondoriozko gastuak, bai eta erakundeaz kanpoko langileenak ere, zerbitzuak alokatzeko kontratua dutenak edo noizbehinkako lankidetza egiten dutenak. Diruz lagundutako proiektua betetzera atxikitako langileen ordainsariek deialdietan lanbide talde desberdinentzat ezarritako ordainsarien zenbatekoraino baino ez dute dirulaguntzarik jasoko.

b) Aktibitateak. Kontusail honetan sartuko dira diruz lagundutako proiektua egiteak dakartzan gastuak, baldin eta proiektua gauzatzeko zehaztu eta beharrezkoak badira:

 • Kontsumo artikuluak, hornidurak eta zerbitzu orokorrak, egindako kostu errealen arabera diruz laguntzen ahal direnak, fakturen bidez jasoak.
 • Proiektua garatzeko erabilitako ondasun higiezinen alokairua.
 • Erregistro publiko batean inskriba daitezkeen ondasunetan (erosketa, eraikuntza, errehabilitazioa eta hobekuntza) inbertsioak egin behar izanez gero, inbertsioak ezinbestekoak direla eta jarduerarako aurreikusitako lorpenekin lotuta daudela justifikatu beharko da. Inbertsio horiek ezin izanen dute gainditu kasuan kasuko proiekturako eskatutako dirulaguntza osoaren %5, eta gastua deialdi bakoitzean diruz laguntzen ahal den epean egin beharko da, justifikazio eguna baino sei hilabete lehenago gutxienez. Onuradunak hamar urtez erabili beharko ditu ondasunak diru-laguntza eman zitzaion helburu zehatzerako, ondasun inskribagarrien kasuan, eta bost urtez gainerako ondasunen kasuan. Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 31.4 artikuluko arauak bete beharko dira.
 • Dietak eta bidai gastuak: kontzeptu honen kargura bidezkotzen ahalko dira soilik proiektuari atxikitako langileen dietak eta bidaia gastuak. Joan-etorriak, ostatua eta mantenua, zerbitzuagatiko kalte-ordainei buruzko maiatzaren 24ko 462/2002 Errege Dekretuan jasotako dieten 2. taldeari dagokion gehienekora arte. Dietak eta bidai gastuak diruz laguntzen ahal dira, baldin eta diruz lagundutako programaren zenbateko osoaren% 10 gainditzen ez badute.
 • Proiektua gauzatzeko behar diren material inbentariagarria eta bibliografikoa erosteko edo alokatzeko gastuak.
 • Material suntsikorra, hala nola paperak, kontsumigarriak edo bestelakoak.
 • Finantza-gastuak, aholkularitza juridiko edo finantzarioko gastuak, notario- edo erregistro-gastuak, diruz lagundutako proiektua egiteko peritu-gastuak (diruz lagundutako proiektuaren ikuskatzailearen txostena barne) eta administrazio-gastu espezifikoak diruz lagundu ahal izango dira, baldin eta diruz lagundutako jarduerarekin zuzeneko lotura badute eta proiektua behar bezala prestatu eta gauzatzeko ezinbestekoak badira.
 • Bestelako gastuak, hala nola, egindako jardueren publizitatea eta zabalkundea, proiektuaren gauzatzeari lotutako zerbitzu profesionalak ematea, edo diruz lagundutako jarduerarekin zuzenean zerikusia duten beste batzuk.
Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Toki-erakundeek Euskal Autonomia Erkidegoko EGF Plus 2021-2027 programaren esparruan gazteak kontratatzeko dirulaguntzak
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa
Eskatzeko epea:
2022/06/23 - 2022/09/30

Deialdi honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan eta Gazteen Bermeko Sisteman izena emanda dauden gazte langabeak kontratatzeagatik emango zaizkien laguntzen oinarriak ezartzea eta laguntza horiek arautzea, lanbide-eskarmentua eskuratu eta gazte horien enplegagarritasuna sustatzeko neurriak baitira kontratazioak.

Entitate onuradunak:

Euskal Autonomia Erkidegoko mankomunitatateak, kuadrillak eta udalerriak edo horien mendeko toki-garapeneko agentziek, baldin eta nortasun juridikoa baldin badute.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

Deialdi honetan, gazteekin egindako lan-kontratuak lagunduko dira diruz, baldin eta 5. artikuluan arautzen diren baldintzak betetzen badituzte. Toki-eremuak sustatutako kontratuak izan behar dute, eta zuzenean egingo dituzte dirulaguntzen onuradun diren udalek edo toki-garapeneko agentziek.

Edonola ere, enplegu-eskaintzak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatuko ditu

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langabeei zuzendutako laneratze eta berrikuntzako gizarteratze proiektu berezien garapenerako laguntzen 2022 urterako deialdia
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/06/23 - 2022/09/30

Deialdi honen xedea da proiektu bereziak finantzatzera bideratutako 2022. urterako laguntzak arautzea, gizarteratzeko eta laneratzeko edo enplegagarritasuna hobetzeko jarduera integralak diren aldetik, betiere langileei zuzenduta.

Erakunde onuradunak:

Deialdi honen esparruan, honako erakunde hauek izan ahalko dira kofinantzaketaren onuradunak, horretarako eskaera egin ondoren:

 • Foru-aldundiak eta foru-sektore publikoa.
 • EAEko udalak eta tokiko sektore publikoko entitateak.
 • EAEko sektore publikoko entitateak.
 • EAEko tokiko edo eskualdeko garapenerako agentziak eta horiekin lotutako elkarteak.
 • Prestakuntza-erakunde pribatu akreditatuak, irabazteko asmorik gabekoak, eta/edo dagokion Prestakuntza Erakundeen Erregistroan agertzen direnak.
 • Hezkuntza Sailaren edo Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren mendeko prestakuntza-erakundeak.
 • Diruz lagundutako jarduera EAEn egiteko bitarteko egokiak dituzten erakundeak, baldin eta merkataritza-jarduera xede sozial baten mende badago, lehentasunez, eta azken hamar urteetan gutxienez irabazien % 70 erakundearen xede soziala lortzeko berrinbertitu badute. Baldintza hori egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztuko da, baldin eta Lanbiden ez bada lehendik aurkeztu.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

Deialdi honen barruan diruz lagundu ahalko da proiektu berezien betearazpena. Proiektu bereziak izango dira prestakuntza-, orientazio- edo enplegu-ekintzak edo proiektu horietan parte hartzen dutenen enplegagarritasuna nabarmen hobetuko duen beste edozer neurri bateratuko dituzten proiektuak:

 • Aurrez aurreko modalitatean prestakuntza ematea, bai Kualifikazio Profesionalen Sistema Nazionalaren berezko gaitasun profesionalak, bai Profesionaltasun Ziurtagiriak eskuratzeko oinarrizko gaitasunak, edo Prestakuntza Espezialitateen Katalogoan erregistratutako premiazko prestakuntzak edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimendutako beste prestakuntzak garatzeko. Lanpostuan bertan egiteko prestakuntza-ekintzak ere izan daitezke, prestakuntza eta lana txandakatzekoak.
 • Aurrez aurreko orientazio profesionaleko eta laneratzeko jarduerak, laneratze-ibilbide pertsonalizatu bat egitea sustatze aldera, parte hartzen duten pertsonen jarraipen pertsonala eta emaitzen ebaluazioa egiteko.
 • Enplegu-aukerak aztertzea, agente kontratatzaileak izan daitezkeenekin harremanetan jartzeko eta tartean sartzeko, lan-merkatuko beharrak identifikatuz eta proiektu berezian parte hartzen duten pertsonen kontratazioa bultzatuz.
 • Hartzaileen enplegagarritasuna hobetzea helburu duen beste edozein jarduketa, aurretik deskribatutako hiru jarduketez bestelakoa.
Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Toki-erakundeek Euskal Autonomia Erkidegoko EGF Plus 2021-2027 programaren esparruan gazteak kontratatzeko dirulaguntzak. 2022ko deaialdia
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa, Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/06/10 - 2022/09/30

Deialdi honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan eta Gazteen Bermeko Sisteman izena emanda dauden gazte langabeak kontratatzeagatik emango zaizkien laguntzen oinarriak ezartzea eta laguntza horiek arautzea, lanbide-eskarmentua eskuratu eta gazte horien enplegagarritasuna sustatzeko neurriak baitira kontratazioak.

Erakunde onuradunak:

 • Deialdi honetako laguntzen onuradun izan daitezke, aldez aurretik berariazko eskaera egin ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko mankomunitateak, kuadrillak eta udalerriak, edo horien mendeko toki-garapeneko agentziak, baldin eta nortasun juridikoa badute.
 • Eskaera bakarra aurkeztuko da udalerri, mankomunitate edo kuadrilla bakoitzeko, egin beharreko kontratazio guztietarako, eta erakunde bakarra izan daiteke onuradun, hau da, udala, mankomunitatea edo kuadrilla, lehentasunez, edo tokiko garapen-agentzia.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

 • Deialdi honetan, gazteekin egindako lan-kontratuak lagunduko dira diruz, baldin eta 5. artikuluan arautzen diren baldintzak betetzen badituzte.
 • Toki-eremuak sustatutako kontratuak izan behar dute, eta zuzenean egingo dituzte dirulaguntzen onuradun diren udalek edo toki-garapeneko agentziek.
 • Edonola ere, enplegu-eskaintzak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatuko ditu.
Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Erakundeak
Udalerriaren tamaina
Udalerriaren kokapena
Eskatzeko epea