Udalen dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Lurralde Berrikuntza, Jarduera Sozioekonomikoa Suspertzeko eta Despopulazioaren Aurkako Proiektuetarako Dirulaguntzak_2024
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna, Kontratazioa/ formazioa, Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2024/07/01 - 2024/08/01

Lurralde-eraldaketarako toki-erakundeek sustatutako proiektu berritzaileak finantzatzeko dirulaguntzetarako deialdia egitea 2024ko ekitaldirako, baldin eta proiektu horiek ekonomia-, gizarte-, ingurumen- eta genero-dimentsiotik abiatuta despopulazio-arazoak dituzten eremuen suspertze soziala eta ekonomikoa bultzatzen badute eta landa-eremuari balioa ematen badiote.

 

 

Laguntzak proiektu berritzaile bereziak eta erakusgarriak finantzatzeko erabiliko dira, despopulazioaren, garapen iraunkorraren eta trantsizio ekologikoaren aurkako borroka helburu dutenak, modalitate hauetako batekin:

 • A Modalitatea: toki-erakundeek sustatutako proiektu instituzionalak, lurralde-adimeneko eta -berrikuntzako ekosistemak sortzea eta garatzea edo jarduera sozioekonomikoa suspertzen duten proiektu traktoreei laguntzea helburu dutenak, erronka demografikoari eta despopulazioaren aurkako borrokari aurre egiteko.
 • B Modalitatea: irabazi-asmorik gabeko erakundeek sustatutako gizarte-proiektuak, lurralde-eraldaketa helburu duten proiektuetan gizarte-partaidetza sustatzea eta garatzea helburu dutenak.
 • C Modalitatea: Ekonomia bultzatzea, dibertsifikatzea eta suspertzea helburu duten enpresa-proiektuak.

Laguntzaren Onuradunak

Toki-erakundeek sustatutako proiektuen A modalitaterako:

 • Udalek edo udalen elkarteek.
 • Probintzia- eta foru-diputazioek, uharteetako kabildo eta kontseiluek eta probintzia bakarreko autonomia-erkidegoek.
 • Hainbat udalerri biltzen dituzten eskualde-kontseiluak edo beste toki-erakunde batzuk.
 • Udalerrien mankomunitateek.
 • Aipatutako lurraldeko edozein toki-erakunderi lotutako edo haren mendeko erakunde autonomoek.

B modalitaterako, irabazi-asmorik gabeko erakundeek sustatutako proiektuak:

 • Irabazi-asmorik ez duten erakundeak edo enpresak.

C modalitaterako, enpresek eta beste ekimen ekintzaile batzuek sustatutako proiektuak:

 • Onuradun izan daitezke pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak, publikoak edo pribatuak, ondasun-erkidegoak edo beste edozein unitate ekonomiko edo ondare bereizi.

Dirulaguntzaren Zenbatekoa

Onuradun bakoitzak eskatutako guztizko zenbatekoa ezingo da izan erabilgarri dagoen kreditu osoaren % 5 baino handiagoa.

Hautatutako proiektu bakoitzerako, emandako laguntzek ezingo dute gainditu diruz lagun daitekeen gastu osoaren % 90, eta gehieneko zenbateko hauei egokituko zaizkie, onuradunen tipologiaren arabera:

 • Hainbat udalerri biltzen dituzten eskualde-kontseiluen eta haien erakunde autonomoen, mankomunitateen edo bestelako toki-erakundeen kasuan: 300.000 euro.
 • Udalen eta haien erakunde autonomoen kasuan: 200.000 euro.

Eskatu beharreko dirulaguntzaren gutxieneko zenbatekoa honako hau da:

 • Hainbat udalerri biltzen dituzten eskualde-kontseiluen eta haien erakunde autonomoen, mankomunitateen edo bestelako toki-erakundeen kasuan: 25.000 euro.
 • Udalen eta haien erakunde autonomoen kasuan: 10.000 euro.

Diruz Lagun daitezkeen Gastuak

Diruz lagundu daitezkeen gastutzat jotzen dira zuzeneko gastuaren kategoria hauek:

 • Langile-gastuak.
 • Bidaia- eta mantenu-gastuak.
 • Jardueren gastuak, hala nola:
  • Kontsumo-gaiak, hornidurak eta zerbitzu orokorrak.
  • Proiektua garatzeko erabilitako ondasun higiezinen alokairua.
  • Erregistro publiko batean inskriba daitezkeen ondasunetan egindako inbertsioak (erostea, eraikitzea, birgaitzea eta hobetzea), bai eta ibilgailuak erosteko inbertsioak ere.
  • Justifikazio-kontua berrikusteko gastuak.

Gauzatze Epea

Diruz lagundutako proiektuak gauzatzeko gehieneko epea 2026ko abenduaren 31ra artekoa izango da.

Justifikatzeko Epea

Aurreko dokumentuak aurkezteko epea, gehienez ere, hiru (3) hilabetekoa izango da, jarduera egiteko epea amaitzen denetik hasita.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

2024ko Deialdia: Anuncio 24444 del BOE núm. 157 de 2024

Laburpen-Fitxa: Ficha_v2 (eudel.eus)

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Toki-Erakundeetan 2030 Agenda Bultzatzeko Laguntzak_2024
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2024/06/25 - 2024/07/22

Ebazpen honen xedea da 2030 Agenda toki-erakundeetan ezartzea, lerrokatzea eta kokatzea sustatzen duten proiektu eta ekimenetarako dirulaguntzen 2024rako deialdia egitea, norgehiagoka-erregimenean.

Proiektuen kalitatea bermatze aldera, ezartzen da parte hartzen duen erakunde bakoitzak proiektu bakarra aurkeztu ahal izango duela deialdi honetan.

Diruz Lagun Daitezkeen Jarduerak

Dirulaguntzak honako gai hauei buruzko proiektuak edo ekimenak diruz laguntzeko izango dira:

 • Tokiko eremuan 2030 Agenda ezartzeko planak egitea.
 • Udaleko plan estrategikoak 2030 Agendara egokitzeko proiektuak.
 • 2030 Agenda ezartzeko Planean eta/edo lehendik dauden beste plan estrategiko batzuetan ezarritako lehentasunei erantzuten dieten jarduerak, 2030 Agendarekin bat datorren lurraldean erantzun bat ematea helburu dutenak.
 • 2030 Agendaren inguruko sentsibilizazio- eta kontzientziazio-proiektuak, tokiko herritarrei eta/edo tokiko eragile guztiei zuzenduak, gaitasunak sortzea barne.
 • 2030 Agenda ezartzen eta toki-eremuan Garapen Iraunkorreko Helburuen lorpena gauzatzen lagunduko duten ekimenak.

Laguntzen Zenbatekoa

Gutxienez 20.000 €eta gehienez 250.000 €-ko proiektuak diruz lagundu ahal izango dira.

Gauzatze Epea

Proiektu bakoitza gauzatzeko gehieneko epea urtebetekoa izango da, dirulaguntza emateko ebazpena “Dirulaguntzen Datu-base Nazionalean” argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Justifikatzeko Epea

Justifikazioa aurkezteko epea hiru hilabetekoa izango da, proiektua gauzatzeko aldia amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

Gastuen Aldi Hautagarria

Proiektu bakoitza gauzatzeko gehieneko epea urtebetekoa izango da, 2024/06/21etik aurrera.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Ebazpenaren Laburpena: Anuncio 23005 del BOE núm. 149 de 2024

Laburpen Fitxa: Ficha_v2 (eudel.eus)

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Turismo-Jarduera Sustatzeko Laguntzak_2024
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2024/06/17 - 2024/06/30

Dirulaguntzen deialdi honen helburua sektore publikoari laguntzea da, 2024an Bilbo Bizkaia helmugaren garapen turistiko jasangarrirako proiektuak egiten, bai eta lurraldean proiekzio turistikoa duten ekitaldiak bultzatzea ere.

Zehazki, arlo hauetan sailkatutako proiektuak finantzatuko dira:

 • 1. Arloa: Azpiegitura turistikoak, turismo-bulego iraunkorrak eta baliabide turistikoak hobetzea.
 • 2. Arloa: Prestakuntza eta sektorearen lehiakortasuna hobetzea.
 • 3. Arloa: Helmuga, produktuak edo turismo-jarduerak sustatzea.
 • 4. Arloa: Turismoa erakartzeko ekitaldiak
 • 5. Arloa: Turismo-kudeaketako egiturak indartzea.

1. ARLOA: TURISMO-AZPIEGITURAK, TURISMO-BULEGO IRAUNKORRAK ETA BALIABIDE TURISTIKOAK HOBETZEA

Erakunde Onuradunak

 • Eskualdeko eta tokiko Turismo Kudeaketako Erakundeak eta horien mendeko beste erakunde publiko batzuk.
 • 150.000 biztanletik beherako udalak.

Dirulaguntza Jaso Dezakeen Egitatea

Diruz lagundu daitekeen egitatetzat hartuko da turismo-azpiegiturak, turismo-bulego iraunkorrak eta baliabide turistikoak hobetzeko edo egokitzeko eta turismo-eskaintza garatzeko inbertsioa, honako eremu hauetan:

 • Jasangarritasuna
 • Eskuragarritasun
 • Digitalizazio
 • Seinaleztapen;

Gauzatze Epea

Diruz lagundutako jarduerak edo proiektuak 2024ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arteko epe luzaezinean hasi eta amaitu beharko dira.

1. Arearen Laburpena: I-652_eus.pdf (bizkaia.eus)

4. ARLOA: TURISMOA ERAKARTZEKO EKITALDIAK

Erakunde Onuradunak

 • Eskualdeko eta tokiko Turismo Kudeaketako Erakundeak eta horien mendeko beste erakunde publiko batzuk.
 • 150.000 biztanletik beherako udalak.

Dirulaguntza Jaso Dezakeen Egitatea

Honako baldintza hauek guztiak betetzen dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoan turismoa erakartzeko ekitaldiak diruz laguntzeko moduko egitatetzat hartuko dira:

 • Bizkaiko Lurralde Historikoko eskualdeetan eragin sozial eta ekonomiko positiboa izatea.
 • Bizkaiko turismo-posizionamendua sendotzen laguntzea.
 • Jende guztiarentzat irekita egotea.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoaz haraindi ondorioak dituztenak.

Ekitaldiak informazioa izan beharko du erakunde sustatzailearen webgunean, sare sozialetan edo erakundeak duen informazio publikoko beste edozein bitarteko, plataforma edo euskarri digitaletan.

Diruz Lagun Daitezkeen Gastuak

Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira, besteak beste, honako hauek:

 • Ekitaldia antolatzeko, egiteko eta sustatzeko beharrezkoak diren gastuak.
 • Ekitaldia garatzeko instalazioak eta zerbitzu teknikoak muntatzea.
 • Lokalak edo beste edozein espazio alokatzea ekitaldia egiten den bitartean, betiere horiek ez badira erakunde onuradunaren egoitza soziala.
 • Ekitaldia egiten den egunerako eskatzen diren aseguruak kontratatzea. Zenbatekoa hainbanatu egingo da urteko kontratazioaren kasuan.
 • Ekitaldiaren publizitatea eta hedapena.

Gauzatze Epea

Diruz lagundutako jarduerak edo proiektuak 2024ko maiatzaren 1etik abenduaren 31ra arteko epe luzaezinean hasi eta amaitu beharko dira.

4. Arearen Laburpena: I-653_eus.pdf (bizkaia.eus)

INTERESEKO BESTE DOKUMENTU BATZUK

Laguntzaren Laburpena: Ficha_v2 (eudel.eus)

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Euskal Kultura Ondarearen Garrantzia Azpimarratu eta Hedatzeko 2024-2026 Laguntzak
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2024/06/11 - 2024/07/11

Agindu honen xedea da Euskal Kultura Ondarea balioesteko eta zabaltzeko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzea eta horietarako deialdia egitea.

 

 

Onuradunak

Ondasunen jabe diren pertsona fisiko eta juridikoak, eta irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoak, publikoak eta pribatuak; toki-administrazioa osatzen duten erakundeak edo horien mendeko organoak, dirulaguntzen xede diren ondasunak edo lurrak eskuratzen dituztenak; birgaitzeko hirigintza-sozietateak.

Diruz Lagun daitezkeen Jarduerak

Hauek dira diruz lagundu daitezkeen jarduerak:

a) Kultura-ondarea balioestea, kultura-ondasunak ezagutu, balioetsi, aintzatetsi eta erabileraz hornitzera bideratutako jardueratzat hartuta, eta, bereziki, honako hauek:

 • Kultura-ondasunaren ondare-balioekin bateraezinak diren elementuak, zatiak edo, are, eraikinak ezabatzea, eraistea eta/edo kentzea.
 • Hirigune Historikoetan dauden jabetzen lotizazio-erregimenari eustea.
 • Higiezinak berrerabiltzea, hau da, birgaitzea erabilera nagusirako edo beren ondare-balioekin bateragarria den erabilera berri baterako.
 • Arkeologia-aztarnategietan arkeologia-egitura garrantzitsuak finkatzea, balioa emateko proiekturik ez dutenak kanpo utzita.
 • Ondasunaren eta/edo orubearen aurretiazko azterlanak (arkeologikoak, dokumentalak, historikoak, erabilerei buruzkoak, diagnostikatzekoak, etab.), betiere horien helburua kultura-ondasunari balioa ematea bada eta esku hartzeko proiektuan sartuta geratzen badira.

b) Kultura-ondarea zabaltzea. Ondare horren ondare-balioak zabaltzeko jarduerak dira, ondarearen sentsibilizazioaren, sozializazioaren eta interpretazioaren bidez.

c) Babes bereziko edo ertaineko kultura-ondasun higiezinen eta/edo dagokien ingurunearen desjabetzeak finantzatzea. Honako kategoria hauek lagundu ahal izango dira diruz: Ondare Arkeologikoa eta Ondare Eraikia.

Dirulaguntzaren Gehieneko Zenbatekoa

Agindu honetan aurreikusitakoaren arabera ematen diren dirulaguntzen gehieneko muga honako zenbateko hauetatik txikiena izango da: 250.000 euro edo diruz lagun daitekeen zenbatekoaren % 100, hirigune historikoetako jabetza-loteen erregimenari eusteko izan ezik, orduan % 15ekoa izango baita.

Dirulaguntzaren Ordainketa

Agindu honen kontura emandako dirulaguntzak zatika ordainduko dira, honela:

 • Lehenengo ordainketa emandako dirulaguntzaren herena izango da.
 • Gainerako bi herenak dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritakoaren arabera ordainduko dira, gastua justifikatu ondoren.

Gauzatze Epea

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak 2023ko urtarrilaren 1etik 2025eko azaroaren 30era bitartean gauzatu beharko dira.

Gastuen Aldi Hautagarria

Diruz lagunduko diren jarduerak hasita egon beharko dira, edo 2024ko ekitaldian hasi beharko dira, eta, gehienez ere, 2026ko azaroaren 30ean amaitu beharko dira.

Justifikatzeko Epea

Diruz lagundutako jarduerak justifikatu beharko dira, gehienez ere:

 • 2024an egin beharreko jardueren kasuan: 2024ko abenduaren 15era arte, egun hori barne.
 • 2024-2025 aldian egin beharreko jardueren kasuan: 2024ko abenduaren 15era arte, 2024an gauzatutako jarduerak barne, eta 2025eko abenduaren 15era arte, 2025ean gauzatutako jarduerak barne.
 • 2024-2026 aldian egin beharreko jardueren kasuan: 2024ko abenduaren 15era arte, 2024an gauzatutako jarduerak barne; 2025eko abenduaren 15era arte, 2025ean gauzatutako jarduerak barne, eta 2026ko abenduaren 15era arte, 2026ko azaroaren 30era arte gauzatutako jarduerak barne.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpen Fitxa: Ficha_v2 (eudel.eus)

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Leader 2024
Dirulaguntza mota:
Ekintzailetza, Kontratazioa/ formazioa
Eskatzeko epea:
2024/06/08 - 2024/06/28

Deialdi honen xedea da Landa eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariaren 2023ko abuztuaren 25eko Ebazpenaren bidez onartutako Tokiko Garapen Parte-hartzailerako Estrategian (LEADER ikuspegia) ezarritako helburuak betetzeko laguntzen deialdia egitea. Hori guztia Nekazaritza Politika Bateratuaren Plan Estrategikoan (PEPAC) 2023-2027 ezarritakoaren arabera. Plan hori Batzordearen 2022ko abuztuaren 31ko (2022) 6017 azken erabakiaren bidez onartu zen.

Deialdi honen xede diren neurriak honako hauek dira:

I) Ekintzailetzaren eta barne-ekintzailetzaren neurria.

II) Nekazaritzakoak ez diren enpresetan eta nekazaritza-dibertsifikazioan inbertsioak egiteko laguntza-neurria.

III) Besteren konturako kontratazio-neurria.

IV) Espazioak egokitzeko neurria.

Gauzatze Epea

Proiektuak gauzatzeko epea 2023ko urtarrilaren 1etik 2025eko abenduaren 31ra artekoa izan daiteke.

IV. NEURRIA: ESPAZIOAK EGOKITZEA

Laguntzaren Deskribapena

Neurri honen xedea da hirugarrenentzako jarduera ekonomikoa hartuko duten espazioak sortzea eta/edo egokitzea.

Erakunde Onuradunak

Erakunde onuradun izan daitezke:

 • Udalerriak.
 • Kontzejuak eta udalerria baino eremu txikiagoko beste edozein lurralde-erakunde, lurralde bakoitzean dagoen foru-araudiaren eta toki-araubidearen oinarrizko legerian xedatutakoaren arabera.
 • Udalerrien mankomunitateak.
 • Tokiko sektore publiko instituzionala.
 • Landa-garapeneko elkarteak.
 • Irabazi-asmorik gabeko erakundeak (fundazioak, elkarteak, etab.).

Hautagarritasun-Baldintzak

 • Inbertsioa LEADER eremu batean egin behar da.
 • Birjarpen- eta mantentze-inbertsioetan dautzan proiektuek mugatu egiten dute onuradun izatea aldi osoan behin.
 • Proiektua 2023ko urtarrilaren 1aren ondoren hastea (PEPAC markoa) eta laguntza-eskabidea aurkezterakoan amaituta ez egotea (ez amaitzearen akta).
 • Mendinetek ezarritako ereduaren araberako memoria, egin beharreko obraren edo jarduketaren alderdi garrantzitsuenak deskribatzen dituena eta neurriaren helburuak betetzen direla egiaztatzen duena.
 • Espazioaren jabe izatea edo kudeaketa lagatzeko edo enkargatzeko dokumentu bat aurkeztea, gutxienez kudeaketa-planean adierazitako denbora-epe bererako.
 • Erakunde onuraduna izateko baldintzak: Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

Diruz Lagun daitezkeen Gastuak

Diruz lagundu daitezkeen partidatzat hartuko dira honako hauek:

 • Higiezinak eta eraikinak erostea.
 • Obrak: Espazioak eta horiei lotutako beste azpiegitura batzuk urbanizatzea, eraikitzea eta birgaitzea, eta arkitekto eta ingeniarien ordainsariak, gehienez ere obraren kostu subentzionagarriaren % 15eraino.
 • Makineria, altzariak, tresneria eta ekipo informatikoak (softwarea eta hardwarea).
 • Web orriak diseinatzea, hedatzeko eta sustatzeko.
 • Birjartzeko eta mantentzeko inbertsioak, baldin eta proiektuak 5 urte baino gehiago baditu azken egokitzapenetik.
 • Birjartzeko eta mantentzeko inbertsioak, baldin eta proiektuak 5 urte baino gehiago baditu azken egokitzapenetik.

Laguntzaren Zenbatekoa

Laguntza horiek diruz lagun daitekeen inbertsioaren % 80ra irits daitezke gehienez.

Era berean, proiektu bakoitzeko 200.000 euroko laguntza-muga ezartzen da deialdi bakoitzeko.

Laguntzaren Ordainketa

Inbertsioa egin ondoren ordainduko da neurri hori; horretarako, justifikazio-agiriak aurkeztu beharko dira, eta Mendineteko teknikariek ziurtagiria eman beharko dute.

I. ERANSKINA: ESKU HARTZEKO LURRALDEKO UDALERRIEN ZERRENDA ETA HAIEN KALTEBERATASUN-MAILA

Amoroto Elexalde 2
Amoroto Odiaga 2
Amoroto Ugaran 2
Amoroto Urrutia 2

Aulesti Aulesti 1 (Arreta Bereziko Eremuak)
Aulesti Goierri 1 (Arreta Bereziko Eremuak)
Aulesti Ibarrola 1 (Arreta Bereziko Eremuak)
Aulesti Malats 1 (Arreta Bereziko Eremuak)

Aulesti Narea 1 (Arreta Bereziko Eremuakn)
Aulesti San Anton 1 (Arreta Bereziko Eremuak)
Aulesti Urriola 1 (Arreta Bereziko Eremuak)
Aulesti Zubero 1 (Arreta Bereziko Eremuak)

Berriatua Asterrika 2
Berriatua Erribera 3

Berriatua Magdalena 2
Berriatua Merelludi 2

Etxebarria Aulesti 2
Etxebarria Erbera 3
Etxebarria Galartza 2
Etxebarria Unamuntzaga 2

Gizaburuaga Eguen 3
Gizaburuaga Lariz 2
Gizaburuaga Laxier 2
Gizaburuaga Okamika 2

Ispaster Barainka 2
Ispaster Gardata-Artika 2
Ispaster Ispaster-Elexalde 2
Ispaster Kurtziaga-Arropain 2
Ispaster Mendazoa 2
Ispaster Solarte-Gallete 2

Markina-Xemein Barinaga 2
Markina-Xemein Iluntzar 3
Markina-Xemein Iturreta 2
Markina-Xemein Larruskain-Amalloa 2
Markina-Xemein Meabe 3
Markina-Xemein Ubilla-Urberuaga 2

Mendexa Iturreta 2
Mendexa Leagi 2
Mendexa Likoa 2
Mendexa Zelaia 2

Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Berreño 2
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Gerrika 2
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Gerrikaitz 2
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Munitibar 2
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Totorika 2

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
«Emakumeen eta gizonen berdintasunerako planak», «berdintasunerako plan sektorialak eta/edo estrategikoak», «emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arloko tokiko protokoloak» eta «berdintasunerako ordenantzak» diagnostikoak egiteko, egiteko eta ebaluatzeko laguntzak_2024
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2024/05/28 - 2024/07/01

Helburua da 2024ko ekitaldian dirulaguntzak ematea Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri, koadrila eta mankomunitateei, «emakumeen eta gizonen berdintasunerako planak», «berdintasunerako plan sektorialak eta/edo estrategikoak», «emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arloko tokiko protokoloak» eta «berdintasunerako ordenantzak» diagnostikoak egiteko, egiteko eta ebaluatzeko behar den laguntza tekniko espezializatua emateko.

Erakunde Onuradunak

Ebazpen honetan deitutako dirulaguntzak eskatu ahal izango dituzte diagnostikoak egin eta/edo «emakumeen eta gizonen berdintasunerako planak», «berdintasunerako plan sektorialak eta/edo estrategikoak», «emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arloko tokiko protokoloak» eta «berdintasunerako ordenantzak» egin eta ebaluatu nahi dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri, koadrila, mankomunitate eta udalerri-taldeek.

Diruz Lagun daitezkeen Jarduerak

Erakundearen helburuekin bat etorriz, tokiko eremuan emakumeen eta gizonen egoerari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo EAEn indarrean dagoen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana garatzeko berdintasunerako planak egiteko eta ebaluatzeko behar den laguntza tekniko espezializatutik eratorritako gastuak diruz laguntzera bideratu beharko dira laguntzak.

Zehazki, gastu mota hauek onartuko dira:

 • Berdintasun-teknikariaren kontratua aldi baterako luzatzearen ondoriozko langile-gastuak, lan-proiektua modu esklusiboan egiteko.
 • Laguntza tekniko espezializatuaren gastuak, pertsonak eta aholkularitza-enpresak kontratatuta.
 • Zailtasun bereziak dituzten edo askotariko diskriminazioa jasaten duten emakumeek lan-prozesuan parte hartzea eragozten duten oztopoak ezabatzeko neurri osagarrietatik eratorritako gastuak.

Dirulaguntzen Zenbatekoa

Dirulaguntzaren zenbatekoa 7.000 biztanletik gorako udalerrien kasuan dirulaguntza eskatzen duten jarduerak egiteko onartutako aurrekontuaren % 75 izango da, eta % 90 7.000 biztanletik beherako udalerrien kasuan, eta baita 7.000 biztanletik beherako kuadrillen, mankomunitateen edo udalerri-taldeen kasuan ere.

Gauzatze Epea

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak 2024ko urtarrilaren 1etik abenduaren 16ra bitartean egin beharko dira.

Justifikatzeko Epea

Jarduerak egin eta emandako dirulaguntzari dagozkion gastu guztiak justifikatu ondoren ordainduko da dirulaguntza, 2024ko abenduaren 16ra arte aurkeztuz.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpen Fitxa: Ficha_v2 (eudel.eus)

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Arloko Proiektuak Egiteko Laguntzak 2024
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2024/05/21 - 2024/06/21

Ebazpen honen xedea da gure gizartean bizikidetzaren, giza eskubideen errespetuaren, enpatiaren eta elkartasunaren kultura sustatzen duten Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriek eta gainerako toki-erakundeek garatutako proiektuak finantzatzeko laguntzen deialdia egitea.

Erakunde Onuradunak

Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriek eta gainerako toki-erakundeek eskatu ahal izango dituzte laguntza horiek.

Diruz Lagun daitezkeen Jarduerak

Laguntzak honako jardun-eremu hauetan bildutako programa eta jardueretako bat egiteko izango dira:

a) Bizikidetza eta Giza Eskubideak:

 • Giza duintasunarekiko, giza eskubideekiko eta bizikidetza adiskidetuarekiko konpromisoa sustatzeko partaidetza-, dibulgazio- edo gizarte-hezkuntzako jarduerak.
 • Gizartean indarkeria, terrorismo edo giza eskubideen urraketa mota orori buruzko kontzientzia kritiko eta deslegitimatzailea sustatzera bideratutako ekimenak.
 • Iraganean gertatutako indarkeria-mota orori dagokionez, Europako justizia errestauratiboaren korrontearen ildotik hausnarketa kritikoko eta gizarteratze-prozesuak babestea ahalbidetzen duten programak.
 • Gizarte-partaidetzako eta desberdinen arteko elkarrizketako esperientziak, elkarbizitza normalizatuaren erronkei buruz, aniztasuna eta gizarte-topaketa sustatzeko.

b) Biktimak eta Gizartea:

 • Terrorismoaren biktimei laguntzeko ekintzak.
 • Motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei laguntzeko jarduerak.
 • Biktimen eta gizartearen arteko batasuna sustatzen duten programak, bai eta biktimek bizikidetza eraikitzeko egiten duten ekarpena ere, haien aurrerapen eta aurrerapenen partaide gisa.

c) Aniztasuna eta Elkartasuna:

 • Aniztasunaren kudeaketa positiboaren, arrazakeriaren prebentzioaren, xenofobiaren edo gorroto-delituen balioak sustatzen dituzten proiektuak.
 • Elkartasun-balioak eta gizarte-inplikazioa sustatzen dituzten esperientziak, desberdintasun, diskriminazio, bidegabekeria eta bazterkeria edo marjinazio modu kritikoenen aurrean.
 • Elkartasun, inplikazio eta mugikortasun sozialeko ekintzak, nazioarteko indarkeria, gerra eta terrorismoaren adierazpen berrien aurrean.

Laguntzen Zenbatekoa

Erakunde onuradun bakoitzak 15.000 €jaso ahal izango ditu, gehienez ere, proiektu bakoitzeko, eta deialdi honetan gehienez ere 50.000 €jaso ahal izango ditu.

Ordaintzeko Modua

Dirulaguntza honela ordainduko da:

 • Lehenengo ordainketa, emandako dirulaguntzaren % 50ekoa, berariaz onartu ondoren, dirulaguntza eman zaiola jakinarazi eta hamabost eguneko epean.
 • Bigarren ordainketa, 2025ean, egindako likidazioaren ondoriozko zenbatekoarekin, emandako dirulaguntzaren erabilera justifikatu ondoren.

Gauzatze Epea

Proiektu horiek 2024ko urtarrilaren 1etik 2025eko irailaren 1era bitartean garatu ahal izango dira.

Justifikatzeko Epea

Dirulaguntzaren justifikazioa gehienez ere hilabeteko epean aurkeztu beharko da, jarduera gauzatzen den egunetik zenbatzen hasita, eta betiere 2025eko urriaren 1a baino lehen.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpen-Fitxa

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Inbertsioak Energia Eraginkortasunean, Energia Berriztagarrietan eta Mugikortasun Eraginkorrean 2024an
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2024/05/15 - 2024/10/31

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak, Eusko Jaurlaritzaren Energia Politikaren helburuekin bat etorriz (Euskadiko Energia Estrategia 2030 (3E2030) dokumentuan gauzatu dira helburu horiek), beharrezko bultzada publikoaren bidez, energia-kontsumoaren eraginkortasuna handitzen laguntzea du helburu, eta, horrekin batera, energia-sistema lehiakorragoa, iraunkorragoa eta seguruagoa lortzen laguntzea, ingurumen-inpaktua murriztean, kontsumorako edo produkziorako energia gutxiago eskatzean eta kanpoko energia-baliabideekiko mendekotasuna murriztean.

Energia-eraginkortasunean, energia berriztagarrietan eta mugikortasun eraginkorrean inbertitzeko laguntza-programa hau laguntza-azpiprograma hauek osatzen dute:

 • 1. Azpiprograma: Industrian eta eraikinetan hidrogenoa kontsumitzeko inbertsioak.
 • 2. Azpiprograma: Industria-sektoreetako eta hirugarren sektoreko ETEetako energia-eraginkortasuneko inbertsioak.
 • 3. Azpiprograma: Energia Eskaria Kudeatzeko Sistema Integralak ezartzea – SIGED.
 • 4. Azpiprograma: Enpresetan bizikleta sustatzea.
 • 5. Azpiprograma: Bizitegi-jabeen erkidegoetan energia berriztagarriak ezartzearen bideragarritasun-azterlanak.
 • 6. Azpiprograma: Energia Eraginkortasunerako Inbertsioak Merkataritzaren eta Bitartekarien Sektorean.

Laguntzaren Onuradunak

1. Azpiprograma (Industrian eta Eraikinetan Hidrogenoa Kontsumitzeko Inbertsioak):

 • Pertsona juridikoak, izaera pribatukoak.
 • Kontzejuak, ermandadeak, administrazio-batzarrak eta eremu txikiagoko beste toki-erakunde batzuk, udalerriak, udalerrien mankomunitateak.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra, foru-aldundiak eta erakunde, organismo publiko, fundazio eta sozietate guztiak.

2. Azpiprograma (Industria-Sektoreetako eta Hirugarren Sektoreetako ETEetako Energia-Eraginkortasuneko Inbertsioak):

 • Industriako eta hirugarren sektoreko ETEtzat hartzen diren enpresak, baldin eta 2009ko EJSN 07tik 39ra bitartekoa bada, industria-sektorea barne, eta 41etik 99ra bitartekoa, hirugarren sektorea barne.

3. Azpiprograma (Energia-Eskaria Kudeatzeko Sistema Integralak Ezartzea – SIGED):

 • Izaera pribatuko pertsona juridikoak, 2009ko EJSN 41etik 99ra bitartekoak, biak barne.
 • Kontzejuak, ermandadeak, administrazio-batzarrak eta eremu txikiagoko beste toki-erakunde batzuk, udalerriak, udalerrien mankomunitateak.

4. Azpiprograma (Bizikletaren Sustapena Enpresetan):

 • EAEn bizi diren edo egoitza soziala eta fiskala duten autonomoak.
 • Egoitza soziala edo fiskala EAEn duten edo duten pertsona juridiko pribatuak.
 • Udalak, udalen mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio-batzarrak, udal-sozietateak, toki-garapenerako agentziak edo antzeko erakunde publikoak.

5. Azpiprograma (Bizitegi-Jabeen Erkidegoetan Energia Berriztagarriak Ezartzearen Bideragarritasun-Azterketak):

 • Jabetza horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/1960 Legeak araututako jabekideen erkidegoak.

6. Azpiprograma (Merkataritza eta Bitartekarien Sektoreko Energia-Eraginkortasuneko Inbertsioak):

 • 2009ko EJSNa G46 eta/edo G47 jarduera-taldeen barruan duten pertsona juridiko pribatuak.

Diruz Lagun Daitezkeen Jarduerak

1. Azpiprograma (Industrian eta Eraikinetan Hidrogenoa Kontsumitzeko Inbertsioak):

 • Industria-sektorean hidrogeno berriztagarriaren erabilera frogatzeko, baliozkotzeko eta sartzeko jarduerak; eraikinetan eskari termikoak edo elektrikoak betetzeko hidrogenoa erregai gisa erabiltzeko proiektuak; eta, bi kasuetan, hidrogenoa egokitzeko eta biltegiratzeko inbertsioak.
 • Hidrogeno berriztagarria edo deskarbonizatua ekoizteko instalazioak, gehienez ere 0,5 MW-eko elektrolisi-potentziarekin edo ekoizpen-ahalmen baliokidearekin.

2. Azpiprograma (Industria-Sektoreetako eta Hirugarren Sektoreetako ETEetako Energia-Eraginkortasuneko Inbertsioak):

 • Prozesuak eta horien elementu osagarriak berritzea eta hobetzea.
 • Lehendik dauden eraikinetan energia-instalazioak berritzea eta hobetzea, energia-kontsumoa nabarmen murriztea eta horren ondorioz ingurumena hobetzea lortzen duten energia-eraginkortasun handiko teknologiak erabiltzen dituzten beste batzuekin alderatuta.

3. Azpiprograma (Energia-Eskaria Kudeatzeko Sistema Integralak Ezartzea – SIGED):

 • Neurketa-ekipoak.
 • Energia Kontsumitzeko Sistemak, Sorkuntza Berriztagarrikoak eta Energia Biltegiratzekoak Erregulatzeko eta Kontrolatzeko Ekipoak.
 • Biltegiratzeko ekipoak.
 • Softwarea garatzea edo erostea.

4. Azpiprograma (Bizikletaren Sustapena Enpresetan):

 • Lan-eremuan bizikletaren (berria) erabilera sustatzea.
 • Pertsonak edo salgaiak garraiatzeko triziklo berriak, pedalei eragitekoak (elektrikoak) edo ez.
 • Bizikletak mailegatzeko sistema publikoak (Bicisharing Municipal).
 • Bizikleten aparkaleku segurua.

5. Azpiprograma (Bizitegi-Jabeen Erkidegoetan Energia Berriztagarriak Ezartzearen Bideragarritasun-Azterketak):

 • Bizitegi-sektorean energia berriztagarriak ezartzearen bideragarritasun-azterketak, gas naturalaren eta/edo C gasolioaren Erkidegoko beroa sortzeko aretoak berritzeagatik.

6. Azpiprograma (Merkataritza eta Bitartekarien Sektoreko Energia-Eraginkortasuneko Inbertsioak):

 • Energia-ekipamenduaren ordez (hotz-instalazioak, argiztapen konbentzionala, etab.), energia-eraginkortasun handiko teknologiak erabiltzen dituzten eta energia-kontsumoa nabarmen murrizten dutela eta, ondorioz, ingurumena hobetzen dutela egiaztatzen duten beste batzuk jartzea.

Laguntzen Zenbatekoa

1. Azpiprograma (Industrian eta Eraikinetan Hidrogenoa Kontsumitzeko Inbertsioak):

 • Proiektu eta onuradun bakoitzeko laguntza, guztira eta gehienez, berrehun mila eurokoa (200.000 €) izango da.

2. Azpiprograma (Industria-Sektoreetako eta Hirugarren Sektoreetako ETEetako Energia-Eraginkortasuneko Inbertsioak):

 • Onuradun bakoitzeko ehun mila (100.000) euroko laguntza, guztira eta gehienez.

3. Azpiprograma (Energia-Eskaria Kudeatzeko Sistema Integralak Ezartzea – SIGED):

 • Jarduketen guztizko eta gehieneko laguntza proiektu bakoitzeko berrogeita hamar mila eurokoa (50.000 euro) izango da, eta onuradun bakoitzeko ehun mila eurokoa (100.000 euro).

4. Azpiprograma (Bizikletaren Sustapena Enpresetan):

 • Lan-eremuan bizikleta(berria)-rem erabilera sustatzea: laguntzaren intentsitateak ezin izango du diruz lagundu daitekeen kostuaren % 25 gainditu. Laguntzaren gehieneko zenbatekoa 10.000 €izango da (BEZik gabe).
 • Pertsonak edo salgaiak garraiatzeko triziklo berriak, lagundutako pedalei eragitekoak (elektrikoak) edo ez: Linea honetako jarduketek diruz lagundu daitekeen kostuaren % 25eko laguntza-ehunekoa izango dute, eta laguntzaren gehieneko zenbatekoa 1.500 €izango da (BEZik gabe).
 • Bizikletak mailegatzeko sistema publikoak (Bicisharing Municipal): Linea honetako jarduketek diruz lagundu daitekeen kostuaren % 50eko laguntza-ehunekoa izango dute, eta laguntzaren gehieneko zenbatekoa 50.000 €izango da (BEZik gabe).
 • Bizikleten aparkaleku segurua: Linea honetako jarduketek diruz lagundu daitekeen kostuaren % 25eko laguntza-ehunekoa izango dute, eta tiradera edo modulu indibidualeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa 250 eurokoa izango da.

5. Azpiprograma (Bizitegi-Jabeen Erkidegoetan Energia Berriztagarriak Ezartzearen Bideragarritasun-Azterketak):

 • Eman beharreko laguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen kostuen ehuneko bat izango da. Lerro honetarako diruz lagundu daitezkeen kostuen % 80 ezartzen da.

6. Azpiprograma (Merkataritza eta Bitartekarien Sektoreko Energia-Eraginkortasuneko Inbertsioak):

 • Laguntzaren intentsitatea diruz lagundu daitezkeen kostuen % 30 izango da.

Justifikatzeko Epea

Laguntzaren onuradunek laguntzaren xede den jarduera egin, fakturatu eta ordaindu izana EEEren aurrean justifikatu beharko dute, beranduenez 2025eko urtarrilaren 15ean.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpen Fitxa: Ficha_v2 (eudel.eus)

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Energiaren Euskal Erakundea
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Administrazio Publikoetan Lehen Lanbide-Esperientzia izateko Programa 2024
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa/ formazioa
Eskatzeko epea:
2024/05/08 - 2024/10/31

Gazte langabeak kontratatzeko dirulaguntzak, enpleguko lehen esperientziak eta gaitasun eta trebetasun sozial eta profesionalak eskainiz.

 

Dirulaguntzaren Onuradunak

Deialdi honetan aurreikusitako laguntzen onuradun izan daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra, foru-aldundiak, Euskal Autonomia Erkidegoko mankomunitateak, koadrilak eta udalerriak, bai eta erakunde publiko autonomikoa eta tokikoa osatzen duten eta Estatuko, Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko Erakundeen Inbentarioan inskribatuta dauden organismo eta gainerako erakundeak ere, erakunde horien mendekoak edo haiei lotuak.

Diruz Lagun Daitezkeen Jarduerak

Deialdi honen babesean, dirulaguntzak jaso ahal izango dituzte, praktikaldiko kontratuaren modalitatean, enpleguko lehen esperientziak eta gaitasun eta trebetasun sozial eta profesionalak eskuratzeko bitarteko gisa aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten pertsonek.

Diruz Lagun Daitezkeen Gastuak

Gazteak kontratatzeagatik, soldata-kostuak dira diruz lagundu daitezkeen gastuak, Gizarte Segurantzako kontzeptu guztien kotizazioa eta norbera babesteko ekipamenduen (NBE) kostuak barne.

Kontratatutako Pertsonen Betekizunak

Kontratatzen diren pertsonek baldintza hauek bete beharko dituzte kontratuaren hasieran:

 • 16 urtetik gorako eta 30 urtetik beherako gaztea izatea.
 • Dagokion enplegu-zerbitzu publikoan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda eta alta emanda egotea.
 • Praktikaldiko lan-kontratu bat hitzartu ahal izateko baldintzak betetzea, Langileen Estatutuaren 11.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Dirulaguntzaren Zenbatekoa

Aurreko artikuluan jasotako gastu-kontzeptu guztiengatik eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, kontuan hartuko dira aurkeztutako proiektuan jasotako aurreikuspenak, kontratatu beharreko pertsona-kopurua, horietako bakoitzaren kontratazio-hilabeteak eta dagokion Gizarte Segurantzaren kotizazio-taldearen arabera aplikatu beharreko hurrengo modulua:

 • A Modulua, 9tik 5era bitarteko kotizazio-taldeak: 1.936,67 euro kontratatutako pertsona eta kontratazio hilabete bakoitzeko.
 • B Modulua, 4-1 kotizazio-taldeak: 2.905,00 euro kontratatutako pertsona eta kontratazio-hilabete bakoitzeko.

Gauzatze Epea

Kontratuen iraupena hamar hilabetekoa izango da gutxienez, eta hamabi hilabetekoa gehienez. Lanaldia lanaldi osokoa izango da.

Justifikatzeko Epea

Dirulaguntzen erakunde onuradunak bi hilabeteko epea izango du, kontratazioak amaitzen direnetik zenbatzen hasita, diruz lagundutako jarduerak eta egindako gastuak bete izanaren justifikazioa aurkezteko.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpen Fitxa: Ficha_v2 (eudel.eus)

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
7.000 Biztanle baino Gutxiagoko Udalek Hirigintza-Plangintza Berrikusteko Dirulaguntzak_2024
Dirulaguntza mota:
Eskatzeko epea:
2024/05/07 - 2024/05/24

Diru-laguntza hauen xedea da Bizkaiko Lurralde Historikoko 7.000 biztanletik beherako udalen hirigintza-plangintzaren jarduera orokorra sustatzea, hirigintza-plangintza berrikusteko tresnak —  zerbitzu-kontratu administratibo bidez egiten direnak— egitearen ondoriozko kostuak finantzatuta, betiere jarduera horren helburua udalerrien plangintza orokorra Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legera egokitzea bada.

Entidades Beneficiarias

Xedapen honetan jasotako dirulaguntzen onuradun izan daitezke 7.000 biztanle baino gutxiago dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak, baldin eta hirigintza-plangintza orokorra Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legera egokitu behar badute.

Diruz Lagundu Daitezkeen Jarduerak

Dirulaguntza jaso dezaketen hirigintza-tresnak hauek dira:

 • Plangintza orokorra erabat edo partez berrikustea Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko  ekainaren 30eko 2/2006 Legera egokitzeko.
 • Aurrekoak egiteko beharrezkoak diren lan eta azterlan osagarriak, bereziki ingurumen-ebaluazio  estrategikorako lanak, Planen eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura  arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren arabera eska daitezkeenak.

Dirulaguntzaren xedean jasotako kostuen barruan (BEZa barne), hirigintza-tresna egiteko zerbitzu-kontratuaz gainera, honako kontratu hauek ere sartu ahal izango dira: hirigintzako, ingurumeneko eta sektoreko legeriaren arabera osagarriak eta beharrezkoak edo eskatzekoak diren dokumentu eta azterlanak egiteko kontratuak (herritarrek parte hartzeko prozesuak, genero-ikuspegia txertatzea,  ingurumenaren gaineko ebaluazio estrategikoa, azterlan akustikoak edo zonakatze akustikoa eta zaratamapa egitea).

Laguntzaren Zenbatekoa

Dirulaguntzaren zenbatekoa ezin izango da 40.000 eurotik gorakoa izan.

Justifikatzeko Epea

Justifikazio guztia aurkezteko azken eguna 2024ko abenduaren 30a izango da. Epe hori dirulaguntza eta jarduera egin izana justifikatzeko ere izango da, eta ezingo da luzatu.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpen Fitxa: Ficha_v2 (eudel.eus)

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Erakundeak
Udalerriaren tamaina
Udalerriaren kokapena
Eskatzeko epea